Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Solárny termický systém – efektívne a cenovo dostupné vykurovanie

Dopyt na cenovú kalkuláciu

So solárnym termickým systémom môžete využívať bezplatnú slnečnú energiu a znížiť mesačné náklady na energiu. Okrem toho inštaláciou solárneho tepelného systému preukážete svoj záväzok chrániť životné prostredie tým, že trvalo znížite emisie CO₂. Investícia do takéhoto solárneho tepelného systému tiež pomáha zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Či už ide o obytné, komerčné alebo obecné budovy, s technikou Viessmann môžete svoj systém zabezpečiť do budúcnosti a spoľahnúť sa na optimálnu súhru všetkých komponentov systému. Vďaka viac ako 40-ročným skúsenostiam s vývojom a výrobou solárnych tepelných systémov sa môžete spoľahnúť na našu vysokú kvalitu a technické znalosti. Solárne termické systémy sú tiež ideálnym spôsobom doplnenia vykurovacieho systému. Všetky systémy Viessmann sú navrhnuté tak, aby fungovali v kombinácii so solárnym systémom, takže je jedno, či sa rozhodnete pre nový kondenzačný kotol na olej alebo plyn, vykurovací systém na drevo alebo tepelné čerpadlo.

Čo je to solárny termický systém?

Solárny termický systém je v podstate systém, ktorý sa môže používať na ohrev teplej vody a zálohovanie ústredného kúrenia. Solárna energia je bezplatná, takže nielenže ušetríte na fosílnej energii. Zistíte tiež, že investícia do solárneho termického systému sa vám vráti už v priebehu niekoľkých rokov. Veď za zdroj energie sa neplatia žiadne náklady.

Konštrukcia solárneho termického systému

Aby bolo možné využívať slnečnú energiu, sú potrebné kolektory na zachytávanie lúčov. Spoločnosť Viessmann Vitosol vyvinula na tento účel rúrkové a ploché kolektory. Tieto kolektory absorbujú slnečné lúče a premieňajú ich na využiteľné teplo. Okrem kolektorov sa solárny termický systém skladá z absorbéra, solárneho okruhu a solárnej kvapaliny alebo média. Keď lúče dopadajú na kolektory, táto energia sa v absorbéri mení na teplo. Tá sa najprv prečerpá do zásobníka alebo zásobníka teplej vody a odtiaľ sa prostredníctvom okruhu distribuuje do domácnosti – buď ako záloha pre vykurovací okruh, alebo na ohrev teplej úžitkovej vody. Teplo sa najprv dopraví do príslušného zásobníka pomocou solárneho média. Zo zásobníka  teplej vody sa potom teplo podľa potreby dostáva do odberných miest, ako sú vodovodné kohútiky alebo sprcha, vo forme teplej vody.

Musí sa solárne vykurovanie vždy kombinovať s podlahovým vykurovaním?

Všeobecne rozšírená mylná predstava je, že solárne vykurovanie na zálohovanie ústredného kúrenia je možné len v kombinácii so systémami podlahového vykurovania. So solárnym termickým systémom sa môžu používať aj tradičné radiátory. Výnosy sú v ročnom priemere len o niečo nižšie a sú dané predovšetkým o niečo vyššími teplotami spiatočky z radiátorov.

Diferenciácia podľa možností použitia

Solárnu energiu môžete pre vlastné potreby využívať dvoma spôsobmi. Podrobnosti o ohreve teplej vody a zálohovaní ústredného kúrenia nájdete v nasledujúcich kapitolách.

Schéma: ohrev teplej vody pomocou solárnej energie

Základom tohto riešenia je bivalentný zásobník teplej vody, ako napríklad Vitocell 300-B. Pri dostatočnom slnečnom žiarení ohrieva solárne médium v solárnom tepelnom systéme vodu v zásobníku  teplej vody prostredníctvom spodnej nepriamej špirály.

Keď teplota klesne prostredníctvom odberu teplej vody, napríklad na kúpanie alebo sprchovanie, spustí sa v prípade potreby kotol, aby zabezpečil dodatočný ohrev prostredníctvom druhého okruhu. Inštalácia solárnych kolektorov Viessmann Vitosol je vďaka integrovaným prívodným a vratným potrubiam jednoduchá, čo je výhoda, ktorá zabezpečuje aj pomerne nízke investície.

Ďalšie možnosti kombinácie solárneho systému s výrobkami radu Vitosol tiež zabezpečujú vysokú úroveň komfortu pri ohreve teplej vody. Využiť môžete aj dvojrežimové zásobníky teplej vody Vitocell 100-U/W alebo Vitocell 100-W, kombinované zásobníky alebo zásobníky vykurovacej vody, ako napríklad Vitocell 360-M. Máme vhodný zásobník teplej vody, ktorý splní každú potrebu. Všetky spotrebiče možno bez problémov pripojiť k solárnemu tepelnému systému.

Čo by ste mali zohľadniť pri navrhovaní solárneho tepelného systému?

Pri navrhovaní solárneho tepelného systému pre rodinný dom alebo dom pre dve rodiny platí toto pravidlo: ak je plocha kolektora orientovaná na juhovýchod až juhozápad, na 100 litrov objemu zásobníka by sa malo počítať s 1,5 štvorcového metra plochého kolektora alebo 1,0 štvorcového metra plochy trubicového kolektora. Straty na výnose spôsobené nepriaznivou orientáciou alebo sklonom možno kompenzovať mierne zväčšenou plochou kolektora. S návrhom vám pomôžu naši kvalifikovaní partneri.

Schéma: Ohrev TÚV a zálohovanie ústredného kúrenia solárnou energiou

Solárne médium ohrievané v solárnych kolektoroch sa môže použiť aj na ohrev vykurovacej vody. Na tento účel sa vo vykurovacom okruhu prostredníctvom výmenníka tepla využíva voda v solárnom zásobníku, ktorá je priebežne ohrievaná solárnymi kolektormi. Riadiaca jednotka kontroluje, či sa dá dosiahnuť požadovaná teplota v miestnosti. Ak je teplota nižšia ako nastavená hodnota, spustí sa aj kotol. Solárne systémy na ohrev teplej vody a záložné vykurovanie majú plochu približne jeden meter štvorcový na každých desať metrov štvorcových obytnej plochy.

Využívanie potenciálu úspor solárnej tepelnej energie

Jednu z dôležitých oblastí potenciálu úspor ponúka ohrev teplej vody. V našich zemepisných šírkach predstavujú slnečné kolektory v kombinácii so zásobníkom  teplej vody najzaujímavejšiu alternatívu k prevádzke kotla, najmä počas letných mesiacov. V rodinnom dome pokrýva slnečná energia až 60 percent energie potrebnej na ohrev teplej vody. Ak skombinujete ohrev  teplej vody a vykurovacej vody, ušetríte približne 35 percent celkovej potrebnej energie – každý rok. Dokonca aj na jar a na jeseň môžete často vypnúť kotol, ak používate solárnu energiu na zálohovanie ústredného vykurovania.

Pred kúpou solárneho termického systému si overte požiadavky

Trubicové kolektory Viessmann

Výťažnosť solárneho tepelného systému do veľkej miery závisí od podmienok na mieste. Obzvlášť dobré výsledky možno dosiahnuť pri strechách orientovaných na juh so sklonom 30 až 40 stupňov. Ak je povrch strechy orientovaný na východ alebo západ, môžu majitelia domov očakávať až o 20 % nižší výnos pri podobnom sklone. O niečo menej priaznivá orientácia sa dá kompenzovať väčšou plochou kolektorov. Okrem orientácie a sklonu strechy je dôležité aj to, aby bola dostatočne veľká a čo najmenej zatienená. Ak susedné domy, stromy alebo hory vrhajú na plochu strechy počas roka dlhší čas tieň, solárny zisk sa zníži. Úspora nákladov na energiu bude nižšia a v dôsledku toho sa zníži hospodárnosť.

