Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Modernizácia vykurovacieho systému – prečo, kedy a ako?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Obava z vysokých nákladov na modernizáciu odrádza používateľov od obnovy vykurovacích systémov. V mnohých prípadoch je to však naliehavo potrebné, či už z dôvodu veku systému alebo nedostatočnej energetickej bilancie. Tí, ktorí váhajú, často zažívajú presne to, čomu sa chceli vyhnúť – vysoké náklady na vykurovanie a účty za opravu a výmenu chybných dielov alebo výmenu vykurovacieho systému z nevyhnutnosti. Táto príručka poskytuje prehľad o tom, ako sa tomu dá predísť. Zistite, kedy je vhodný čas na výmenu vykurovacieho systému, aké úsilie je potrebné vynaložiť na plánovanie a aké sú náklady.

Modernizácia vykurovacieho systému šetrí náklady na vykurovanie

Existuje mnoho spôsobov, ako ušetriť energiu vo vašej domácnosti. Najväčší potenciál z nich ponúka obnova vykurovacieho systému. Nový vykurovací systém alebo inštalácia solárneho termického systému na streche vám môže priniesť značné úspory. Na presný výpočet je potrebné zohľadniť energetický stav budovy. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa pri obnove vykurovacieho systému využívajú aj obnoviteľné zdroje energie, možno dosiahnuť úsporu až jednej tretiny nákladov na energiu. Najmä v kombinácii s ďalšími opatreniami uvedenými na obrázku. Samostatné opatrenia, ako napríklad izolácia vonkajších stien alebo výmena okien a dverí, prinášajú len približne desaťpercentné úspory.

Modernizácia vykurovacieho systému – začnite tam, kde je to dôležité

Vykurovanie a príprava teplej vody predstavuje v priemere 70 % nákladov domácností na energiu. Z toho vyplýva, že obnova vykurovacieho systému sa môže po krátkom čase vrátiť, aj keď je finančne náročná. Štátne dotácie môžu prispieť k tomu, aby bolo opatrenie nákladovo efektívne. Na to, aby ste na ne mali nárok, je potrebné zahrnúť obnoviteľné zdroje energie. Štát totiž podporuje práve tie vykurovacie systémy, ktoré umožňujú vykurovanie pomocou obnoviteľných zdrojov energie. Tie časom prospejú nielen vašej peňaženke, ale aj životnému prostrediu.

Kedy by som mal obnoviť svoj vykurovací systém?

Na obnovu vykurovacieho systému nemusíte čakať na ideálny okamih – rovnako vhodná je jar, leto aj jeseň. Zrejmou výhodou výmeny vykurovacieho systému mimo vykurovacej sezóny je, že je viac času na zlepšenia, opatrenia sa môžu dokončiť pred príchodom chladných mesiacov. Výmena vykurovacieho systému je však možná aj v zimných mesiacoch a zvyčajne ju možno vykonať v priebehu jedného až troch dní. Okrem týchto faktorov ide najmä o sledovanie vlastných nákladových faktorov a o to, aby sa vopred preverilo, kde sú slabé miesta starého vykurovacieho systému.

V nasledujúcich prípadoch sa výmena oplatí:

  • Kotly staré približne 25 rokov a viac
  • Staré kotly, ktoré sa ešte nepokazili, ale majú už 20 rokov (inštalované v roku 2000)
  • Predimenzované kotly, ktoré zaberajú veľa miesta v kotolni a pracujú pri trvalo vysokých teplotách kotlovej vody
  • Ak revízor pri ročnej kontrole zistí chyby v hodnotách spalín (napr. úbytok spalín viac ako 11 %)
  • 30-ročné kotly s konštantnou teplotou  

Správny postup pri obnove vykurovacieho systému

Pred obnovou vykurovacieho systému je dôležité informovať sa o svojich možnostiach. Začína to rozhovormi so susedmi alebo cennými referenciami od priateľov a susedov. Aj keď vám dobre mienení ľudia radia, aby ste to nerobili – ak máte pochybnosti, mali by ste si dať vymeniť vykurovací systém. Je to preto, že z mnohých dostupných energeticky efektívnych opatrení je obnova vykurovacieho systému jedným z najúčinnejších.

Ako dobré miesto na vlastný online prieskum vám odporúčame našich sprievodcov Viessmann.

