Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitocrossal 300 type CU3A

Stacionárny plynový kondenzačný kotol s pokročilou technológiou

Vitocrossal 300 typ CU3A

Plynový kondenzačný kotol

Vitocrossal 300 typ CU3A je prémiový produkt medzi plynovými kondenzačnými kotlami.

Menovitý tepelný výkon: 2,6 až 60 kW
Modulovaný plynový horák MatriX
Samočistiaci účinok
Web s podporou Vitoconnect

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájdite si odborného partnera
Plynový kondenzačný kotol

2,6 až 60 kW

Normový stupeň využitia tepla [podľa DIN]

Až 98 % (Hs) [hrubý cv]

Samočistiaci účinok

Vďaka hladkému povrchu z nehrdzavejúcej ocele

Modulovaný plynový horák MatriX

Mimoriadne tichá, úsporná a ekologická prevádzka so širokým rozsahom modulácie

Jednoduché používanie regulácie Vitotronic

S jednoduchým textom a grafickým zobrazením

Web s podporou

Prostredníctvom Vitoconnect (príslušenstvo) na obsluhu a servis pomocou aplikácií Viessmann

Trieda energetickej účinnosti: A

Trieda energetickej účinnosti: A

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300 typ CU3A

Vitocrossal 300 typ CU3A:
Plynový kondenzačný kotol s pokročilou technológiou

Použitie kondenzačného kotla v novostavbách je dnes už viac-menej štandardom, pretože kotol a vykurovací systém možno dokonale zladiť už od začiatku. Kondenzačný kotol prináša najväčší úžitok, keď sa inštaluje do vykurovacích systémov s nízkymi systémovými teplotami. Kondenzačná technológia dokáže ušetriť až 30 percent nákladov na vykurovanie, a to aj pri projektoch modernizácie.

Vitocrossal 300 je prémiovým produktom medzi stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami. Kombinácia výmenníka tepla Inox-Crossal a plynového horáka MatriX predstavuje míľnik vo vykurovacej technike Viessmann, kde výnimočná účinnosť šetrí náklady na vykurovanie a zároveň minimalizuje emisie.

Integrovaná ponuka riešení pre Vitocrossal 300 typ CU3A

Služby s pridanou hodnotou, digitálne služby, konektivita a platformy

Aplikácia ViCare

Aplikácia ViCare poskytuje intuitívne ovládanie vykurovania. Používateľ môže v aplikácii na prvý pohľad zistiť, či jeho vykurovací systém funguje tak, ako má.

Viac informácií o aplikácii ViCare

Aplikácia ViCare

Aplikácia ViCare poskytuje intuitívne ovládanie vykurovania. Používateľ môže v aplikácii na prvý pohľad zistiť, či jeho vykurovací systém funguje tak, ako má.

Viac informácií o aplikácii ViCare

Aplikácia ViCare

Aplikácia ViCare poskytuje intuitívne ovládanie vykurovania. Používateľ môže v aplikácii na prvý pohľad zistiť, či jeho vykurovací systém funguje tak, ako má.

Viac informácií o aplikácii ViCare

Aplikácia ViGuide

ViGuide je aplikácia pre obchodných partnerov. Má množstvo funkcií na monitorovanie a ovládanie systémov v rodinných aj bytových domoch a poskytuje rýchly prístup k technickému servisu.

Viac informácií o aplikácii ViGuide

Vitoconnect

Vitoconnect je rozhranie medzi kotlom a aplikáciou - predpoklad na ovládanie vykurovacieho systému prostredníctvom smartfónu a tabletu. Poskytuje tiež možnosť diaľkovej údržby systému pre dodávateľov pomocou aplikácie ViGuide.

Viac informácií o Vitoconnect

Špeciálne vlastnosti systému Vitocrossal 300 typu CU3A

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300 je vďaka svojmu širokému spektru výkonu (menovitý tepelný výkon: 2,6 až 60 kW) vhodným riešením pre akékoľvek použitie vrátane vykurovania v bytových domoch, ako aj vo verejných a komerčných priestoroch.

Okrem toho ho možnoprevádzkovať voliteľne v režime závislom alebo nezávislom na vzduchu v miestnosti.. Najmä prevádzka nezávislá na vzduchu v miestnosti umožňuje flexibilnú inštaláciu kondenzačného kotla vo vnútri budovy.

Osvedčený plynový horák MatriX s reguláciou spaľovania Lambda Pro Control sa automaticky prispôsobuje rôznej kvalite plynu a zabezpečuje trvalo vysokú štandardnú sezónnu účinnosť [podľa DIN] až do 98 %, a to pre zemný plyn aj LPG. Integrovaný regulátor spaľovania pre všetky typy plynu zabezpečuje aj úsporu nákladov predĺžením intervalu kontrol spalín na tri roky. Medzi ďalšie výhody plynového kondenzačného kotla Vitocrossal 300 patrí vynikajúca regulovateľnosť a spoľahlivý prenos tepla vďaka širokým vodným stenám a veľkému obsahu vody.

Výmenník tepla Inox-Crossal z nehrdzavejúcej ocele ponúka ideálne podmienky na využitie kondenzačnej technológie. Hladký povrch umožňuje, aby kondenzát, ktorý sa hromadí v procese kondenzácie, jednoducho odtekal. V kombinácii s hladkým povrchom z nehrdzavejúcej ocele vytvára trvalý samočistiaci efekt, čím sa zabezpečuje účinnosť, čo vedie k dlhšej životnosti a znižuje nároky na údržbu.

Vďaka vertikálnemu výmenníku tepla využíva Vitocrossal 300 kondenzačnú energiu horúcich plynov mimoriadne intenzívne. Výsledkom je účinnosť až 98 %.

Pohodlná regulácia Vitotronic

Z jednoduchého ovládania regulácie Vitotronic profitujú rovnako dodávatelia ako používatelia, pretože štruktúra jej menu je logická a prehľadná. Podsvietená jednotka ponúka dobrý kontrast a je ľahko čitateľná. V prípade pochybností informuje používateľov o ďalších krokoch, ktoré treba vykonať, pomocou funkcie nápovedy. Grafické používateľské rozhranie dokáže zobraziť aj vykurovacie krivky. 

Podrobnosti o produkte

Výkon v kW (modulácia)

2,6 až 60 kW. Typ CU3A 1/2019: výstupné stupne: 2,6-13,0; 2,6-19,0; 5,2-26,0; 7,0-35,0; 12,0-45,0; 12,0 až 60,0 kW

Normový stupeň využitia tepla [podľa DIN]

Až 98 % (Hs) [hrubý cv]

Trieda energetickej účinnosti

A

Palivo

Zemný plyn a LPG

Oblasť použitia

Plynové vykurovanie rodinných domov, dvojdomov, bytových domov, verejných a komerčných priestorov, novostavieb a modernizácií

Ovládanie

Regulácia Vitotronic 200 s textovým a grafickým displejom, s možnosťou pripojenia na web cez Vitoconnect (príslušenstvo) na obsluhu a servis cez aplikácie Viessmann

Ohrev teplej vody

Prídavný(é) zásobník(y) teplej vody potrebný(é) pre vysokú úroveň komfortu teplej vody 

Ďalšie funkcie

Plynový horák MatriX so širokým rozsahom modulácie

Prierez výrobku