Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Solárny systém – elektrina a teplo zo slnečnej energie

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Len jedna hodina slnečného svitu stačí na pokrytie celkových ročných energetických potrieb ľudstva. So solárnym systémom od spoločnosti Viessmann môžete tento bezplatný a nevyčerpateľný zdroj energie využívať aj vo svojom dome.

Kým solárne termické kolektory premieňajú prichádzajúce žiarenie na teplo, solárne fotovoltické moduly vyrábajú elektrickú energiu. Ako však solárny systém funguje? Čím sa líši fotovoltaika od solárnej tepelnej energie a ako sa dajú obidva systémy čo najlepšie integrovať do domácnosti?

Panely Viessmann Vitosol

Aké typy solárnych systémov sú k dispozícii?

66 percent majiteľov domov by pri výmene vykurovacieho systému chcelo využívať aj obnoviteľné zdroje energie. Vyplýva to zo štúdie, ktorú začiatkom roka 2019 zverejnilo nemecké združenie solárneho priemyslu (BSW). Solárne systémy Viessmann ponúkajú širokú škálu možností, ktoré pomáhajú dosiahnuť tento cieľ. Patria medzi ne solárne termické a fotovoltické systémy.

Solárne teplo premieňa sálavú energiu na teplo

Solárny tepelný systém od spoločnosti Viessmann využíva voľné slnečné žiarenie na výrobu tepla na ohrev teplej vody a vykurovanie. Vyžaduje si to použitie solárnych kolektorov, solárneho zásobníka a siete potrubí, ktorá spája všetky komponenty.

Solárne kolektory solárneho tepelného systému majú najdôležitejšiu úlohu pri jeho fungovaní, pretože absorbujú slnečné žiarenie, premieňajú ho na tepelnú energiu a odovzdávajú ju solárnemu médiu. Na výber sú ploché kolektory, ako napríklad Vitosol 200-FM, alebo vákuové trubicové kolektory, ako napríklad Vitosol 200-TM. Vákuové trubicové kolektory zabezpečujú maximálne výnosy na najmenších plochách.

V závislosti od typu solárneho tepelného systému potom čerpadlo prepravuje ohriate solárne médium cez výmenník tepla v zásobníku teplej vody alebo v zásobníku vykurovacej vody. Zásobníky teplej vody, ako napríklad Vitocell 100-B/-W od spoločnosti Viessmann, sa používajú vtedy, keď je funkcia solárneho zariadenia určená na ohrev teplej úžitkovej vody. Ak je systém určený aj na podporu vykurovania, možno ho kombinovať napríklad s Vitocell 360-M  –viacrežimovým zásobníkom vykurovacej vody s integrovaným pripojením na kolektory. Oba absorbujú tepelnú energiu zo solárneho systému a uskladňujú ju, kým nie je potrebná teplá voda alebo vykurovanie priestorov. Optimálne zladené kompletné riešenia, ako napríklad solárny balík Viessmann Vitosol 141-FM na prípravu teplej vody, zabezpečujú maximálnu účinnosť.

Fotovoltika vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia

Funkcia fotovoltického systému sa líši od funkcie solárneho tepelného systému. Fotovoltika totiž premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Na tento účel a okrem solárnych panelov alebo solárnych modulov systém obsahuje striedač a voliteľne aj zásobník energie.

Solárne panely, ako napríklad Vitovolt 300 solárneho fotovoltického systému Viessmann, sa skladajú z mnohých solárnych článkov. Tie využívajú fotoefekt na premenu energie žiarenia na jednosmerný prúd. Striedač potom generuje striedavý prúd. Ten je potrebný na využitie elektrickej energie v domácnosti alebo na jej export do verejnej siete. Kým kedysi boli solárne systémy určené skôr na druhý spôsob, dnes je vlastná spotreba lukratívnejšia ako kedysi. Je to preto, že majitelia domov musia nakupovať menej elektrickej energie z verejnej siete a môžu tak ušetriť viac na nákladoch za energiu. Napriek tomu je elektrina takmer vždy potrebná v čase, keď ju solárny fotovoltický systém nedodáva, napríklad večer a cez noc. Pomocou zásobníka elektrickej energie, ako je napríklad Viessmann Vitocharge, možno túto zmenu zrušiť. S batériovým systémom je solárna energia vyrobená počas dňa k dispozícii aj v noci. To vám pomáha k sebestačnosti a výrazne znižuje náklady na elektrickú energiu.

Pre koho je solárny systém Viessmann užitočný?

Využitie fotovoltiky a solárnej termiky je výhodné vždy, keď solárne kolektory a solárne moduly na streche dokážu získať dostatok energie. To si vyžaduje:

  • dostatok priestoru pre kolektory a solárne panely
  • Južne orientovanú strechu pre solárny systém
  • povrch strechy so sklonom 30 až 40 stupňov
  • Stromy, domy alebo hory, ktoré nevrhajú tieň na dom

Aj keď strecha nespĺňa všetky požiadavky, solárny systém Viessmann môže byť stále prospešný. Kolektory a solárne moduly je možné nakloniť pod optimálnym uhlom pomocou lešenárskeho systému. Ak je plocha strechy orientovaná na východ alebo západ, plochy kolektorov a modulov by mali byť väčšie. V opačnom prípade budú výnosy podstatne nižšie ako pri južnej orientácii.

Zvýšenie ekonomickej efektívnosti prostredníctvom vlastnej spotreby

Akumulačná jednotka Viessmann zvyšuje vlastnú spotrebu vlastnej vyrobenej elektrickej energie, a tým aj účinnosť fotovoltického systému. Systém bude nabíjať zásobník energie, keď váš dom nebude požadovať elektrickú energiu. Táto energia sa využíva podľa potreby, napríklad na prevádzku elektrických spotrebičov. Ak je zásobník energie plne nabitý a nie sú pripojení žiadni spotrebitelia, prebytočná energia sa exportuje do siete a primerane sa odmeňuje.

Aké výhody ponúkajú solárne systémy Viessmann?

Solárny systém Viessmann po inštalácii vyrába elektrickú energiu alebo teplo bez akýchkoľvek výdavkov na palivo. Zníži náklady domácnosti na energiu a nebude vypúšťať spaliny, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. A ešte jedna výhoda: Solárny systém na dome zvyšuje vlastnú sebestačnosť. Majitelia domov si čoraz častejšie dodávajú energiu sami. Rastúce ceny elektriny a iných palív sú menej citeľné. Problémy, ako napríklad kolísanie hodnôt výkonu v dôsledku poveternostných podmienok, sa dajú zmierniť aj pomocou zásobníkov energie od spoločnosti Viessmann. Tieto systémy zabezpečujú dodávku bezplatnej solárnej energie, aj keď slnko nesvieti. Okrem toho optimálne plánovanie môže pomôcť maximalizovať výnosy aj v nepriaznivých podmienkach.

Výhody v skratke

Fotovoltaické a solárne tepelné systémy využívajú obnoviteľné zdroje energie
Solárna technológia eliminuje všetky náklady na palivo
Solárna energia je k dispozícii bezplatne
Nevznikajú žiadne emisie CO₂ ani iné znečisťujúce látky
Solárne panely a kolektory sú odolné a nevyžadujú údržbu
Skladovanie energie umožňuje využívať solárnu energiu aj v noci
Zníženie nákladov na vykurovanie a elektrinu
Zvýšenie energetickej nezávislosti
Štátna podpora nákupov s dotáciami

Sortiment produktov