Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plánovanie solárneho termického systému – veľkosť a návrh

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Nič sa nevyrovná dobrému plánovaniu, a to platí najmä pri výpočte solárneho termického systému. Vopred si treba ujasniť niekoľko aspektov. Odporúča sa ujasniť si niekoľko základných bodov, aby ste mohli vypočítať veľkosť a konštrukciu solárneho termického systému, ktorý vyhovuje vašim vlastným potrebám.

Výpočet veľkosti a konštrukcie

Solárny temický systém môžete inštalovať s plochými alebo trubicovými kolektormi. Vákuové trubicové kolektory sa zvyknú používať tam, kde je k dispozícii menej miesta na streche. Sú účinnejšie ako ploché kolektory a vďaka vákuu majú mimoriadne dobrú tepelnú izoláciu.

Je tu ešte jeden aspekt, ktorý musíte zvážiť – chcete ohrievať len teplú vodu alebo odľahčiť aj vykurovací systém? Nech sa rozhodnete akokoľvek, zvyšok systému musí byť podľa toho prispôsobený. Ak sa systém bude používať výlučne na ohrev teplej vody, naozaj musíte zvážiť zásobník na teplú vodu. To následne ovplyvňuje plochu kolektorov, ako aj otázku, aký veľký by mal byť zásobník, čo v konečnom dôsledku závisí od toho, koľko ľudí žije v domácnosti. V každom prípade je potrebné individuálne rámcové podmienky prerokovať s obchodným partnerom Viessmann a zahrnúť ich do výpočtu. Medzi kľúčové body patria:

 • Počet osôb v domácnosti
 • Veľkosť obytného priestoru
 • Typ kolektorov
 • Podmienky dotácie
 • Požadované pokrytie
 • Zálohovanie teplej vody alebo ústredného kúrenia (rodinný dom)?
 • V rodinnom dome = energetický stav budovy + potreba tepla
 • Izolácia

Veľkosť a konštrukcia pre ohrev teplej vody

Nasledujúci prehľad dimenzovania sa môže použiť ako návod na ohrev teplej vody:

ObyvateliaPotreba TÚV za deň (60 °C) v lObjem zásobníka v lKolektor, počet Vitosol-FM/-FKolektor, plocha Vitosol-TM
260250/3002 x SV / 2 x SH1 x 3 m²
390250/3002 x SV / 2 x SH1 x 3 m²
4120250/3002 x SV / 2 x SH1 x 3 m²
5150300/4002 x SV / 2 x SH1 x 3 m², 1 x 1,5 m²
61804003 x SV / 3 x SH1 x 3 m², 1 x 1,5 m²
82405004 x SV / 4 x SH2 x 3 m²
103005004 x SV / 4 x SH2 x 3 m²
123605005 x SV / 5 x SH2 x 3 m², 1 x 1,5 m²
154505006 x SV / 6 x SH3 x 3 m²

Predpoklady návrhu:
Spotreba 30 litrov na osobu pri 60 °C. Ak je spotreba na osobu výrazne vyššia, výber by sa mal uskutočniť podľa litrov na deň.

Štandardná hodnota

Štvorčlenná rodina potrebuje na ohrev teplej vody pre domácnosť plochu kolektora približne päť metrov štvorcových (m²) a zásobník teplej vody s objemom približne 300 litrov.

Veľkosť a konštrukcia pre záložné ústredné kúrenie

Nasledujúci prehľad dimenzovania sa môže použiť ako pomôcka pre zálohovanie ústredného kúrenia:

ObyvateliaPotreba TÚV za deň (60 °C) v lObjem zásobníka v lKolektor, počet Vitosol-FM/-FKolektor, plocha Vitosol-TM
2607504 x SV / 4 x SH2 x 3 m²
3907504 x SV / 4 x SH
2 x 3 m²
4120750/9004 x SV / 4 x SH
2 x 3 m²
5150750/900
4 x SV / 4 x SH
2 x 3 m², 1 x 1,5 m²
6180750/900
4 x SV / 4 x SH
2 x 3 m², 1 x 1,5 m²
72109506 x SV / 6 x SH3 x 3 m²
82409506 x SV / 6 x SH3 x 3 m²

Štandardná hodnota

Štvorčlenná rodina zvyčajne potrebuje na záložné vykurovanie kolektorovú plochu 10 až 12 metrov štvorcových (m²) a zásobník s objemom 60 až 80 litrov na m².

