Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

V dTeste bodovalo tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A Viessmann

Monoblokové tepelné čerpadlo Vitocal 250-A bolo ocenené spomedzi 13 testovaných tepelných čerpadiel spotrebiteľskou organizáciou dTest, v kategórii vzduch/voda. Toto inovatívne zariadenie podčiarkuje vedúce postavenie spoločnosti Viessmann v oblasti technológií a vysokých štandardov kvality.

dTest tepelné čerpadlo Vitocal 250-A

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú najbežnejšou kategóriou tepelných čerpadiel. Používajú sa predovšetkým na vykurovanie rekonštruovaných domov, novostavieb a bytov. Tieto zariadenia zhromažďujú teplo zo vzduchu v okolí budovy a využívajú naakumulované teplo na ohrev vody, ktorá sa prostredníctvom vykurovacieho systému rozvádza po celom dome. Niektoré tepelné čerpadlá môžu taktiež ohrievať úžitkovú vodu alebo fungovať aj ako klimatizácia, takže vedia vykurovať aj chladiť.

Tento typ tepelného čerpadla sa zvyčajne skladá z dvoch jednotiek, vonkajšej a vnútornej jednotky. Jednoducho povedané, vonkajšia časť sa používa na odber tepla, zatiaľ čo vnútorná sa používa na riadenie vykurovacieho systému. To platí pre takzvané monoblokové tepelné čerpadlá, zatiaľ čo takzvané splitové tepelné čerpadlá obsahujú časť tepelného čerpadla aj vo vnútornej jednotke – kondenzátor.

dTest tepelné čerpadlo Vitocal 250-A

Výber tepelného čerpadla vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú dnes jedným z najobľúbenejších riešení moderného vykurovania menších domácností a energeticky úsporných domov. Sú to ekologické a úsporné zariadenia, ktoré dokážu zabezpečiť príjemnú teplotu v domácnosti aj pri mrazivých vonkajších teplotách. Výrobcovia reagujú na záujem, takže ponuka na trhu je v súčasnosti naozaj bohatá, čo zákazníkom sťažuje výber. Ľudia sa čoraz častejšie pýtajú, ktoré tepelné čerpadlo je najlepšie? Na túto otázku sa pokúsila odpovedať spotrebiteľská organizácia dTest.

Do tohto testu sa zapojilo 13 tepelných čerpadiel vzduch/voda, ktoré boli hodnotené podľa viacerých vlastností, pričom najväčší dôraz bol kladený na účinnosť vykurovania.

Parametre hodnotenia tepelných čerpadiel testovaných v dTeste

V  dTeste  sa hodnotilo niekoľko vlastností tepelných čerpadiel:

  • Účinnosť vykurovania tepelným čerpadlom

  • Účinnosť pri použití podlahového vykurovania

  • Intuitívnosť obsluhy

  • Jednoduchosť inštalácie

  • Hlučnosť

  • Vplyv na životné prostredie

Najväčší dôraz v teste sa kládol na účinnosť vykurovania, ktorá sa na celkovom hodnotení podieľala 58 %. Naopak najmenší vplyv na výsledok testu mala ekológia, ktorej takzvaný potenciál globálneho otepľovania chladiva (GWP) predstavoval len 5 % celkového hodnotenia.

Vykurovanie tepelným čerpadlom

Účinnosť vykurovania tepelným čerpadlom bola testovaná v klimatickej komore, v ktorej sa postupne nastavovali rôzne vonkajšie teploty. Následne sa okrem iného zaznamenávalo množstvo vyrobenej tepelnej energie a spotrebovanej elektrickej energie. Taktiež sa meral pomer tepla a spotrebovanej energie pri použití podlahového vykurovania.

Obsluha

V rámci testu sa skúmala aj jednoduchosť počiatočného nastavenia čerpadla po inštalácii, ako aj obsluha, jej intuitívnosť, nastavenia teploty a programov. Ak bolo testované čerpadlo vybavené mobilnou aplikáciou, hodnotila sa aj jej obsluha.

Jednoduchosť inštalácie

Hodnotila sa aj jednoduchosť inštalácie čerpadla, t. j. jeho pripevnenie k zemi, inštalácia vonkajšieho snímača a ďalšie potrebné postupy.

Hlučnosť tepelného čerpadla

Počas testu sa hodnotila hlučnosť vonkajšej a prípadne vnútornej jednotky čerpadla počas prevádzky.

Vplyv na životné prostredie

Posudzoval sa aj tzv. potenciál globálneho otepľovania (GWP) použitého chladiva. Ten udáva, aké množstvo tepla v kg, zachytí látka v atmosfére v porovnaní s oxidom uhličitým.

Úspech zariadenia Vitocal 250-A od spoločnosti Viessmann

V dTeste zažiarilo tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti Viessmann:  Vitocal 250-A.  Získalo najvyššie hodnotenie "veľmi dobré" (83 %) spomedzi testovaných zariadení svojej kategórie. dTest ho opisuje ako vysoko účinné zariadenie, vhodné na podlahové vykurovanie aj do rekonštrukcie, ekologické a jednoduché na obsluhu.

Okrem toho tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A preukázalo výborný vykurovací výkon. Vynikol napríklad tepelný faktor pri teplotách -2 °C a +2 °C, ktoré sú na Slovensku v chladných mesiacoch pomerne bežné. Monoblokové tepelné čerpadlo Vitocal 250-A počas testu pri teplote -2 °C vyrobilo za dve hodiny 14,3 kWh tepelnej energie, pričom spotreba elektrickej energie bola 4,25 kWh. Pri teplote +2 °C vyrobilo 12,6 kWh tepla, ale spotreba elektrickej energie klesla len na 3 kWh.

Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A dokázalo, že je vhodné pre všetky vykurovacie systémy. Pri hodnotení pomeru vyrobenej a spotrebovanej energie a nastavení na  podlahové vykurovanie  získalo veľmi dobré hodnotenie.

Tepelné čerpadlo je výnimočné tým, že používa iba prírodné chladivo R290 (propán), čím sa zaraďuje k ekologickým tepelným čerpadlám. S mimoriadne nízkou hodnotou GWP (potenciál globálneho otepľovania) 3 (podľa IPPC AR6) je R290 jedným z najšetrnejších chladív k životnému prostrediu.

Zariadenie Viessmann získalo veľmi dobré známky aj v hodnotení intuitívnej obsluhy. Hodnotitelia testu naviac ocenili veľmi dobrú a prehľadnú mobilnú  aplikáciu ViCare, ktorou monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A disponuje.  

Tepelné čerpadlo 250-A

Transparentná spotreba a náklady

Okrem toho integrovaný  systém domáceho energetického manažmentu  (EMS – Home Energy Management System) v  aplikácii ViCare  zaznamenáva všetky toky energie medzi tepelným čerpadlom a akýmkoľvek nainštalovaným akumulátorom energie. Všetko sa zobrazuje v grafickej podobe na displeji smartfónu alebo tabletu, vďaka čomu sú spotreba a výroba energie vždy transparentné. Najmä v kombinácii s inteligentnými izbovými a podlahovými termostatmi Viessmann umožňujú pokročilé funkcie  ViCare  ďalšie úspory a zvýšenie komfortu.  

Mimoriadne jednoduchá modernizácia

V existujúcich budovách sa môžu naďalej používať existujúce vykurovacie systémy. Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A bolo špeciálne navrhnuté na modernizáciu starších plynových vykurovacích systémov. Aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách dosahuje bez problémov teplotu 70 °C na výstupe. V dôsledku toho nie je v už existujúcich budovách bezpodmienečne nutná inštalácia systému podlahového vykurovania a je možné naďalej používať stávajúci vykurovacý systém. S menovitým výkonom od 2,6 do 13,4 kW sú vhodné najmä na použitie v rodinných a dvojgeneračných rodinných domoch, plne spĺňajú podmienky na dotácie a možno ich kúpiť prostredníctvom partnerov spoločnosti Viessmann. Začiatkom roka 2024 budú k dispozícii ďalšie veľkosti až do výkonu 18,5 kW, čím sa rozšíri rozsah použitia tepelných čerpadiel.    

Ďalšie informácie o teste nájdete na webovej stránke: dTEST: Test tepelných čerpadiel (2023)

Kvalitu Vitocal 250-A ocenil dTest

Účinné, klimaticky šetrné, mimoriadne tiché a obzvlášť vhodné na modernizáciu – to je tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A.

Tichý ako šepot pri plnom aj čiastočnom zaťažení

Ventilátor tepelného čerpadla Vitocal 250-A je optimalizovaný z hľadiska hlučnosti a pracuje s inteligentnou reguláciou otáčok, aby výrazne znížil hluk šíriaci sa vzduchom pri plnom aj čiastočnom zaťažení. Vďaka nákladným vývojovým prácam v akustickom laboratóriu spoločnosti Viessmann, ktoré patrí k najmodernejším akustickým laboratóriám v Európe, pracujú ventilátory a kompresory tepelného čerpadla tak ticho, že sú z hľadiska hluku sotva postrehnuteľné. Preto je tepelné čerpadlo Vitocal 250-A jedným z najtichších svojho druhu s hlučnosťou 34 dB(A) pri prevádzke zo vzdialenosti štyroch metrov. Vďaka tomu je možné inštalovať vonkajšie jednotky aj v oblastiach s hustou zástavbou alebo v blízkosti hraníc pozemkov.

O výraznú úsporu času sa pri montáži nových tepelných čerpadiel stará ich patentovaná hydraulika Hydro Auto Control. Vďaka tomu sa tepelné čerpadlá pri modernizácii prispôsobia takmer všetkým existujúcim vykurovacím systémom. Odpadá tak časovo náročná inštalácia, ktorá je potrebná pri iných tepelných čerpadlách. To je veľkou výhodou aj pre obchodných partnerov spoločnosti Viessmann.

Regulačná platforma Viessmann One Base spája tepelné čerpadlo úplne jednotným spôsobom so servisom s najvyššími požiadavkami na kvalitu. To umožňuje aj pohodlné ovládanie, obsluhou prostredníctvom smartfónu a aplikácie ViCare, ako aj jednoduché uvedenie do prevádzky, komplexné monitorovanie zariadenia a bežnú diaľkovú údržbu pomocou servisného nástroja ViGuide prostredníctvom špecializovanej servisnej firmy. Servisní technici ušetria nielen veľa času, ale ich zákazníci si budú môcť vychutnať najvyšší komfort, najvyššiu bezpečnosť a energetickú účinnosť, ako aj komplexnú ponuku služieb. Riadiaca platforma Viessmann One Base navyše umožňuje úplne jednotnú komunikáciu s batériovým úložiskom energie Vitocharge VX3 a fotovoltickým systémom. Tieto komponenty umožňujú tepelnému čerpadlu pracovať veľkú časť dňa s cenovo výhodnou vyrobenou elektrickou energiou z fotovoltického systému.