Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vákuové trubicové kolektory – funkcia, výhody a sortiment

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Každý, kto dnes investuje do nového vykurovacieho systému, by mal už od začiatku počítať so solárnym systémom. Inštaláciou solárnych kolektorov preukážete svoj záväzok chrániť životné prostredie tým, že trvalo znížite emisie CO₂. Okrem toho môžete ušetriť až 60 percent ročnej spotreby energie na ohrev teplej vody. So spoločnosťou Viessmann máte na svojej strane silného partnera. Môžeme sa oprieť o 40 rokov skúseností s vývojom a výrobou solárnych termických systémov. Môžete sa spoľahnúť na najvyššiu kvalitu. S touto technológiou môžete svoj systém zabezpečiť do budúcnosti a spoľahnúť sa na optimálnu súhru všetkých komponentov systému.

Štruktúra a funkcia vákuových trubíc Vitosol

Na rozdiel od plochých kolektorov Viessmann sa absorbér vo vákuových trubicových kolektoroch solárnych tepelných systémov nachádza priamo na samotných trubiciach. V prvom prípade sú trubice, cez ktoré prúdi solárne médium, umiestnené medzi dvoma plochými vrstvami absorbéra. Ďalšou zvláštnosťou je vákuum. V trubicových kolektoroch sa nachádza druhá trubica obklopená vákuom. Tým sa zabezpečuje mimoriadne účinná tepelná izolácia. Vďaka tomu nedochádza takmer k žiadnym tepelným stratám medzi absorbérom a vnútornou sklenenou trubicou. Absorbér je vo vnútri vákuového kolektora. To ho chráni pred znečistením a poveternostnými vplyvmi. To následne umožňuje trvalo vysoké využitie energie.

Ďalším kľúčovým prvkom vákuových trubicových kolektorov Vitosol od spoločnosti Viessmann je výmenník tepla. Ten prenáša teplo z absorbérov do pripojeného vykurovacieho okruhu.

Vákuový trubicový zberač na inštaláciu na ľubovoľnom mieste

Vákuové trubicové kolektory a ich funkcia: princíp tepelnej trubice

Jadrom technológie vákuových trubicových kolektorov Viessmann je "princíp tepelnej trubice". Najdôležitejšou vlastnosťou tohto princípu je, že solárne médium nepreteká priamo cez trubice. Tepelné trubice sú suchou cestou pripojené k výmenníku tepla. Čo sa však presne deje v tepelnej trubici a ako funguje patentovaná funkcia ThermProtect?

Slnečné lúče dopadajú na absorbér. Slnečné teplo odparuje médium v tepelnom potrubí. Keď potom prúdi do chladnejších oblastí kolektora, t. j. ďalej od priameho slnečného žiarenia, para sa opäť mení na kvapalinu. Pri tomto procese sa uvoľňuje energia - teplo, ktoré sa odovzdáva do solárneho tepelného systému prostredníctvom dvojtrubicového výmenníka tepla Duotec (Vitosol 300-TM) alebo prostredníctvom medeného výmenníka tepla (Vitosol 200-TM). V kvapalnom stave prúdi médium v tepelnom potrubí späť do oblasti osvetlenej slnkom a proces sa začína odznova a pokračuje tak dlho, kým svieti slnko.

Tento proces sa preruší, keď sa prekročí teplotný limit 150 stupňov Celzia. K tomu dôjde vtedy, keď médium už nekondenzuje alebo neskvapalňuje v chladnejších oblastiach trubice. Tento princíp pomáha chrániť systém pred nadmernými stagnačnými teplotami a zabraňuje tak prehriatiu. Vďaka tomu sú systémy Vitosol 200-TM a Vitosol 300-TM vhodné pre budovy, ktoré sú po časť roka neobývané, ako napríklad rekreačné domy. Okruh sa opätovne spustí len vtedy, keď sa dosiahnu nízke teploty kolektora.

Výhody vákuových trubicových kolektorov

Vitosol 300-TM aj Vitosol 200-TM sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

Ochrana pred prehriatím alebo nadmernou teplotou stagnácie vďaka technológii ThermProtect prostredníctvom samoregulačnej tepelnej trubice
Vysoká účinnosť cez absorbér s vysoko selektívnym povlakom
Mimoriadne účinná tepelná izolácia vďaka vákuu, prakticky žiadne tepelné straty medzi sklenenou trubicou a absorbérom
Výnimočne dlhá životnosť vďaka materiálom odolným voči korózii
Trvalo vysoká energetická výťažnosť vďaka integrácii absorbéra do vákuovej trubice a tým aj ochrane pred znečistením a poveternostnými vplyvmi
Obzvlášť vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka suchému pripojeniu tepelnej trubice k výmenníku tepla a vďaka nízkemu obsahu kvapaliny
Jednoduchá inštalácia vďaka modulárnej konštrukcii

Okrem toho je Vitosol 300-TM obzvlášť vhodný na miesta s obmedzeným priestorom, ako sú rodinné domy a bytové domy s malou plochou strechy. Absorbéry majú flexibilitu +/- 25 stupňov pri ich nastavovaní. To umožňuje použitie kolektorov na miestach, kde je slnko menej priaznivé.

Model Vitosol 200-TM sa najlepšie používa na horizontálnu inštaláciu vo veľkých systémoch na plochých strechách a bytových domoch. Podobne ako Vitosol 300-TM je tiež nezávislý od polohy, pretože absorbéry možno otáčať až o +/- 45 stupňov.

Sortiment produktov – trubicové kolektory

Efektívne využitie slnečného tepla – trubicové kolektory Viessmann dokážu premeniť aj nízke hodnoty slnečného žiarenia na využiteľné teplo. Absorbéry s vysoko selektívnym povlakom zabezpečujú vysokú účinnosť. Vákuum v trubiciach zároveň poskytuje veľmi účinnú tepelnú izoláciu. To znamená, že medzi sklenenými trubicami a absorbérom nevznikajú takmer žiadne straty, čo umožňuje kolektoru premeniť aj nízke úrovne slnečného žiarenia na užitočné teplo. Vákuové trubicové kolektory využívajú dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne, najmä na jar a na jeseň a v zime, keď sú vonkajšie teploty nízke.