Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plynové kondenzačné kotly – technológia pre rôzne potreby

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Pokiaľ ide o pohodlnú výrobu tepla pomocou zemného plynu, spoločnosť Viessmann ponúka rôzne technológie pre všetky druhy požiadaviek a situácií. Sortiment zahŕňa plynové vykurovacie systémy pre nové a existujúce budovy, ako aj pre byty a rodinné domy. Realizovať možno aj rozsiahle projekty v oblasti bývania, obchodu a komunálnej sféry.

Kompaktné kotly sú priestorovo úsporné zázraky

Nástenné plynové kondenzačné kotly sú vhodné najmä na použitie v novostavbách a malých bytoch. Tieto mimoriadne kompaktné spotrebiče sa zmestia prakticky do každého priestoru. Používajú sa buď výlučne na ohrev teplej vody, alebo aj na vykurovanie priestoru. V druhom prípade sa označujú ako kombinované kotly. Obe verzie pracujú na princípe prietokového ohrevu vody. Preto zvyčajne nemajú zásobníkový ohrievač vody a vodu ohrievajú len vtedy, keď je potrebná. To znamená, že veľmi rýchlo reagujú na meniace sa požiadavky. Nevýhodou ohrevu teplej vody na princípe prietokového ohrevu vody je, že teplá voda nie je k dispozícii okamžite. Aby sa predišlo tomu, že voda z kohútika musí dlho tiecť, kým sa zohreje, majú niektoré nástenné plynové kondenzačné kotly malý integrovaný zásobníkový ohrievač vody.

Stacionárne plynové kondenzačné kotly pre vyššiu účinnosť pri vysokom dopyte po teplej vode

Stacionárne plynové kondenzačné kotly zaberajú o niečo viac miesta. Je to najmä preto, že majú väčší zásobníkový ohrievač vody, v ktorom sa ohriata teplá voda udržiava na konštantnej teplote dlhší čas. To je efektívne najmä vtedy, ak sú pravidelne potrebné väčšie množstvá.

Ak sa plánuje pripojenie solárneho termického systému na ohrev teplej vody, odporúčame zvoliť podlahový plynový kondenzačný kotol s integrovanou solárnou nepriamou špirálou. Ten sa montuje na zásobník alebo do blízkosti odberného miesta a ohrieva teplú vodu. V takýchto kombinovaných systémoch nedochádza k miešaniu vykurovacej vody a teplej vody. Stacionárne jednotky sú už navrhnuté na dvojrežimovú prevádzku. To znamená, že sa dajú ľahko kombinovať s iným zdrojom tepla na pokrytie potreby tepla. Z hľadiska techniky sú plynové kondenzačné kotly Viessmann najmodernejšie a pokrývajú výkonový rozsah približne od dvoch do 100 kilowattov (kW). To im umožňuje kedykoľvek efektívne a spoľahlivo zásobovať teplom rodinné domy a malé bytové domy.

Stacionárne plynové kondenzačné kotly sú k dispozícii aj vo väčších veľkostiach. Tie sa používajú najmä v budovách s vysokou potrebou tepla, typicky v bytových komplexoch, verejných budovách a obchodných priestoroch. Vďaka kaskádovej funkcii možno rýchlo pripojiť niekoľko zariadení do jedného celku a zabezpečiť spoľahlivé teplo aj v tejto oblasti.

Kombinácia ochrany klímy a finančnej pomoci

Plynový kondenzačný kotol Vitodens 343-F

Výmenou starších kotlov ako 25 rokov za vysoko účinné plynové kondenzačné kotly môžu spotrebitelia ušetriť veľa energie až 35 %, ak sa moderný plynový vykurovací systém používa spolu so solárnou technológiou.

Úspory sú možné vďaka tomu, že kondenzačná technológia využíva energiu mimoriadne efektívne. Je to spôsobené tým, že prakticky celý energetický obsah paliva sa premieňa na teplo. Každý, kto si vyberie napríklad plynový kondenzačný kotol, tak môže dlhodobo udržať nízke náklady na vykurovanie a zároveň znížiť záťaž pre životné prostredie. Koniec koncov, menej spaľovania znamená aj menej emisií CO₂.

Všetky plynové kondenzačné kotly Viessmann spĺňajú celoeurópske požiadavky na účinnú kondenzačnú techniku. Na teplo sa premieňa 98 percent alebo viac vynaloženej energie. Vďaka takejto bezkonkurenčne vysokej účinnosti každý, kto sa rozhodne pre jeden z týchto plynových vykurovacích systémov, pozitívne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia.

Ako funguje plynové vykurovanie s kondenzačnou technológiou

Ako už bolo spomenuté, kondenzačná technológia využíva energiu veľmi efektívne. Využíva nielen teplo vznikajúce pri spaľovaní ako merateľnú teplotu horúcich plynov (čistá výhrevnosť), ale aj obsah vodnej pary (hrubá výhrevnosť). Tá obsahuje "latentné" teplo, ktoré sa v starších vykurovacích systémoch odvádza komínom do voľného ovzdušia. Toto latentné teplo možno získať späť prechodom spalín, ktoré vznikajú pri spaľovaní, cez výmenník tepla, kým vodná para obsiahnutá v plynoch neskondenzuje. Pri kondenzácii vzniká tepelná energia, ktorá sa potom využíva na predohrev vykurovacej vody.