Ak si chcete kúpiť solárny tepelný systém, mali by ste sa poradiť s našimi kvalifikovanými partnermi. Títo odborníci preveria miestne podmienky a rýchlo určia najlepší spôsob inštalácie technológie a jej integrácie do vášho vykurovacieho systému. Môžu sa tiež postarať o odborné plánovanie a inštaláciu solárneho systému tak, aby dlho fungoval spoľahlivo a hospodárne.

Kvalitné vlastnosti solárnych termických systémov

Aby sa vám kúpa solárneho tepelného systému oplatila, musí táto technológia dlhodobo spoľahlivo fungovať. Dôležitou kvalitatívnou vlastnosťou, ktorú treba zvážiť, je certifikát Solar Keymark. Ide o značku kvality pre solárne tepelné výrobky na základe európskych noriem. Zaručuje, že solárna tepelná energia funguje efektívne, a je tiež podmienkou pre súčasné štátne dotačné programy.

Solárne tepelné systémy Viessmann dosahujú vysoké hodnotenie v oblasti výkonu a životnosti. Solárne kolektory Vitosol sú vyrobené z materiálov odolných voči korózii a UV žiareniu. Najpresvedčivejšie to potvrdzujú testy kvality podľa skúšobnej normy EN 12975. To zároveň potvrdzuje trvalo vysoký tepelný výkon. Spoľahlivú ochranu pred prehriatím poskytuje aj patentovaná funkcia vypnutia ThermProtect závislá od teploty. Absorbéry v nových plochých kolektoroch Viessmann, ako je napríklad Vitosol 100-FM, menia svoje vlastnosti (štruktúru svojho povrchu) tak, aby vyžarovali viac energie. Vákuové trubicové kolektory Viessmann, ako napríklad Vitosol 200-TM, prestanú pri prekročení určitej teploty kolektora odovzdávať slnečnú energiu solárnemu médiu. Výhody: Plánovanie solárnych tepelných systémov je jednoduchšie a nároky na inštaláciu sú nižšie. Nie sú potrebné komponenty, ako sú predchladzovacie nádoby a stagnačné chladiče. Tým sa zvyšuje bezpečnosť a znižujú investičné náklady.

Solárne termické systémy pre komerčné procesy

Solárne tepelné systémy sú zaujímavé najmä pre komerčné procesy, ktoré vyžadujú teplo na relatívne nízkej úrovni. Technológia kolektorov, ktorá je v súčasnosti dostupná na trhu (s výnimkou koncentračných systémov), môže využívať solárne teplo na dodávku tepla s teplotou do približne 80 stupňov Celzia v celej strednej Európe.

Alternatívne riešenia pre vysoký dopyt

V niektorých oblastiach priemyslu je nevyhnutné procesné teplo pri veľmi vysokých teplotách. Patria sem výrobné odvetvia potravín, hnojív a stavebných materiálov, ako aj farmaceutické spoločnosti a nemocnice. Pri vyšších požiadavkách na vykurovanie má Viessmann množstvo riešení na výrobu tepla, pary, elektriny alebo chladu. Ako dodávatelia energie sa môžu využívať fosílne zdroje energie, ako je ropa a plyn, ako aj obnoviteľné zdroje energie, ako je drevo a bioplyn. Veľké tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie na výrobu tepla s využitím environmentálnej energie. Na súčasnú výrobu elektrickej energie a tepla sú vhodným systémom plynové kogeneračné jednotky.

Sortiment produktov

So širokým sortimentom plochých a vákuových trubicových kolektorov ponúka Viessmann flexibilné a individuálne riešenia pre každú aplikáciu.