Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ako funguje vzduchové tepelné čerpadlo

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Vzduchové tepelné čerpadlo dokáže získavať teplo z okolitého vzduchu aj pri nízkych teplotách do mínus 20 stupňov Celzia. Aj pri tejto teplote sa použité chladivo odparuje.

  

Proces chladivového okruhu ako súčasť prevádzkového režimu

Vzduchové tepelné čerpadlo využíva okolitý vzduch ako zdroj tepla na zásobovanie celej budovy teplom. Pri prevádzke zabudovaný ventilátor aktívne nasáva vzduch a smeruje ho do výmenníka tepla, výparníka. V ňom cirkuluje chladivo, ktorého fyzikálny stav sa pri nízkych teplotách mení v dôsledku tepelných vlastností. Keď sa dostane do kontaktu s privádzaným "teplým" vonkajším vzduchom, zohrieva sa, až sa nakoniec začne vyparovať. Keďže teplota vzniknutej pary je stále relatívne nízka, para naďalej prúdi do elektricky poháňaného kompresora. Tým sa zvýši tlak, čím sa zvýši aj teplota. Keď para chladiva dosiahne požadovanú úroveň teploty, prúdi ďalej do ďalšieho výmenníka tepla, kondenzátora. Tu odovzdáva svoje teplo vykurovaciemu systému a kondenzuje.

Takto získané teplo sa môže použiť na vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Predtým, ako sa ochladené chladivo môže znovu ohriať a stlačiť, musí najprv pretekať cez expanzný ventil. To spôsobí pokles tlaku a teploty na pôvodnú úroveň, po ktorom sa cyklus môže opakovať.

Vzduchové tepelné čerpadlo

Vzduchové tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie voľnú energiu z okolitého vzduchu. Sú ideálne pre projekty modernizácie a umožňujú flexibilné umiestnenie.

Teplo zo vzduchu

[1] Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal
[2] Zásobník teplej vody
[3] Zásobník vykurovacej vody

Teplo zo vzduchu (s vonkajšou jednotkou)

[1] Splitové tepelné čerpadlo Vitocal so vzduchovým zdrojom
[2] Zásobník teplej vody
[3] Zásobník vykurovacej vody
[4] Vonkajšia jednotka

Optimalizované komponenty zabezpečujú úspornú prevádzku

Moderné vzduchové tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann sa vyznačujú veľmi vysokou účinnosťou a dosahujú koeficient účinnosti (COP) až 4,0 pri vonkajšej teplote dva stupne Celzia a teplote prúdenia 35 stupňov Celzia. COP predstavuje okamžitý pomer investovanej energie pohonu a vyrobeného užitočného tepla. Takúto vysokú hodnotu možno dosiahnuť len koordináciou komponentov. V tomto prípade úsporné čerpadlo s vysokou účinnosťou, ventilátor s premenlivými otáčkami, kompresor s antivibračnými držiakmi a elektronický expanzný ventil zabezpečujú najvyššiu možnú úroveň účinnosti. Vzduchové tepelné čerpadlá Viessmann patria tiež medzi najtichšie dostupné zariadenia a sú optimalizované na využívanie vlastnej energie z fotovoltických systémov.

Zlepšenie hodnotenia životného cyklu pomocou ekologickej elektrickej energie

Vykurovanie ekologickou energiou sa považuje za klimaticky zodpovedné. V závislosti od výkonu a vonkajšej teploty je zvyčajne potrebné použiť len zlomok energie pohonu vo forme elektrickej energie.  

Chladenie pomocou vzduchového tepelného čerpadla

Hoci primárnou úlohou tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom je vykurovanie, vďaka reverzibilnej prevádzke sa dá použiť aj na chladenie. Tým sa zabezpečí príjemná obytná klíma vo všetkých miestnostiach, a to nielen v chladnejších mesiacoch roka, ale aj v teplejších mesiacoch. Podrobné informácie nájdete v článku pasívne a aktívne chladenie.