Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kondenzačná technológia: Kde a ako sa najlepšie používa?

Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu

Keď ide o čo najlepšie využitie paliva a jeho premenu na teplo, kondenzačná technológia je nevyhnutnosťou. Tento pojem sa vzťahuje na optimálne využitie spaľovacieho tepla. Je to v kontraste s pojmom čistá výhrevnosť, ktorý opisuje len teplo, ktoré možno zmerať pri spaľovaní paliva.

Vysvetlenie pojmu kondenzačná technológia

Až do 70. rokov 20. storočia sa kotly s konštantnou teplotou stále považovali za najmodernejšie. Neskôr ich nahradili nízkoteplotné kotly, ktoré sa v mnohých domácnostiach používajú dodnes. Oba typy kotlov majú jedno spoločné: využívajú len teplo, ktoré vzniká ako merateľná teplota (čistá výhrevnosť) pri spaľovaní paliva (zemného plynu alebo vykurovacieho oleja). Naproti tomu spaliny, ktoré môžu dosiahnuť teplotu až 200 °C, sa cielene odvádzajú z komína, aby vo vykurovacom systéme a v dymovodoch nedochádzalo ku kondenzácii. Spaliny obsahujú cenné teplo, ktoré sa potom stráca.

Zvláštnosťou kondenzačnej technológie je, že toto kondenzačné teplo (hrubá výhrevnosť) obsiahnuté v spalinách dodatočne využíva, čím výrazne zvyšuje štandardnú sezónnu účinnosť [podľa DIN] kotla. V časti o fungovaní plynovej kondenzačnej technológie je podrobne vysvetlené, ako sa získava hrubá výhrevnosť pri použití zemného plynu ako paliva.

Kondenzačná technológia pre modernizáciu

Každý, kto dnes modernizuje svoj dom alebo vykurovací systém, sa zvyčajne spolieha na kondenzačnú technológiu. Je to logický krok, pretože v existujúcich budovách je veľa kotlov, ktoré používajú zastaranú technológiu a pracujú neefektívne.

Výmenou zastaraného kotla za nový udržíte náklady na vykurovanie na nízkej úrovni od prvého dňa. Zníži sa aj záťaž na životné prostredie, pretože je potrebné spaľovať len toľko paliva, koľko je nevyhnutné. V neposlednom rade nový kondenzačný kotol výrazne prispieva k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti.

Úspory vďaka modernizácii s plynovým kondenzačným kotlom Vitodens 300-W*

Vykurovací systémStarý systémNový systémÚspora
Spotreba/rok3400 m³2500 m³900 m³ / 1,8 t CO₂
Náklady/rok€2510€1850€660 / 26 %

Úspora vďaka modernizácii s olejovým kondenzačným kotlom Vitoladens 300-C*

Vykurovací systémStarý systémNový systémÚspora
Spotreba/rok3400 l2590 l810 l / 2,1 t CO₂
Náklady/rok€2380€1760€620 / 26 %

* Základ pre porovnanie: Dom (rok výstavby 1985), 140 m² obytnej plochy so starým kotlom na olej alebo plyn s výkonom 27 kW. Zaokrúhlené náklady na spotrebu s použitím štandardných hodnôt (EID) pre 3400 l vykurovacieho oleja alebo 3400 m³ zemného plynu. Priemerná cena energie na rok 2017

Foto: © Dariusz Jarzabek / Shutterstock.com

Kondenzačná technológia v nových budovách

Okrem projektov modernizácie sa kondenzačná technika samozrejme používa aj v nových budovách. Tu poskytuje nielen dlhodobé a nákladovo efektívne teplo. Použitie kondenzačnej technológie umožňuje majiteľom domov splniť aj celoeurópske vysoké požiadavky na nové budovy, čo by pri použití konvenčnej vykurovacej techniky nebolo možné. Ako palivo sa zvyčajne volí zemný plyn. Plyn je stále najpoužívanejšou surovinou a vyznačuje sa vysokým obsahom energie.

Kondenzačná technológia sa považuje za osvedčenú, trvácnu a nákladovo efektívnu. Okrem toho je väčšina kondenzačných kotlov Viessmann určená na použitie so solárnym systémom. Táto kombinácia poskytuje majiteľom systémov nielen mimoriadne úsporné vykurovanie, ale aj šetrí zdroje a je čistá. A napokon, štát túto duálnu prevádzku podporuje atraktívnymi dotačnými programami.