Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vzduchové tepelné čerpadlá – vzduch ako zdroj tepla

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Vzduchové tepelné čerpadlá patria na Slovensku k najčastejšie používaným typom vykurovania. Ak sa majitelia domov rozhodnú prevádzkovať vzduchové tepelné čerpadlá, môžu využiť atraktívne štátne dotácie.

Ako funguje vzduchové tepelné čerpadlo

Ako tepelné čerpadlo vyrába tepelnú energiu pomocou vzduchu, možno opísať na príklade chladničky. Zatiaľ čo chladnička odvádza teplý vzduch von, vzduchové tepelné čerpadlo privádza teplo z okolitého vzduchu do miestnosti. Presnejšie, ventilátor aktívne nasáva okolitý vzduch a prenáša ho do vzduchového výmenníka tepla (výparníka) zabudovaného v tepelnom čerpadle. V ňom cirkuluje chladivo, ktoré pri nízkej teplote mení svoj fyzikálny stav a vyparuje sa. Aby sa tieto pary chladiva zvýšili na úroveň, ktorá sa dá použiť na vykurovanie a ohrev teplej vody, stláčajú sa pomocou kompresora. Podrobný opis tohto procesu nájdete v časti o fungovaní vzduchového tepelného čerpadla.

Vzduchové tepelné čerpadlá patria medzi najčastejšie používané tepelné čerpadlá. Dôvodom sú nielen ich relatívne nízke investičné náklady, ale aj rôzne možnosti inštalácie.

V monoblokovej verzii sú všetky komponenty používané na výrobu tepla umiestnené v tepelnom čerpadle. Keďže spojovacie potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou sú naplnené iba vodou, tieto jednotky možno rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky. Dodávateľ vykonávajúci práce nemusí mať na tieto práce certifikát na chladivo. A keďže väčšina zariadení pracuje veľmi ticho, môžu byť umiestnené v blízkosti obývacej izby.

Keďže staršie budovy sa v závislosti od svojho veku a histórie značne líšia, sú potrebné rôzne druhy a množstvo prác. Aby bolo možné v staršej budove rozumne umiestniť a prevádzkovať nový vykurovací systém, môže byť potrebná aj modernizácia priestorov, dymovodu, komína a tepelnej izolácie. Presné údaje môže poskytnúť len inštalatér vykurovania po dôkladnej prehliadke.

Vitocal 222-S: Tepelné čerpadlo so zdrojom vzduchu s jednou vonkajšou jednotkou

Výhody tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom

Výhody tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom sa líšia v závislosti od perspektívy. Na lepšiu klasifikáciu týchto čerpadiel je užitočné rozlišovať medzi ich základnými a špecifickejšími výhodami.

Medzi základné výhody vzduchového tepelného čerpadla patrí predovšetkým beznákladový a z ľudského hľadiska nekonečný zdroj tepla. Používaním tohto zdroja energie sa majitelia systému stávajú o niečo menej závislými od svojich doterajších dodávateľov paliva. Na rozdiel od zemného plynu totiž okolitý vzduch nepodlieha ekonomickým alebo politickým výkyvom. Okrem toho sa náklady na kominárov a revízorov spalín stanú minulosťou. Keď sa majitelia domov rozhodnú prevádzkovať vzduchové tepelné čerpadlo, môžu počítať s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a zvýšením hodnoty svojej nehnuteľnosti. Ďalšími ekonomickými výhodami vzduchového tepelného čerpadla sú atraktívne dotácie od štátu, splnenie všetkých požiadaviek EnEV pre novostavby a obnovené staršie budovy a nenáročná prevádzka.

Nasledujúci zoznam poskytuje prehľad výhod tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom:

  • Bezplatný zdroj tepla dostupný kedykoľvek počas dňa
  • Relatívne nízke investičné náklady
  • Možnosť rozšírenia vďaka kaskádovej funkcii
  • Nie je potrebné žiadne úradné schválenie
  • Vhodné pre novostavby aj projekty modernizácie
  • Možnosť modernizácie

Prevádzkou tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom si majitelia systému nielenže dlhodobo udržiavajú nízke náklady na vykurovanie. Výrazne tiež znižujú vplyv emisií CO₂ na životné prostredie. Ak sa majitelia domov rozhodnú nakupovať aj elektrickú energiu z tepelného čerpadla z ekologických zdrojov, systém môže fungovať úplne neutrálne z hľadiska emisií CO₂.

Ochrana životného prostredia je dôležitá aj na úrovni klimatickej politiky. Mnohí odborníci sa domnievajú, že energetický prechod možno dosiahnuť pomocou tepelných čerpadiel. Slovné spojenie: Sector coupling, t. j. inteligentné spojenie trhov s elektrickou energiou a teplom. Koniec koncov, aj v súčasnosti je potrebné z času na čas odstaviť zelené elektrárne, aby neohrozili stabilitu siete. Tepelné čerpadlá môžu zachytiť tento prebytok energie, tepelne ho uskladniť a potom ho využívať na celoročné zásobovanie teplom.

Výhody oproti iným tepelným čerpadlám

Okrem okolitého vzduchu poskytuje tepelnú energiu aj zem a podzemná voda, z ktorých môžu tepelné čerpadlá vyrábať vykurovaciu energiu. Keď majitelia domov stoja pred rozhodnutím o kúpe, nemali by ignorovať výhody vzduchového tepelného čerpadla oproti iným typom tepelných čerpadiel. Tých je pomerne veľa.

V porovnaní s tepelnými čerpadlami zem alebo voda/voda sú investičné náklady na tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom relatívne nízke. Jedným z dôvodov je spôsob využívania zdroja tepla. Na rozdiel od tepelného čerpadla zem/voda nie je potrebné vykopať zeminu ani vykonať hlboké vrty. Namiesto toho je vonkajšia jednotka tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom flexibilná pri inštalácii. Môže byť umiestnená na podstavci alebo na nástennej montáži a odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu. V závislosti od modelu má plochu približne jeden meter štvorcový.

Náročnosť plánovania tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom je nízka, pretože je potrebné zohľadniť len vhodný vykurovací výkon a ochranu pred hlukom.

Moderné vzduchové tepelné čerpadlá Viessmann pracujú veľmi ticho a počas prevádzky ich takmer nepočuť. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžiadalo roky intenzívneho výskumu a vývoja. Tepelné čerpadlá Viessmann sa vyznačujú pokročilým akustickým dizajnom, pri ktorom boli všetky komponenty tepelného čerpadla navrhnuté tak, aby sa minimalizovala hlučnosť. Nízkofrekvenčné zvuky, ktoré sú vnímané ako mimoriadne nepríjemné, boli minimalizované.

Ďalšou výhodou vzduchového tepelného čerpadla je jeho jednoduchá inštalácia. V závislosti od modelu ho možno zriadiť buď úplne vnútri, alebo vonku. Tam, kde je obmedzený priestor, je optimálnym riešením splitová verzia. V tomto prípade je zariadenie rozdelené na vnútornú a vonkajšiu jednotku, pričom väčšina komponentov, ako napríklad ventilátor, výparník a kompresor, sa nachádza vo vonkajšej jednotke. Vnútorná jednotka obsahuje len kondenzátor a hydraulické komponenty, ako aj riadiacu jednotku. Vďaka jednoduchej inštalácii sú vzduchové tepelné čerpadlá ideálne na projekty modernizácie.

Vitocal 300-A: vonkajšia jednotka tepelného čerpadla

Možnosť využitia aj pre miestne úrady a komerčné účely

Okrem zodpovednosti voči životnému prostrediu je jednou z výhod tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom aj jeho rýchle a jednoduché použitie, najmä v miestnom a komerčnom sektore. Napríklad pre sektor miestnych orgánov ponúka Vitocal 300-A menovitý tepelný výkon až 47,2 kW. Bolo navrhnuté tak, aby bolo zvukovo optimalizované. V kaskáde 5 zariadení dosahuje výkon až 236 kilowattov.

Sortiment produktov: tepelné čerpadlá na báze vzduchu

Vzduchové tepelné čerpadlá Vitocal 250-A a 252-A sú vhodné najmä na projekty modernizácie, vzduchové tepelné čerpadlo Vitocal 200-A na projekty novostavieb. V porovnaní so systémom zem/voda je investícia do vzduchového tepelného čerpadla nižšia, pretože nevznikajú náklady na inštaláciu geotermálneho kolektora alebo vŕtanie otvorov pre geotermálne sondy. Tepelné čerpadlá možno inštalovať v interiéri aj exteriéri. Vonkajšia inštalácia je mimoriadne priestorovo úsporné riešenie. Na stenu v dome sa montuje len riadiaca jednotka.