FAQ – často kladené otázky o výpočte solárnych termických systémov

Je solárny tepelný systém vhodný pre každého? Aké požiadavky musia byť splnené? A vyžaduje solárny tepelný systém každoročnú údržbu? V tejto časti odpovedáme na najdôležitejšie otázky týkajúce sa solárnych termických systémov. Okrem toho objasňujeme niektoré technické pojmy, ktoré sa týkajú solárnych termických systémov a ktoré je potrebné vopred zohľadniť pri výpočte systému.

V zásade je pre solárny termický systém vhodná akákoľvek strecha. Je však potrebné, aby strecha mala správny sklon a orientáciu. Dobrým základom je strecha orientovaná na juh, ktorá by nemala byť zatienená. Drobné straty v ranných alebo večerných hodinách spôsobené nízkou polohou slnka možno tolerovať. Inak je inštalácia možná na plochých aj šikmých strechách. Solárny termický systém Viessmann sa však dá namontovať aj priamo na fasádu budovy.

Tieto systémy spravidla nevyžadujú osobitné povolenia. Jedinou výnimkou sú pamiatkovo chránené budovy a budovy v oblastiach s pravidlami ochrany životného prostredia. Ak si nie ste istí, obráťte sa pred akoukoľvek činnosťou na príslušný úrad.

  

Solárne kolektory zhromažďujú energiu vždy, keď na ich povrch dopadajú slnečné lúče. V zime treba mať na pamäti len to, že slnko je nižšie na obzore. Okrem toho je zvyčajne nižší aj počet hodín slnečného svitu. Túto skutočnosť treba vždy zohľadniť pred inštaláciou solárneho termického systému.

Údržba solárneho termického systému je v porovnaní s inými vykurovacími systémami nízka. Napriek tomu sa odporúča vykonať každoročnú kontrolu. Počas kontroly sa kontrolujú také veci, ako je tlak v systéme a čerpadlá. Okrem toho by sa mala každé tri až päť rokov vykonať vizuálna kontrola hlavných komponentov. Počas tejto kontroly sa dodávateľ pozrie nielen na kolektory, ale aj na všetky ostatné potrubia, armatúry a iné komponenty.

Pri každom naplnení vykurovacieho systému sa do kolektorového okruhu privádza vzduch. Tento vzduch je z veľkej časti vytláčaný teplonosným médiom. Malá časť zostáva a je aj v samotnom médiu, ale uvoľňuje sa až pri vyšších teplotách. Vzduch v kolektorovom okruhu spôsobuje hluk a môže výrazne ovplyvniť správny prietok solárnymi kolektormi. Na rozdiel od iných vykurovacích systémov nie je možné odvzdušniť systém v jeho najvyššom bode (t. j. v kolektore) počas jeho prevádzky. Používajú sa odvzdušňovacie ventily, ktoré sa otvárajú alebo zatvárajú buď ručne, alebo automaticky. V ideálnom prípade by mali byť umiestnené v prúdení a pred vstupom do zásobníka.

V slnečnejších mesiacoch roka sa môže stať, že akumulačný zásobník solárneho tepelného systému sa nasýti, takže už nie je schopný absorbovať teplo z kolektorov. Ponuka prevyšuje dopyt. Ak to však riadiaca jednotka rozpozná, včas preruší solárny okruh. Tepelná stagnácia je normálny prevádzkový proces v solárnom termickom systéme – solárna kvapalina sa začne odparovať pri teplote približne 140 až 150 stupňov Celzia. Tlak v systéme naďalej stúpa v dôsledku zväčšujúceho sa objemu a kolektorová kvapalina sa vtláča do membránovej expanznej nádoby. V kolektoroch zostáva málo alebo žiadna kvapalina. Tie sa opäť naplnia až pri poklese teplôt. V dôsledku kondenzácie solárnej kvapaliny tlak v systéme opäť klesá a kvapalina dočasne uložená v expanznej nádobe prúdi späť. Ak je potrebné teplo, solárny termický systém sa opäť spustí. Je dôležité, aby bol solárny systém navrhnutý na stagnáciu a pravidelne sa udržiaval. To umožňuje kontrolovať stav kolektorovej kvapaliny, pretože môže byť ovplyvnená týmto procesom.

