Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Inteligentná domácnosť – inteligentný domov

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © visivastudio | Shutterstock.com

V súvislosti s digitalizáciou sa opakovane objavuje jeden pojem: Inteligentná domácnosť. Je to termín bez jednoznačnej definície. Väčšina ľudí pod pojmom inteligentná domácnosť rozumie inteligentný dom, v ktorom predmety komunikujú a dajú sa ovládať pomocou mobilných zariadení s pripojením na web, ako sú smartfóny, tablety a hlasoví asistenti. Je toho však oveľa viac. Inteligentná domácnosť umožňuje aj také veci, ako sú toky energie, ktoré sa dajú optimálne merať a sledovať v čase. To vám môže pomôcť identifikovať potenciálne úspory. Ako však inteligentná domácnosť vlastne funguje a ako do nej možno integrovať vykurovacie systémy?

Čo je inteligentná domácnosť? Vysvetlenie funkcie v jednoduchých pojmoch

Inteligentná domácnosť je založená na princípe: vstup, spracovanie, výstup. Ako to vyzerá v praxi, najlepšie vysvetlíme na príklade aplikácie Viessmann ViCare.

Vstup: aplikácia sa spúšťa pomocou smartfónu alebo tabletu. Otvorí sa používateľské rozhranie a zobrazí množstvo funkcií vrátane požadovaného nastavenia teploty. Klepnutím na príslušné používateľské rozhranie môže používateľ aplikácie vydať príkaz.

Spracovanie: Každá inteligentná domácnosť má riadiace centrum inteligentnej domácnosti. V prípade aplikácie ViCare sa nazýva aj internetové rozhranie. Príkaz vydaný prostredníctvom WiFi (je potrebné dosiahnuť požadovanú teplotu) prijme a spracuje toto riadiace centrum. Okrem WiFi používajú zariadenia Smart Home aj iné prenosové štandardy, ako napríklad Bluetooth, Z-Wave a KNX, pričom posledný z nich je káblové riešenie.

Výstup: Po spracovaní sa príkaz vykoná pomocou výstupného zariadenia. V našom príklade je to vykurovací systém, ktorý bude dopravovať vykurovaciu vodu do radiátorov, kým sa nedosiahne zadaná požadovaná teplota. V závislosti od výstupného zariadenia bude používateľ aplikácie informovaný o priebehu a výsledku príkazu.

Výhody inteligentnej domácnosti

Okrem uvedeného príkladu existujú v praxi aj ďalšie oblasti použitia zariadení Smart Home, ako sú žiarovky, hudobné systémy a vchodové dvere. Ďalšími príkladmi sú robotické vysávače, inteligentné práčky, sledovacie kamery a dokonca aj kávovary. Pri používaní majitelia domov sledujú niekoľko cieľov, ale medzi najdôležitejšie patria úspora energie, zvýšenie pohodlia a bezpečnosti.

Úspora energie s inteligentnou domácnosťou

Existuje mnoho spôsobov, ako šetriť energiu. Jedným z nich je používanie inteligentnej a účinnej vykurovacej techniky. Potenciál úspor je tu značný, keďže značná časť energetickej potreby domácnosti pripadá na výrobu tepla.

Inteligentné vykurovacie systémy od spoločnosti Viessmann sa vyznačujú nielen vysokou úrovňou účinnosti a životnosťou. Sú navrhnuté aj na použitie v inteligentnej domácnosti. Pretože WiFi je už integrované vo všetkých súčasných riešeniach vykurovania. Na ovládanie vykurovacieho systému stačí nainštalovať aplikáciu ViCare. Ak váš vykurovací systém ešte nemá integrované internetové rozhranie, môžete ho jednoducho pridať neskôr pomocou aplikácie Vitoconnect. Vďaka tomu je dokonca možné v niekoľkých krokoch pripojiť staršie vykurovacie systémy k internetu a premeniť ich na digitálny vykurovací systém.

Diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie

Pomocou smartfónu alebo tabletu môžu majitelia systému intuitívne ovládať svoj vykurovací systém a nastaviť výkon vykurovania podľa svojich potrieb. Početné režimy, ako napríklad asistenčná funkcia s rôznymi časmi spínania pre každý deň alebo režim na cestách, pomáhajú dlhodobo znižovať náklady na energiu. Energiu možno šetriť aj pomocou inteligentného systému osvetlenia. Ten napríklad zabezpečuje, že svetlo svieti len vtedy, keď je niekto doma. Keď tam nikto nie je, svetlo sa automaticky vypne.

Väčšie pohodlie vďaka diaľkovému ovládaniu

Okrem úspory nákladov zvyšuje inteligentná domácnosť aj jednoduchosť používania. To znamená, že na ovládanie je potrebných menej pohybov rúk. Obyvatelia už napríklad nemusia otáčať termostatom, aby nastavili požadovanú teplotu. Na predĺženie vykurovania na dlhší čas, ako bolo plánované, stačí jediný príkaz na smartfóne.

Pre tých, ktorí trávia čas na cestách, ale po návrate domov ocenia komfort vykurovania, je ideálnym riešením diaľkové ovládanie prostredníctvom smartfónu, nezávislé od miesta a času. Alternatívne možno technológiu vykurovania kombinovať aj s inými systémami Smart Home, ktoré podporujú geografické určovanie. Pri ňom systém využíva údaje GPS z pripojeného smartfónu na rozpoznanie, kde sa obyvatelia práve nachádzajú. Keď sa priblížia k svojmu inteligentnému domu, miestnosti sa automaticky vyhrejú na požadovanú teplotu.

(Obrázok: © goodluz | Shutterstock.com)

Bezpečnosť prostredníctvom inteligentných systémov Smart Home

Okrem úspory nákladov a zvýšenia pohodlia zvyšujú systémy Smart Home, ako napríklad inteligentný digitálny vykurovací systém, predovšetkým prevádzkovú spoľahlivosť. V prípade vykurovacieho systému starostlivo premyslené aplikačné programy, ako je napríklad ViCare, neustále informujú obyvateľov o aktuálnom stave a okamžite ich informujú, kedykoľvek je potrebné vykonať opatrenia. Napríklad, ak je potrebné vykonať údržbu, pozadie aplikácie sa zmení na žlté. Ak sa zmení na červenú, automaticky sa zobrazia kontaktné údaje inštalatéra. Riziko poruchy počas vykurovacej sezóny sa tak znižuje na minimum.

Ďalšie systémy Smart Home poskytujú aj dodatočné zabezpečenie. Napríklad dvere a okná môžu byť vybavené snímačmi. Ak dôjde k neobvyklému trhavému pohybu, spustí sa alarm. Majitelia zároveň dostanú správu na svoje smartfóny, aby mohli rýchlo reagovať. Dohľadové kamery môžu byť tiež inteligentne prepojené do siete. Používatelia ich môžu aktivovať na diaľku a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Inteligentné systémy osvetlenia vstupných priestorov chránia pred nebezpečenstvom zakopnutia a zároveň odrádzajú potenciálnych zlodejov.

Podrobné informácie o aplikáciách Viessmann nájdete na stránke Vykurovanie a aplikácie.

Inteligentné tepelné čerpadlo pre prepojenú domácnosť

Na príklade nového tepelného čerpadla Vitocal môžete nižšie vidieť, ako môže technológia inteligentného vykurovacieho systému zvýšiť účinnosť vašej domácnosti: