Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plynová kondenzačná technológia – funkcia, výhody a potenciálne úspory

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Kotol potrebuje na vykurovanie miestnosti vykurovaciu energiu. Čím viac vykurovacej energie spotrebuje, tým vyššie sú následné náklady na vykurovanie. Okrem toho spaľovanie fosílnych palív, ako je zemný plyn alebo ropa, ako zdroja energie má tiež vplyv na životné prostredie. Práve v tomto prípade má kondenzačná technológia význam: zvyšuje energetickú účinnosť a znižuje emisie CO₂ na minimum.

Veľký výber plynových kondenzačných kotlov

Prechod zo starého a neefektívneho kotla na energeticky úsporný plynový kondenzačný kotol je veľmi rýchly, či už sa rozhodnete pre nástenný a mimoriadne kompaktný plynový kotol, alebo pre stacionárny kotol s integrovaným solárnym zásobníkom. Najmä majitelia rodinných domov a bytových domov nebudú mať problém nájsť vhodný kotol Viessmann, ktorý bude spĺňať všetky ich požiadavky z hľadiska výkonu (do 80 kW) a ceny. A na túto technológiu sa budete môcť spoľahnúť aj v budúcnosti. Plynové kondenzačné kotly sú totiž okrem zemného plynu, skvapalneného plynu a zmesi bioplynu vhodné aj na použitie s plynovými zmesami s obsahom až 20 percent vodíka.

Sortiment plynových kondenzačných kotlov

Ako funguje plynová kondenzačná technológia

Na rozdiel od kotlov s konštantnou teplotou a nízkoteplotných kotlov sa spôsob fungovania plynovej kondenzačnej technológie nedá jednoducho rozdeliť na spaľovanie, splyňovanie a uvoľňovanie tepla. Medzi poslednými dvoma krokmi dochádza aj ku kondenzácii spalín.

Pri spaľovaní paliva, v tomto prípade plynu, vznikajú okrem merateľnej tepelnej energie aj spaliny. Tieto pozostávajú prevažne z horúcej vodnej pary, ktorej zložky môžu byť kyslé. Na ochranu samotného kotla a systému odvodu spalín pred touto kyslou vodnou parou vypúšťali staršie kotly spaliny priamo do voľného ovzdušia. V závislosti od technológie vykurovania môže teplota spalín dosahovať až 200 °C. Kondenzácii vodnej pary v spalinách sa tak zámerne zabraňuje.

Skutočnosť, že horúca vodná para stále obsahuje energiu, možno dokázať jednoduchým trikom: ak podržíte ruku nad hrncom s vriacou vodou, čoskoro si túto energiu všimnete na dlani. Je to preto, že para kondenzuje na povrchu ruky a v tom momente uvoľňuje latentné teplo, nazývané aj kondenzačné teplo. Plynová kondenzačná technológia spočíva v spätnom získavaní tohto kondenzačného tepla a jeho pridávaní do vykurovacej vody. Na tento účel prechádzajú horúce spaliny pred vypustením do voľného ovzdušia cez výmenník tepla.

Výmenník tepla je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči vlhkosti a kyselinám a vďaka špeciálnej konštrukcii je veľmi kompaktný. Keď horúce spaliny prúdia cez jeho špirálu, ochladzujú sa vykurovacou vodou, ktorá sa vracia do kotla z radiátorov (vratná voda). Spaliny postupne kondenzujú. Teplo zo vzniknutej vodnej pary sa potom odovzdáva do vykurovacieho systému. Aby sa zabezpečila kondenzácia, teplota vratnej vody nesmie prekročiť hranicu 57 stupňov Celzia. V opačnom prípade horúce spaliny nemôžu kondenzovať. Systémy plošného vykurovania, ako je napríklad podlahové vykurovanie, sú vhodné na chladenie tejto vratnej vody.

Výmenník tepla je preto dôležitou súčasťou plynového kondenzačného kotla a pre túto technológiu je nepostrádateľný. Dokáže odovzdávať získané kondenzačné teplo do vykurovacieho systému prakticky bez strát. Týmto spôsobom premieňa až 98 % energie obsiahnutej v horúcom plyne na teplo. Nezničiteľný komponent, na ktorý majú majitelia systémov garanciu až desať rokov.

  

Pri zámernej kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách vzniká kondenzát. Ten sa za normálnych okolností môže vypúšťať do odpadových vôd (nie do malých čistiarní odpadových vôd) za predpokladu, že hodnota pH nie je príliš vysoká. Okrem toho musí byť odvodňovací systém odolný voči kyselinám. Dôležitým faktorom je aj veľkosť plynového kondenzačného kotla. Ak je menovitý tepelný výkon menší ako 25 kilowattov (kW), kondenzát sa nemusí neutralizovať. Ak je jeho výkon od 25 kW do 200 kW, priame vypúšťanie do odpadovej vody je povolené len za určitých okolností, a to riedením odpadovou vodou. V prípade plynových kondenzačných vykurovacích systémov s výkonom nad 200 kW je neutralizácia vo všeobecnosti povinná.

Okrem odvodu kondenzátu musí byť systém odvodu spalín navrhnutý aj pre kondenzačnú technológiu. Tu je dôležité, aby množstvo kyseliny obsiahnuté v kondenzáte nepoškodilo systém. Pretlak vznikajúci pri použití ventilátora (napr. ventilátora horáka) tiež nesmie ovplyvniť nový potrubný systém. Vyskúšané sú dymovody z nehrdzavejúcej ocele alebo špeciálneho plastu. Ak je komín už na mieste, nové potrubie sa zvyčajne môže vložiť do existujúceho komína. Možné je aj vedenie do vonkajšieho prostredia bez použitia existujúceho komína. V tomto prípade je však nevyhnutné požiadať o radu inšpektora pre odvod spalín.

  

Centrálne vykurovanie so solárnou energiou

Plynové vykurovanie je jedným z najčastejšie inštalovaných vykurovacích systémov na Slovensku. Vyznačuje sa najmä svojou kompaktnou konštrukciou a vysokou energetickou účinnosťou. Jeho účinnosť a ekologickosť možno ešte zvýšiť, ak sa majitelia systému rozhodnú pre hybridné riešenie plynovej kondenzačnej technológie a solárnej energie. Bezplatná energia, ktorú dodáva slnko, sa stále nevyužíva dostatočne na zálohovanie ústredného Vykurovania a ohrev teplej vody. Hoci je to najčistejší zdroj tepla zo všetkých. A jej nekonečné zásoby sú k dispozícii zadarmo. Pri modernizácii by ste mali zvážiť kombináciu nového vykurovacieho systému alebo kotla so solárnym systémom.

Plynové kondenzačné kotly Viessmann môžu pracovať v mono alebo duálnom režime. Pre dvojrežimovú prevádzku so solárnym termickým systémom je nevyhnutný zásobník na vodu. Sortiment Vitocell od spoločnosti Viessmann je dokonale prispôsobený solárnemu termickému systému. Či už ide o zásobníky na ohrev teplej vody, kombinované zásobníky alebo zásobníky vykurovacej vody, máme pre vás ideálne riešenie zásobníka, ktoré vyhovie všetkým potrebám.

Tip: Bezplatná energia, ktorú dodáva slnko, sa stále nevyužíva dostatočne na zálohovanie ústredného kúrenia a ohrev teplej vody. Pri modernizácii by ste mali zvážiť kombináciu nového vykurovacieho systému alebo kotla so solárnym systémom.