Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Nová skupina produktov: hybridné zariadenia spoločnosti Viessmann

 

Vitocal 250-AH

Perspektívny energetický mix v jednom zariadení

Pod pojmom hybridných zariadení rozumie Association of the European Heating Industry (EHI) priemyselne vyhotovené zariadenia na vykurovanie, ktoré sú riadené nadradeným regulátorom a ktoré disponujú minimálne jedným ďalším zdrojom tepla, ktorý nevyužíva ten istý energetický nosič alebo ktorý je vybavený ďalším zdrojom tepla, využíva ďalšiu formu energie (napr. elektrický prúd) alebo pokrýva oba tieto prípady. Viessmann sa silnejšie zameriava práve na hybridné technológie, inteligentne kombinujúce kondenzačnú techniku a tepelné čerpadlá. Tieto zdroje sú vysokoúčinné, obnoviteľné a dokážu ako energetický nosič využívať plyn ako aj vykurovací olej. Hybridné zariadenia sa vyznačujú automatickou optimalizáciou v závislosti od cien energií a vonkajšej teploty. Prevádzkovateľ si môže vybrať medzi optimalizáciou ekonomickou či ekologickou.

Ideálne riešenie pre modernizácie ako aj novostavby

Tieto inovatívne produkty takto nepredstavujú len ideálne riešenia pre modernizáciu a novostavbu, ale ponúkajú aj doteraz nevýdanú mieru perspektívnosti v prípade novostavieb. Sú pripravené na pripojenie na chytré elektrické siete (Smart Grids) a tak už dnes dokážu spracovať budúce cenové signály distribučných spoločností.

Na veľtrhu ISH 2015 boli predstavené dve nové zariadenia

Viessmann v tomto roku uvedie na trh dve nové hybridné zariadenia, spoločnosť predstavila plynový hybridný kotol Vitocaldens 222-F:

  • Vitolacaldens 222-F v sebe spája vysokú účinnosť olejovej kondenzačnej techniky a využívanie bezplatného tepla okolitého prostredia. V branži jedinečná kombinácia, zlúčená do jedného kompaktného zariadenia. Je vhodná na modernizáciu zastaralého vykurovania na ľahký vykurovací olej.
  • Pre individuálne riešenia, ale aj pre systémy, ktoré už boli modernizované kondenzačnou technikou či peletovými kotlami je teraz navyše k dispozícii separátny modul tepelného čerpadla Vitocal 250-S na dodatočnú montáž.

Špičková spotreba bude vyhladená

Kompaktná kombinácia olejového kondenzačného kotla a tepelného čerpadla vzduch/voda vykuruje pružne pomocou ľahkého vykurovacieho oleja alebo pomocou elektriny a bezplatného tepla z okolitého prostredia. Podľa toho, ktorý energetický nosič je práve v tejto chvíli najvýhodnejší. Týmto dochádza k vyhladzovaniu či zarovnávaniu záťažových špičiek. Prevádzkovatelia vykurovacích systémov sa takto nemusia už dnes rozhodnúť pre konkrétny energetický nosič a budú tak aj v budúcnosti schopní pružne reagovať na vývoj energetického trhu prispôsobením svojich energetických preferencií a ceny energií zadať do regulačnej jednotky, čo práve takémuto vykurovaniu dáva perspektívu do budúcnosti.

Hybrid Pro Control sám určí ideálny bivalentný bod

V závislosti od zvoleného režimu prevádzky (ekonomická pre minimálne prevádzkové náklady, ekologická pre minimálne emisie CO2 a dodatočne voliteľná komfortná funkcia pre rýchloohrev vody), cien elektriny a ľahkého vykurovacieho oleja, ako aj aktuálnej potreby tepla – regulácia Vitotronic 200 rozhodne, ktorý z oboch zdrojov tepla dostane prednosť. Hybrid Pro Control totiž automaticky zistí ideálny bivalentný bod pre prípadné prepnutie. Takto dosiahne Vitolacaldens 222-F najlepšie výsledky čo do hospodárnosti, ekologickosti či komfortu, presne podľa preferencií prevádzkovateľa daného systému.

Splitové vzduchové tepelné čerpadlo na kombináciu s olejovými, plynovými či peletovými kotlami.

Vitolacaldens 222-F predstavuje ideálnu kombináciu kondenzačnej techniky a tepelného čerpadla v jednom zariadení, čo predstavuje aj ideálnu kombináciu maximálnej účinnosti a využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Prevádzkovateľ zariadenia takto môže využívať práve najvýhodnejšiu formu energie. Znamená to vysokú mieru perspektívnosti a to nie len pre modernizáciu, ale aj pre novostavby.

Modul tepelného čerpadla je k dispozícii separátne vo forme deleného vzduchového čerpadla Vitocal 250-S a možno ho kombinovať so stacionárnymi a nástennými kondenzačnými či peletovými kotlami až do výkonu 30 kW. Takto je možné realizovať individuálne riešenia, ktoré sú presne prispôsobené individuálnym požiadavkám.

Dokonca aj vykurovacie systémy, ktoré už boli modernizované plynovými kondenzačnými či peletovými kotlami je možné dodatočne vybaviť s Vitocal 250-S. Splitové vzduchové tepelné čerpadlo preberie výhodne väčšinu celoročnej vykurovacej práce. Vykurovací kotol sa zapne len pri mimoriadne nízkych teplotách, ako aj pri nutnosti rýchleho ohrevu pitnej vody.