Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Skupina Viessmann podniká ďalší krok ako nezávislý rodinný podnik s novým nastavením

Rodinná spoločnosť spája svoju oblasť podnikania „Climate Solutions“ s Carrier Global Corporation, čím spoluvytvára nového globálneho lídra v oblasti inteligentných klimatických a energetických riešení.

  
 • Nové transatlantické partnerstvo vytvára základ pre ďalší rast a zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce v boji proti globálnym klimatickým zmenám
 • Obchodná oblasť skupiny Viessmann „Climate Solutions“ sa stane hlavným motorom stratégie rastu spoločnosti Carrier v Európe
 • Skupina Viessmann sa stáva jedným z najväčších akcionárov spoločnosti Carrier
 • Generálny riaditeľ skupiny Viessmann Max Viessmann sa stáva členom predstavenstva spoločnosti Carrier
 • Nové usporiadanie umožňuje skupine Viessmann Group maximalizovať a rozšíriť svoj cieľ spoluvytvárať životný priestor pre budúce generácie
 • Skupina Viessmann Group reinvestuje primárne výnosy zo spojenia so spoločnosťou Carrier na rozšírenie svojich podnikateľských aktivít so zameraním na predchádzanie vzniku CO2, znižovanie emisií CO2 a zachytávanie CO2, a to nielen v oblasti HVAC

  

Allendorf/Eder (Nemecko), 25. apríla 2023  – Skupina Viessmann dnes oznámila plány na spojenie svojej obchodnej oblasti „Viessmann Climate Solutions“ so spoločnosťou Carrier Global Corporation („Carrier“), popredným svetovým poskytovateľom inteligentných klimatických a energetických riešení so sídlom v Palm Beach Gardens na Floride (USA). Týmto krokom obchodné oblasti skupiny Viessmann Group Climate Solutions a Carrier spoločne vytvoria nového globálneho lídra v oblasti klimatických a energetických riešení.

Nové transatlantické partnerstvo zdôrazňuje význam medzinárodnej cezhraničnej spolupráce v boji proti globálnej zmene klímy. Obe spoločnosti sú plne odhodlané prevziať väčšiu zodpovednosť za udržateľnú energetickú transformáciu v sektore stavebníctva so zameraním na svoje ciele: Cieľom skupiny Viessmann je spoluvytvárať životný priestor pre budúce generácie. Víziou spoločnosti Carrier je vytvárať riešenia, ktoré majú význam pre ľudí a našu planétu. Obe spoločnosti považujú klimatické ciele v Severnej Amerike a Európe za príležitosť, ktorá sa naskytne raz za storočie, aby pozitívne ovplyvnili dianie tým, že budú aktívne formovať udržateľné klimatické a energetické riešenia pre budúce generácie.

Predseda predstavenstva skupiny Viessmann Prof. Dr. Martin Viessmann: „Silné partnerstvá boli vždy základom úspechu nášho rodinného podniku v uplynulých 106 rokoch. A spoločnosť Carrier je silným partnerom pre naše podnikanie v oblasti klimatických riešení. Spojením síl budeme môcť pozdvihnúť náš vplyv na dekarbonizáciu stavebného sektora na ďalšiu úroveň s väčším dosahom a rozsahom v celosvetovom meradle – pre členov našej rodiny a našich partnerov a hlavne pre väčšiu ochranu klímy.“

Generálny riaditeľ skupiny Viessmann Max Viessmann:  „Svetovú energetickú transformáciu možno úspešne zvládnuť len vtedy, ak budú podniky myslieť, konať a spolupracovať na globálnej úrovni. Vychádzajúc z našej veľmi pozitívnej dynamiky rastu a poprednej ponuky integrovaných riešení na trhu, spájame našu oblasť Climate Solutions so spoločnosťou Carrier, aby sme vybudovali ďalšieho, skutočne globálneho klimatického lídra. Spojením oboch spoločností vytvárame rýchlo rastúceho inovačného lídra vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí – z pozície sily. Toto partnerstvo vytvára dokonalý základ na spoločné zachytenie príležitostí na rast a maximalizáciu nášho vplyvu pre budúce generácie.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Carrier David L. Gitlin:  „Oblasť podnikania skupiny Viessmann „Climate Solutions“ je vynikajúca firma s vynikajúcou pozíciou na trhu, bezkonkurenčnými distribučnými kanálmi a obrovskými možnosťami rastu. Jej úspech je založený na vynikajúcich zamestnancoch, ktorí majú silnú kultúru orientovanú na hodnoty, a na ponuke integrovaných riešení, ktoré menia pravidlá hry. Martin a Max vybudovali najuznávanejšiu značku prémiových klimatických riešení v Európe a spoločnosť Carrier je plne odhodlaná ďalej rozvíjať tento rastový impulz. Sme nadšení, že môžeme spoločne vytvárať budúcnosť odvetvia inteligentných klimatických a energetických riešení.“

