Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plynové kondenzačné kotly Vitocrossal

K sortimentu produktov

Okrem kotlov pre rodinné domy zahŕňa produktový program Vitocrossal aj stredne veľké kotly s vyšším výkonom. Tu sa dozviete, čím sa jednotlivé modely tohto radu líšia, ale najmä čo majú spoločné.

Plynové kondenzačné kotly Vitocrossal so širokým výkonovým rozsahom

Produktový rad Viessmann Vitocrossal sa vyznačuje mimoriadnou účinnosťou a minimálnymi emisiami škodlivín vďaka použitiu najnovšej kondenzačnej techniky. Vďaka tomu sa stráca menej tepelnej energie – vo forme vodnej pary v spalinách. Dômyselnosť kondenzačnej technológie spočíva v tom, že horúce spaliny vznikajúce pri spaľovaní sú vedené cez druhý výmenník tepla. Na tomto výmenníku tepla para kondenzuje. Tým sa uvoľňuje energia, ktorá sa potom dodatočne dodáva do vykurovacieho systému. Nie je preto ničím výnimočným, že modely sú zaradené do triedy energetickej účinnosti A. V prípade kombinácie so solárnymi kolektormi môžu byť dokonca zaradené do triedy účinnosti A+.

Kondenzačná technológia je najvýhodnejšia tam, kde sú teploty vykurovacieho systému nízke. Vďaka tomu sú plynové kondenzačné kotly mimoriadne vhodné pre novostavby. Oplatí sa ich však inštalovať aj v rámci rozsiahleho projektu modernizácie. Využitím tejto modernej technológie vykurovania, ktorá využíva skryté teplo v spalinách, je možné znížiť náklady na vykurovanie až o 30 percent.

Produktový rad Vitocrossal možno rozdeliť na nasledujúce typy:

Pre rodinné domy a bytové domy

Pre vyšší výkonový rozsah

Výkonový rozsah

Typ Menovitý tepelný výkon Možnosť prepojenia do kaskády
Vitocrossal 100 typ CIB 80 až 318 kW Dvojitý kotol do 636 kW
     
Vitocrossal 300 typ CU3A 2,6 až 60 kW
     
Vitocrossal 300 typ CR3B 787 až 1400 kW Až 8 jednotiek

Ako ukazuje tabuľka, stacionárne kondenzačné kotly Viessmann sú vhodné pre širokú škálu aplikácií, od rodinných domov cez bytové domy, menšie komerčné prevádzky až po väčšie verejné budovy a lokálne vykurovacie siete, ako v prípade kotla Vitocrossal 300 typ CR3B.

Čím sa líši plynový kondenzačný kotol Vitocrossal?

Ako sme videli, produkty radu Vitocrossal poskytujú kondenzačnú technológiu v širokom rozsahu výkonov. Všetky modely dosahujú štandardnú sezónnu účinnosť [podľa DIN] až 98 percent. Je to možné vďaka použitiu vysokokvalitných komponentov, ako je napríklad výmenník tepla Inox-Crossal z nehrdzavejúcej ocele. Je usporiadaný vertikálne. To mu umožňuje mimoriadne intenzívne využívať kondenzačnú energiu horúcich plynov. Okrem toho má vďaka hladkému povrchu z nehrdzavejúcej ocele trvalý samočistiaci účinok. To na druhej strane zabezpečuje účinnosť, ale aj predlžuje životnosť a znižuje nároky na údržbu, pretože dochádza k menšiemu opotrebovaniu spôsobenému znečistením.

Ďalšou nemenej dôležitou súčasťou kondenzačných kotlov Vitocrossal je horák MatriX. Pracuje v modulačnom režime, pri ktorom sa kotol automaticky prispôsobuje požadovanému vykurovaciemu výkonu. Deje sa to plynule, bez toho, aby sa horák musel neustále zapínať alebo vypínať. To znamená, že je potrebné menej cyklovaní. Tým sa znižuje opotrebovanie a v konečnom dôsledku aj náklady na údržbu a servis. Horáky MatriX sú vo svojej podstate úsporné, tiché a ekologické.

Veľký obsah vody a široké vykurovacie steny zaisťujú aj dobrú ovládateľnosť. Zabezpečujú tiež spoľahlivý prenos tepla.