Skôr či neskôr by každá cesta mala viesť k odbornému dodávateľovi vykurovacích systémov, a v tomto prípade to znamená k inštalatérovi vykurovacieho systému. Ten bude presne vedieť, aké vykurovacie systémy sú k dispozícii, a bude mať veľa skúseností, pokiaľ ide o obnovu vykurovacích systémov. Pomocou odkazu Odborná konzultácia získate odporúčanie na vybraného inštalatéra vykurovacích systémov vo vašom okolí, ktorý vám poradí a ujme sa obnovy vášho vykurovacieho systému. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na odborníka na energetickú účinnosť. Tento druh energetického poradcu sa odporúča najmä vtedy, ak plánujete rozsiahle renovačné opatrenia.

Náklady na obnovu vykurovacieho systému vrátane výmeny kotla sa líšia v závislosti od opatrenia a zvoleného vykurovacieho systému. V každom prípade by ste mali zvážiť dva aspekty, po prvé úsporu energie z nového kotla, ktorá predstavuje v priemere 10 až 20 percent, a po druhé rozsah dostupných možností dotácií.

Foto: © A. a I. Krukovci / Shutterstock.com

Okrem efektívneho a moderného vykurovacieho systému Viessmann by ste sa mali uistiť, že máte na palube aj správneho inštalatéra vykurovacieho systému. Inštalatéri, ktorých vám môžeme sprostredkovať prostredníctvom našej odbornej poradenskej služby, sú odborníkmi vo svojom odbore. Majú dlhoročné skúsenosti, pokiaľ ide o obnovu vykurovacích systémov. Mnohí zákazníci sú tiež prekvapení, že stavebné práce spojené s výmenou sú pomerne jednoduché. Skúsenosti ukazujú, že obnova vykurovacieho systému je často oveľa rýchlejšia, ako sa očakávalo.

Správna technológia na obnovu vykurovacieho systému

Predtým, ako sa robotníci pustia do práce, je potrebné vybrať správny vykurovací systém. Aby ste zistili, ktorý systém je vhodný na obnovu, môžete vopred vykonať našu bezplatnú kontrolu úspory energie. Okrem dotácií sú základnými faktormi energetický stav budovy, jej vek a priestor, ktorý je v kotolni k dispozícii.

Čo je potrebné zohľadniť pri výmene vykurovacieho systému?

Po nájdení správneho inštalatéra vykurovacieho systému a dokončení plánovania je čas začať s prácami. Obnova vykurovacieho systému znamená, že skôr či neskôr budú v dome prítomní robotníci, čo môže pre mnohých majiteľov dočasne obmedziť osobný komfort vo vlastnom dome. Treba však zvážiť aj výhody, pretože takéto opatrenia majú zjavný prínos a z dlhodobého hľadiska pomáhajú šetriť energiu a náklady. Okrem toho trvanie prác vždy závisí od zvoleného vykurovacieho systému.

Nevyhnutné opatrenie: hydraulické vyváženie

Hydraulické vyváženie sa musí vykonať v rámci výmeny. Toto opatrenie je dôležité, aby nový vykurovací systém Viessmann mohol plne využiť svoj potenciál úspor. Hydraulické vyváženie všetkých vykurovacích telies zabezpečuje, aby boli vykurovacie plochy rovnomerne zásobované teplom a aby výkon zodpovedal príslušným vykurovacím telesám a vykurovaciemu systému. Hydraulické vyváženie vykonáva len odborný artner, ktorý na termostatickom ventile presne nastaví prietok. V mnohých prípadoch je potrebné vymeniť aj ventily.

Porovnanie nákladov – modernizácia vykurovacieho systému sa skutočne oplatí

Po vykonaní všetkých opatrení a starostlivom vyregulovaní vykurovacieho systému a radiátorov môžete konečne zistiť, ako sa váš nový kotol vyrovná tomu starému. Na otázku, či skutočne ušetríte toľko paliva a toľko nákladov na vykurovanie, ako ste plánovali pred obnovou, sa nedá odpovedať všeobecne. Svoju úlohu zohráva individuálne správanie sa pri vykurovaní a priemerné teploty v danom roku, pričom na tie nemáme veľký vplyv. Každý jednotlivec však môže na vonkajšie faktory reagovať nákladovo uvedomelým správaním pri vykurovaní. Vďaka obnovenému a správne nastavenému vykurovaciemu systému je tento prístup účinný. Nakoniec sa vždy oplatí urobiť odvážny krok a obnoviť vykurovací systém.