Spojenie obchodnej oblasti Climate Solutions so spoločnosťou Carrier prinesie viacero výhod:

 1. Pokračujúci záväzok skupiny Viessmann: Rodinný podnik sa po uzavretí zmluvy stane jedným z najväčších akcionárov spoločnosti Carrier. Generálny riaditeľ skupiny Viessmann Max Viessmann sa následne stane novým členom predstavenstva spoločnosti Carrier. Tieto kroky zabezpečia silnú účasť podnikateľskej rodiny zakladateľov s jasným zameraním na dlhodobý rast.  

 2.   Ďalší rast vďaka väčšiemu rozsahu a dosahu: Divízia HVAC skupiny Carrier má vedúce postavenie na trhu v segmente rezidenčných a komerčných zariadení v Severnej Amerike, ako aj v komerčnom segmente v Európe. Obchodná oblasť Climate Solutions skupiny Viessmann je lídrom na trhu v segmente prémiových rezidenčných nehnuteľností v Európe. Spojenie oboch spoločností sa preto stane bezprecedentným lídrom na trhu v rezidenčnom aj komerčnom segmente v Severnej Amerike aj v Európe. Okrem toho má spoločnosť Carrier silné postavenie v Ázii prostredníctvom svojej miestnej značky Toshiba Carrier Corporation. Ako nový globálny šampión v oblasti inteligentných klimatických a energetických riešení na celom svete budú spoločnosti Carrier a Viessmann Climate Solutions generovať celkové tržby vo výške viac ako 17 miliárd USD s približne 45 000 zamestnancami – čo je silná zostava, ktorá umožní prekonať konkurenciu na celom svete.

 3. Vedenie v Európe: Po uzavretí transakcie, ktoré sa očakáva do konca roka, sa spoločnosť Viessmann Climate Solutions pod vedením generálneho riaditeľa Thomasa Heima stane hlavnou hnacou silou stratégie rastu spoločnosti Carrier v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie v Európe. Sídlo spoločnosti zostane v nemeckom Allendorfe.

 4. Širšia ponuka integrovaných klimatických riešení: Zákazníci a montážni partneri oboch spoločností budú mať výrazný úžitok zo širšieho sortimentu výrobkov, ako aj popredajných služieb, digitálnych riešení a riešení s pridanou hodnotou. Budú tiež profitovať z vyšších výrobných kapacít a kratších dodacích lehôt pre riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane širšieho portfólia tepelných čerpadiel, batériových úložísk, fotovoltiky a vetrania.

 5. Pokrok s kontinuitou: Obe strany sa dohodli na dlhodobých zárukách: Zdržanie sa výpovedí z prevádzkových dôvodov (3 roky), záruky na všetky hlavné miesta výroby a výskumu a vývoja (5 rokov), ako aj na ústredie v Allendorfe (10 rokov). Záruky okrem toho zabezpečia dlhodobú budúcnosť obchodnej oblasti, pričom sa využije globálny rozsah obstarávania, logistiky, výroby, dodávateľského reťazca, vývoja výrobkov, predaja a služieb.

Nové partnerstvo medzi spoločnosťami Viessmann Climate Solutions a Carrier je partnerstvom storočia. Podnikateľská rodina oceňuje tímové úsilie všetkých členov rodiny pri úspešnom uzatvorení nového partnerstva: suma 106 miliónov EUR za 106 rokov úspechu bude rozdelená ako jednorazový bonus pre všetkých zamestnancov Climate Solutions.  

Všetky aktivity skupiny Viessmann mimo oblasti Climate Solutions nie sú touto transakciou dotknuté.
  

