Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vzduchové tepelné čerpadlá na báze vzduchu: hodnoty objemu a imisií

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Viessmann Vitocal 100

Výroba tepla v tepelnom čerpadle je založená na princípe kompresie, pri ktorej sa odparené chladivo stláča a jeho teplota sa zvyšuje na požadovanú úroveň. To môže spôsobovať hluk, ktorý nad určitou úrovňou môžu niektorí ľudia vnímať ako nepríjemný.

Technické pokyny na ochranu proti hluku ako základ pre projektovanie

Pri vzduchových tepelných čerpadlách dochádza aj k aktívnemu spätnému získavaniu tepla prostredníctvom ventilátorov, čo je proces, ktorý tiež spôsobuje hluk. Keďže vnímanie hluku je veľmi subjektívne, vyžaduje si to podklad pre projektovanie. Ten poskytujú technické pokyny na ochranu pred hlukom.

V súlade s tým existuje niekoľko oblastí, v ktorých sa musia dodržiavať rôzne úrovne. Ak sa systém používa napríklad v priemyselnej oblasti, hladina hluku môže byť až 70 decibelov (A). Ak je však ten istý systém určený na prevádzku v nemocnici alebo v domove dôchodcov, nesmie byť trvalo prekročená hranica 45 decibelov (A) počas dňa a 35 decibelov (A) v noci.

Sprievodné hodnoty imisií

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené smerné hodnoty pre imisné miesta mimo budov podľa Technických pokynov na znižovanie hluku (TA Lärm).

Mesto Čas Limit v dB(A)
Priemyselný areál celý deň 70
Obchodné priestory Deň
Noc
65
50
Mestské oblasti Počas dňa 63
Mestské oblasti, dediny a zmiešané oblasti Deň
Noc
60
45
Všeobecné obytné oblasti a malé sídliská Deň
Noc
55
40
Čisto obytné oblasti Deň
Noc
50
35
Kúpeľné oblasti, nemocnice a opatrovateľské domy Deň
Noc
45
35

Jednotlivé krátkodobé špičkové hodnoty hluku nesmú prekročiť smerné hodnoty imisií o viac ako 30 dB(A) počas dňa a o viac ako 20 dB(A) počas noci.

Imisné hodnoty pre imisné miesta vo vnútri budov alebo miestností vyžadujúcich ochranu podľa normy DIN 4109 sú podstatne nižšie a predstavujú 35 decibelov (A) počas dňa a 25 decibelov (A) v noci. Medzi miestnosti vyžadujúce ochranu patria:

  • Obývacie izby a spálne
  • detská izba
  • pracovné miestnosti/kancelárie
  • vyučovacie miestnosti/seminárne miestnosti

Kuchyňa s jedálňou, v ktorej bývajú obyvatelia, by sa tiež mala považovať za miestnosť vyžadujúcu ochranu v zmysle č. A.1.3 TA Lärm (v spojení s DIN 4109, vydanie z novembra 1989).

Nízkofrekvenčné zvuky sa považujú za nepríjemné

Okrem dodržiavania zákonom predpísanej hladiny hluku je dôležité zamerať sa aj na zníženie nízkofrekvenčných zvukov. Mnohí ľudia ich považujú za obťažujúce, aj keď hladina zvuku, t. j. hlasitosť, je pod zákonom stanoveným limitom. Nízkofrekvenčný zvuk je termín používaný na označenie časti hluku, ktorá má frekvenciu nižšiu ako 90 Hz. Ľudia začínajú vnímať zvuky v rozsahu približne 20 Hz.

Dôvod, prečo sú nízkofrekvenčné zvuky napriek tomu vnímané ako dráždivé, spočíva čiastočne v tom, že tieto zvuky sú vnímateľné len pri vyššej hlasitosti. Okrem toho ľudia nedokážu zvuk v tomto rozsahu rozlíšiť, preto sa nízkofrekvenčné zvuky bežne označujú ako "šum".

Vďaka rozdeleniu na vonkajšiu a vnútornú jednotku je zvuk pri tepelných čerpadlách so vzduchovým zdrojom takmer nepočuteľný. (Vitocal-111-S)

Zníženie hlučnosti vďaka samotnej konštrukcii tepelného čerpadla Viessmann

Keďže obavy z hluku sú čoraz dôležitejšie, spoločnosť Viessmann od roku 2009 zaviedla početné konštrukčné opatrenia na minimalizáciu emisií hluku alebo hlasitosti tepelných čerpadiel. Pri vývoji našich tepelných čerpadiel pracujú odborníci na zvuk a vývojári chladiacich okruhov ruka v ruke, aby vyvinuli vysoko účinné a tiché tepelné čerpadlá. Okrem 3D zvukovej koncepcie sa tak podarilo vytvoriť aj systém AAD (Advanced Acoustic Design), vďaka ktorému sú tepelné čerpadlá Viessmann pravdepodobne najtichšími tepelnými čerpadlami na trhu.

Vzduchové tepelné čerpadlá Viessmann patria medzi najtichšie zariadenia na trhu

Vzduchové tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann patria medzi najtichšie spotrebiče na trhu. Čo ďalšie ich robí výnimočnými, sa dozviete v časti o výhodách vzduchového tepelného čerpadla. To, aká vysoká je hlučnosť jednotlivých zariadení tepelných čerpadiel, závisí okrem iného od koeficientu výkonu a vzdialenosti od susedných budov.