Podrobný opis vykurovacej techniky nájdete aj v časti o plynovej kondenzačnej technike.

Viessmann Vitodens 200-W nástenný plynový kondenzačný kotol

Spoľahlivá vykurovacia technológia budúcnosti je tu už teraz

Volanie po technológiách vykurovania šetriacich zdroje je čoraz hlasnejšie. Nové plynové kondenzačné kotly by mali fungovať nielen čisto, ale aj udržateľne. V reakcii na to spoločnosť Viessmann už pripravuje svoje plynové kondenzačné vykurovacie systémy budúcnosti. Vďaka regulátoru spaľovania sa tieto kotly automaticky prispôsobujú rôznym druhom plynu vrátane zmesí bioplynu. Okrem toho sú tieto produkty v súčasnosti vhodné na použitie so zmesami zemného plynu a vodíka s obsahom až 20 percent vodíka. Tento podiel by sme však chceli ešte zvýšiť.

  

100 % vodíková prevádzka plánovaná od roku 2025

Zistite viac o vykurovacích zariadeniach Viessmann "H2 ready".

Výhody nástenných a stacionárnych plynových kondenzačných kotlov

Kondenzačná technológia je v súčasnosti štandardom pre nové plynové vykurovacie systémy. Majitelia systémov, ktorí sa rozhodnú pre túto technológiu, využívajú mnohé výhody:

Energia obsiahnutá v palive sa premieňa na teplo prakticky bez strát
Účinné spaľovanie znižuje náklady na vykurovanie a emisie CO₂
Osvedčená technológia zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a znižuje riziko neočakávaných porúch
Možnosť kombinácie so systémami vykurovania z obnoviteľných zdrojov
Štátne dotácie na kombináciu s obnoviteľnými zdrojmi energie znižujú nákupné náklady

Výber plynového kondenzačného vykurovacieho systému tiež znamená, že v dome nie je potrebný sklad paliva. Ak je k dispozícii plynová prípojka, nie je potrebná žiadna nádrž. Kompaktné plynové kondenzačné kotly sú tiež priestorovo úsporné.

Dom s plynovým kondenzačným kotlom Viessmann v suteréne a solárnym tepelným systémom na streche

Jednoduchá kombinácia so systémami vykurovania z obnoviteľných zdrojov

Ako už bolo spomenuté na začiatku, jednou z výhod plynovej kondenzačnej technológie je jej vysoká kompatibilita. V praxi to znamená, že väčšina plynových kondenzačných kotlov prichádza z výroby už pripravená na kombinovanú prevádzku. Kombinácia plynového kondenzačného kotla a solárneho tepelného systému sa ukázala ako veľmi ekologická a ekonomická. V tejto konfigurácii je solárny termický systém zodpovedný za ohrev teplej vody s využitím voľnej slnečnej energie. To znamená, že plynový kotol nemusí vykonávať toľko práce. Tým sa znižujú aj náklady na vykurovanie.

K sortimentu solárnych termických systémov

Ďalšou možnosťou je kombinácia s tepelným čerpadlom. V tomto duálnom režime prevádzky tepelné čerpadlo zabezpečuje nielen celoročnú prípravu teplej vody, ale aj vykurovanie. V prípade špičkového zaťaženia pri veľmi chladnom počasí sa zapne aj plynový kotol.

Je možné prevádzkovať aj plynový kondenzačný kotol s vykurovacím systémom na biomasu. Či už ide o kotol na drevo, kotol na pelety alebo kotol na drevnú štiepku: aj v tomto prípade sa plynový kotol musí zapnúť len v prípade neočakávane vysokej potreby tepla.

Služby spoločnosti Viessmann

Prevádzka cez aplikáciu, rozšírené garančné služby – zistite viac o širokej ponuke služieb spoločnosti Viessmann.

Aplikácia ViCare vám ponúka pohodlný spôsob obsluhy vášho plynového vykurovacieho systému Viessmann a úspory energie – kedykoľvek a kdekoľvek. Umožňuje vám mať neustále prehľad o stave systému.

Informácie o aplikácii ViCare a požiadavky

  

Pomocou aplikácie ViCare je možné plynové vykurovacie zariadenie jednoducho a pohodlne ovládať cez internet.

→ *Garančné podmienky

  

Sortiment produktov

Či už ide o plynové kondenzačné kotly, podlahové zariadenia s integrovaným solárnym nepriamym výmenníkom alebo kaskádové vykurovacie zariadenia pre vysoké nároky na teplo, Viessmann dokáže ponúknuť vhodný plynový kondenzačný vykurovací systém pre širokú škálu potrieb.