Pokiaľ ide o slnečnú energiu, zaujímavou otázkou je, aký je skutočný podiel slnečného žiarenia, ktorý sa dá využiť. Z absolútnej úrovne žiarenia 1367 W/m² (solárna konštanta) sa na zem dostane maximálne približne 1 000 W/m², a to vďaka zemskej atmosfére. Časť žiarenia, ktorá dopadá na zem pri jasnej oblohe, sa nazýva priame žiarenie. Ak slnečné svetlo prechádza cez mraky, je rozptýlené a označuje sa ako difúzne žiarenie. Súčet difúzneho a priameho žiarenia sa nazýva globálne žiarenie.

Solárne pokrytie opisuje pomer medzi energiou potrebnou na výrobu tepla a využiteľným slnečným teplom. Čím vyššie je solárne pokrytie, tým nižšie je množstvo energie, ktoré musí dodať konvenčný systém. Základom výpočtu solárneho pokrytia je vždy množstvo tepla, ktoré príslušné zdroje tepla poskytnú za rok (a nie ich výkon).

Účinnosť opisuje pomer vyžiarenej energie a využiteľného slnečného tepla. Vysoké teploty a dlhé obdobia nečinnosti znižujú účinnosť. Účinnosť má priamy vplyv na špecifický výnos kolektorového systému. Udáva, koľko využiteľného tepla môže solárny termický systém vyrobiť za rok na každý štvorcový meter plochy kolektora. Spravidla platí, že čím väčší je špecifický výnos, tým vyššia je účinnosť systému.

Otázky týkajúce sa inštalácie solárneho termického systému

Inštalácia solárneho termického systému je zložitá a vždy by ju mala vykonávať špecializovaná firma. Napriek tomu je dobré vedieť, aké kroky sú súčasťou inštalácie, ktoré komponenty zohrávajú úlohu a čomu by ste ako majiteľ systému mali venovať pozornosť vo fáze inštalácie. Vo všeobecnosti platí, že by ste sa mali porozprávať so svojím inštalatérom solárnych systémov a objasniť si s ním všetky otvorené otázky.

Zhruba možno rozlíšiť štyri kroky, ktoré realizuje špecializovaná spoločnosť:

 1. Montáž kolektorov:  na šikmých strechách sa to vykonáva montážou na strechu pomocou strešných hákov. Na plochých strechách a iných plochách je potrebná špeciálna podkonštrukcia, na ktorú sa kolektory montujú.
 2. Montáž akumulačnej nádrže : pri umiestňovaní akumulačnej nádrže sa musia zohľadniť priestorové požiadavky (plocha a rozmery preklopenia), ako aj hmotnosť a čo najkratšie pripojovacie cesty, aby boli tepelné straty nízke.
 3. Uzatvorenie solárneho okruhu: pripojí sa prívodné a vratné potrubie solárneho okruhu a vykonajú sa všetky pripojenia. Solárny okruh sa prepláchne a pred jeho naplnením sa vykoná skúška tesnosti.
 4. Uvedenie do prevádzky:  okrem iného sa nainštaluje regulačný systém, solárny regulátor a snímače teploty. Okrem toho sa nainštalujú všetky armatúry a vykoná sa pripojenie na prípravu teplej vody a/alebo záložné ústredné vykurovanie.

Pred odovzdaním preberacieho protokolu vás solárny technik poučí o funkcii systému.

Áno. V tomto prípade inštalatér solárnych zariadení používa výškovo nastaviteľné strešné háky na vyrovnanie nerovností. Môžu byť potrebné aj iné komponenty. Odborník to však s vami vopred prediskutuje.

To sa neodporúča. Ako je uvedené, inštalácia je zložitá a najmä pripojenie na prípravu teplej vody a vykurovací okruh si vyžaduje odborné znalosti inštalatéra. S odbornou firmou sa však môžete vopred dohodnúť, či už môžete vykonať prípravu na streche. Nejednajte však unáhlene. Vaša špecializovaná firma vám rada poradí, čo je možné urobiť, ak máte potrebné technické zručnosti. Solárny termický systém by ste však nemali pripájať ani inštalovať sami.