Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Servis a podpora od spoločnosti Viessmann

NicoEINino/Shutterstock.com

Technická služba

Zodpovednosť za našu techniku pre nás nekončí jej predajom. Skoro 100 000 zariadení Viessmann prevádzkovaných na Slovensku nás robí zodpovedných za kvalitný záručný a pozáručný servis pre používateľov našich produktov. A Viessmann sa hlási k tejto úlohe.

Na to, aby zdroj tepla pracoval maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne, je potrebné zodpovedné prvé uvedenie do prevádzky a kvalitný pravidelný ročný servis. Firma Viessmann zabezpečuje uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis svojimi vlastnými servisnými technikmi, príp. zaškolenými externými servisnými technikmi.

Servisné služby

Servisné služby spoločnosti Viessmann vykonávajú servisní technici Viessmann a certifikovaní externí servisní technici, ktorých osvedčenie vydané spoločnosťou Viessmann, s.r.o. oprávňuje k takejto činnosti.

Servisný zásah si možete objednať prostredníctvom objednávkového formulára v sekcii "Vyžiadanie pracovníka servisu".  V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle  (02) 32 23 03 00.

Hotline

Pre zvýšenie istoty pre všetkých tých, ktorí majú uzatvorenú servisnú zmluvu, je k dispozícii servisný hotline, ktorý funguje denne od 8:00 do 20:00 hod. Telefónne číslo je uvedené vo vašej servisnej zmluve.