Skupina Viessmann zostáva nezávislým rodinným podnikom

Skupina Viessmann zostane aj naďalej nezávislým rodinným podnikom v úplnom vlastníctve podnikateľskej rodiny Viessmann. Bude pokračovať vo svojich podnikateľských aktivitách v nadväznosti na svoj cieľ spoluvytvárať životný priestor pre budúce generácie. V budúcnosti bude budovať ekosystém, ktorý sa bude zameriavať na predchádzanie vzniku CO2, znižovanie emisií CO2 a zachytávanie CO2, a to nielen v sektore HVAC. Rodina Viessmann bude primárne výnosy zo spojenia so spoločnosťou Carrier reinvestovať do skupiny Viessmann, ale značnú sumu vyčlení aj na svoje filantropické aktivity. Okrem toho si rodinný podnik ponechá plné vlastníctvo svojej ikonickej značky. Zatiaľ čo spoločnosť Carrier bude licencovať a rozvíjať značku Viessmann v odvetví HVAC, skupina Viessmann Group rozšíri pôsobnosť svojej značky do ďalších odvetví. Na prevádzkovej úrovni bude tiež udržiavať úzku spoluprácu so spoločnosťou Carrier naprieč hranicami spoločnosti.

V súčasnosti dosahuje skupina Viessmann – bez oblasti Climate Solutions – celkové tržby vo výške 1 miliardy EUR – vrátane nekonsolidovaných subjektov – a zamestnáva približne 4 000 zamestnancov. Pri pohľade do budúcnosti je jasným cieľom a ambíciou skupiny Viessmann narásť najneskôr do konca desaťročia na veľkosť, ktorá bude väčšia ako dnešná oblasť Climate Solutions.

Predseda predstavenstva skupiny Viessmann Prof. Dr. Martin Viessmann:  „Podnikáme ďalší krok v histórii nášho rodinného podniku tým, že prechádzame od riešení vykurovania k ekosystému silných spolutvorcov, ktorí preberajú zodpovednosť za budúce generácie tým, že podporujú riešenia vo všetkých aspektoch udržateľnej čistej energie. Vytvárame najlepšie podmienky na naplnenie nášho cieľa spojením toho najlepšieho z dvoch svetov: Široko koncipovanej skupiny Viessmann a globálneho partnerstva so spoločnosťou Carrier v oblasti klimatických riešení.“

Generálny riaditeľ skupiny Viessmann Max Viessmann:  „Globálne klimatické zmeny rýchlo napredujú a náš klimatický cieľ 1,5 stupňa sa vzďaľuje. Ako rodinná firma orientovaná na riešenia vidíme svoju zodpovednosť v tom, aby sme pozitívnejšie prispievali k boju proti negatívnemu trendu klimatických zmien – nad rámec odvetvia HVAC. Preto budeme podporovať, rozvíjať a zameriavať sa na všetky aspekty, riešenia a technológie, ktoré zabraňujú emisiám CO2, znižujú ich alebo ich zachytávajú. Na tejto ceste zosúladíme všetko, čo robíme, s naším cieľom spoluvytvárať životné priestory pre budúce generácie. V nadväznosti na túto ambíciu odovzdáme ďalším generáciám aj rodinný podnik, ktorý bude silnejší, širší a rozmanitejší ako kedykoľvek predtým.“

  

O spoločnosti Viessmann

Rodinná spoločnosť Viessmann bola založená v roku 1917 ako miestna garáž pre vykurovaciu techniku. Dnes je z nej globálna, široko diverzifikovaná skupina s viac ako 14 500 členmi rodiny a celkovým obratom viac ako 4 miliardy eur. Oblasti podnikania Climate Solutions a Refrigeration Solutions zahŕňajú udržateľné riešenia v oblasti vykurovania, chladenia, vody a kvality vzduchu. V rámci Viessmann Investment skupina združuje všetky strategické partnerstvá a investície do stredne veľkých spoločností.

Diverzifikačná jednotka VC/O spravuje všetky investície rizikového kapitálu do technológií v ranom štádiu vývoja vrátane spoločnosti Maschinenraum ako rastúceho ekosystému pre rodinné podniky. Vývoj a prevádzku udržateľných budov vedie diverzifikačná oblasť Real Estate. Nadácia Viessmann koordinuje všetky sociálne záväzky a zastupuje spoločenskú zodpovednosť rodinného podniku. Všetky aktivity vychádzajú z cieľa spoločnosti „Vytvárame životný priestor pre budúce generácie“. Je to zodpovednosť, ktorej veľká rodina Viessmann čelí každý deň.