Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kúpa tepelného čerpadla – vyššia účinnosť, nižšie náklady

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Pádne argumenty pre prechod na vykurovanie budúcnosti – kúpou tepelného čerpadla dlhodobo šetríte náklady na vykurovanie a chránite životné prostredie aj klímu. Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o kúpe tepelných čerpadiel Viessmann a možnostiach, ktoré ponúkajú.

Tepelné čerpadlo vám umožňuje mimoriadne efektívne využívať energiu životného prostredia. Táto energia, ktorá je aj tak celá k dispozícii a zadarmo je totiž zdrojom energie, ktorá sa používa na vykurovanie domu a ohrev teplej vody na príjemnú teplotu. Predtým, ako si majitelia domov zakúpia tepelné čerpadlo, je užitočné poznať odpovede na niekoľko otázok. Jedna sa týka typu tepelného čerpadla.

Typy tepelných čerpadiel – porovnanie pred nákupom

Podobne ako je "auto" všeobecný pojem, ktorý zahŕňa mnoho rôznych typov a modelov, aj "tepelné čerpadlo" je súhrnný pojem pre vykurovacie systémy, ktoré využívajú prostredie ako zdroj tepla. Rôzne zdroje a sofistikované technológie umožňujú majiteľom domov nájsť vykurovací systém, ktorý im najviac vyhovuje a ktorý im spoľahlivo a úsporne dodáva teplo. Nasledujúce porovnanie tepelných čerpadiel poskytuje prvotný návod, kedy sa oplatí investovať do konkrétneho typu tepelného čerpadla. Aké sú výhody tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom a kde sa dá najhospodárnejšie využiť tepelné čerpadlo zem/voda? Viac informácií o podobnostiach a rozdieloch nájdete tu.

 

Spoločné vlastnosti všetkých tepelných čerpadiel

Ako už názov napovedá, tento vykurovací systém vyrába teplo stláčaním plynu podobným spôsobom ako vzduchové čerpadlo. Bez ohľadu na to, aký zdroj tepla vykurovací systém využíva, základom každého tepelného čerpadla je proces chladiaceho okruhu. Skôr ako sa okolité teplo (vzduch, geotermálna energia alebo voda) dostane na požadovanú teplotu, vstupuje do potrubia a dostáva sa do výmenníka tepla, cez ktorý prúdi chladivo. Chladivo sa vďaka špeciálnym vlastnostiam materiálu vyparuje pri nízkych teplotách. Teplo vznikajúce pri tomto procese je príliš nízke na to, aby sa dalo použiť na vykurovanie a ohrev teplej vody, a práve tu prichádza na rad elektricky poháňaný kompresor, ktorý zvyšuje teplotu. Ako celý proces vyzerá, sa môžete podrobne dozvedieť v časti s názvom Ako funguje tepelné čerpadlo.

 

Rozdiely medzi tepelnými čerpadlami

Každý, kto si kupuje tepelné čerpadlo, by sa mal oboznámiť s jedným z hlavných rozdielov medzi jednotlivými typmi: aký zdroj tepla sa používa. To v konečnom dôsledku určuje aj miesto inštalácie tepelného čerpadla. Okrem okolitého vzduchu, odsávaného vzduchu a podzemnej vody môže tepelné čerpadlo získavať teplo aj zo zeme. Vzduchové tepelné čerpadlá sa v praxi používajú veľmi často, čo je čiastočne spôsobené ich pomerne rýchlou inštaláciou. Dôležitú úlohu tu, samozrejme, zohráva aj cena. Koniec koncov, vzduchové tepelné čerpadlo je ekonomicky najefektívnejší spôsob vykurovania pomocou energie z prostredia.

Vzduchové tepelné čerpadlá patria medzi najrozšírenejšie tepelné čerpadlá na Slovensku. Dôvodom je ich jednoduchá a rýchla inštalácia, ako aj relatívne nízke investičné náklady. Bežné vzduchové tepelné čerpadlo získava teplo z vonkajšieho vzduchu a zvyšuje ho na požadovanú teplotu prostredníctvom procesu chladiaceho okruhu. V závislosti od modelu možno zariadenia inštalovať buď vonku, alebo v interiéri. V prípade monoblokových spotrebičov inštalovaných vonku je chladivový okruh kompletne zabudovaný do tepelného čerpadla. Vyrobená vykurovacia energia sa dopravuje do budovy s vykurovacou vodou. Pri splitových tepelných čerpadlách je chladivový okruh oddelený. Teplo sa dopravuje chladivovým potrubím do interiéru budovy, kde sa nachádza výparníkový výmenník tepla. To zaručuje, že vonkajšia jednotka je bez mrazu aj v prípade výpadku elektrickej energie.

Špeciálna forma vzduchového tepelného čerpadla je známa ako tepelné čerpadlo s odsávaním vzduchu. Namiesto vonkajšieho vzduchu toto tepelné čerpadlo využíva odvádzaný vzduch z miestností, ktorý býva oveľa teplejší. To znamená, že kompresor má menej práce, aby dosiahol požadované teploty. Objem vzduchu je však zvyčajne obmedzený, čo znamená, že nie je možná prevádzka v mono režime. Tieto typy tepelných čerpadiel sa spravidla používajú na veľmi malé tepelné zaťaženie.

  

V porovnaní s vonkajším vzduchom je geotermálne teplo pod určitou hĺbkou relatívne vysoké. Okrem toho zostáva konštantné aj v zime, a to aj vtedy, keď je vrchná vrstva pôdy už zamrznutá. Tepelné čerpadlá zem/voda pracujú veľmi efektívne a dosahujú COP až 5,0. Pri získavaní geotermálneho tepla si môžete vybrať z dvoch základných metód. Ak je priestor obmedzený, najlepšou voľbou sú geotermálne sondy. Tieto sondy sa zapustia do zeme vertikálne alebo pod uhlom prostredníctvom vrtov a získavajú teplo zo zeme v hĺbke 40 až 100 metrov.

Alternatívou geotermálnych sond sú geotermálne kolektory, ktoré potrebujú len malú hĺbku približne jeden až dva metre, t. j. pod hranicou mrazu. Na druhej strane si však vyžadujú podstatne viac priestoru z dôvodu ich horizontálnej a veľkoplošnej inštalácie.

  

Podzemná voda je tiež vynikajúcim zdrojom tepla, ktorý poskytuje trvalo vysoké teploty počas celého roka. Na získavanie tepla sú potrebné dva vrty. Aby tepelné čerpadlo voda/voda fungovalo efektívne, zloženie podzemnej vody a jej objem musia spĺňať minimálne požiadavky.

Ktoré tepelné čerpadlo kúpiť pre ktorý dom?

Pri zvažovaní vhodného typu tepelného čerpadla by sa nikdy nemalo zabúdať na zdroj tepla. Pretože zatiaľ čo tepelné čerpadlá so vzduchovým zdrojom sa používajú takmer všade, prevádzka tepelného čerpadla zem/voda nemá zmysel, alebo dokonca nemusí byť povolená na každom mieste. Na inštaláciu geotermálnych sond sú potrebné vrty. Hlboké vrty v zásade podliehajú ustanoveniam banského zákona a musia sa nahlásiť príslušnému orgánu.

To platí aj pre geotermálne sondy tepelných čerpadiel zem/voda, preto tieto systémy nie sú vhodné pre každý dom. Okrem zdroja tepla je dôležité pozrieť sa aj na to, aký vykurovací systém je nainštalovaný. Napríklad hybridné tepelné čerpadlá sú vhodné najmä pre radiátorové vykurovacie systémy s vyššími teplotami.

Kúpa tepelného čerpadla zem/voda bez povolenia na vŕtanie

Ak chcú majitelia domov využívať výhody tepelného čerpadla zem/voda aj napriek tomu, že nemajú povolenie na vŕtanie, môžu prejsť na povrchové kolektory. Tie však vyžadujú, aby bol na ich inštaláciu k dispozícii dostatočný voľný priestor. Presná veľkosť plochy závisí od faktorov, ako je charakter pôdy a samozrejme, potreba tepla v dome. Platí pravidlo, že plocha kolektora by mala byť jeden a pol až dvojnásobne väčšia ako vykurovaná obytná plocha. Okrem toho by kolektorová plocha nemala byť zastavaná, aby sa pôda mohla rýchlejšie regenerovať pomocou slnka a dažďa.

Ako alternatívu k plošným kolektorom môžu spotrebitelia používať aj priekopové kolektory, ktoré vďaka svojej konštrukcii dosahujú oveľa vyšší odber na meter štvorcový.

  

Obrázok: @ frytkownica / Shutterstock.com

Výhody tepelného čerpadla

Tiché, spoľahlivé a úsporné. Pre mnohých ľudí je tepelné čerpadlo stále optimálnym vykurovacím systémom, pretože využíva bezplatnú energiu z prostredia, ktorá je aj tak k dispozícii, a je vhodné na vykurovanie a prípravu teplej vody. Okrem toho štát aktívne podporuje kúpu tepelných čerpadiel atraktívnymi dotáciami. Výhody tepelného čerpadla v zásade patria do troch kategórií: ekonomické, environmentálne a hospodársko-politické.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa vykurovanie elektrinou považovalo za nehospodárne a neekologické, pretože straty účinnosti boli veľmi vysoké a elektrina sa vyrábala najmä z uhlia. Odvtedy sa však väčšina tepelných čerpadiel stala vysoko účinnou a udržiava náklady na vykurovanie na trvalo nízkej úrovni. Jedným z hlavných dôvodov je ekologická energia ako zdroj tepla. Na rozdiel od zemného plynu a ropy environmentálna energia nepodlieha hospodárskym alebo politickým výkyvom. A čo je najdôležitejšie, je vždy dostupná a bezplatná.

