Hodnoty našej značky

Už v roku 1966 sme sformulovali podľa našich firemných zásad hodnoty našej značky, ktoré aj dnes predstavujú smer pre naše každodenné konanie. Ich súčet vytvára charakteristický profil našej značky. Jednotlivo opisujú ducha, atmosféru a bontón, ktoré spoločne tvoria našu firemnú kultúru a z toho vyplývajúce ambície.

Gemeinsam

Spoločne

Vzťah s našimi zákazníkmi je založený na férovom partnerstve s cieľom spoločných úspechov. Naším zamestnancom ponúkame dobré podmienky na rozvoj.

Verantwortlich

Zodpovedne

Zaviazali sme sa k ekonomickej, ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Naším cieľom je ochrana klímy a zachovanie prírodných zdrojov.

Innovativ

Inovatívne

Sme technologickým priekopníkom v našom odvetví a aj v budúcnosti sa budeme podieľať na určovaní smeru technického pokroku.