Ďalšími ekonomickými výhodami tepelného čerpadla sú jeho nenáročná prevádzka a atraktívne dotácie od štátu.

  

Ďalším bodom v prospech kúpy tepelného čerpadla je vysoká úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a možnosť získať lacnú elektrickú energiu z tepelného čerpadla. Navyše väčšina tepelných čerpadiel Viessmann dokáže v teplejších mesiacoch roka znížiť teplotu pomocou funkcie aktívneho a pasívneho chladenia. Ďalšie ekonomické výhody tepelného čerpadla sú:

  • Žiadne náklady na komín a revíziu spalín
  • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti pri predaji

Pri kúpe vykurovacieho systému zohráva veľmi dôležitú úlohu účinnosť. S rastúcim environmentálnym povedomím sa však do popredia čoraz viac dostáva aj ochrana klímy. Ak dnes investujete do tepelného čerpadla, významne tým prispejete aj k zníženiu škodlivých skleníkových plynov CO₂.

Tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie obnoviteľnú energiu a vyžadujú len malé množstvo elektrickej energie, čo znamená menšiu potrebu ťažby a spaľovania fosílnych palív. Bilancia CO₂ z elektrickej energie použitej na vykurovanie je v porovnaní s inými fosílnymi vykurovacími systémami výrazne nižšia. Ak sa k tomu pridá aj energia na ekologický pohon, tepelné čerpadlo môže fungovať úplne bez emisií uhlíka.

O tom, ako sa prínosy tepelného čerpadla pre životné prostredie prejavujú v praxi, svedčia aj štatistiky: podľa nemeckého Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky sa len vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie na trhu s vykurovaním v Nemecku v roku 2016 zabránilo vzniku približne 37 miliónov ton emisií CO₂. Pre porovnanie, emisie súvisiace s energiou v sektore dopravy dosiahli v tom istom roku 166,2 milióna ton.

Okrem nižších investičných nákladov v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami majú vzduchové tepelné čerpadlá aj ďalšie výhody. Modernizácia je možná kedykoľvek, bez nutnosti získať úradné povolenie. Okrem toho má tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom veľmi malé rozmery, takže je vhodné pre novostavby aj projekty modernizácie.

Ak je k dispozícii možnosť prevádzkovať tepelné čerpadlo zem/voda, majitelia domov by mali jeho kúpu vážne zvážiť. Vzhľadom na neustále vysoké výstupné teploty počas celého roka pracujú tieto tepelné čerpadlá veľmi efektívne.

Teplo možno v podstate získavať zo zeme dvoma spôsobmi – ak je priestor obmedzený, vhodné sú geotermálne sondy, ktoré sa zapustia hlboko do zeme. Na druhej strane, ak má vykurovaný dom dostatočne veľkú záhradu, ktorá nie je zastavaná, geotermálne kolektory ponúkajú rozumnú alternatívu. Podobne ako pri podlahovom vykurovaní sa kladú pod vrchnú vrstvu pôdy. Odtiaľ odoberajú teplo z vrstvy zeme a odovzdávajú ho do výparníka. Okrem povrchových kolektorov sú jednou z možností aj kolektory vo výkopoch. Tie si vyžadujú podstatne menej priestoru.

  

Na ceste k realizácii však stále stoja niektoré prekážky. Po prvé, nie sú vytvorené právne rámcové podmienky potrebné na to, aby prevádzkovatelia mali dostatočnú právnu istotu výhodných cien energie. Po druhé, elektrická energia je stále zaťažená vysokými daňami a odvodmi. Politici sa vyzývajú, aby čo najskôr zodpovedajúcim spôsobom zmenili zákon. Napriek tomu zostávajú inštalatéri HVAC pri prieskume optimistickí, že dopyt po tepelných čerpadlách sa v nasledujúcich rokoch výrazne zvýši.

Pred kúpou – potreba tepla a radiátory

Tepelné čerpadlá využívajú nielen rôzne zdroje tepla, ale sú k dispozícii aj v mnohých výkonových radoch. Pred kúpou tepelného čerpadla by majitelia domov mali zvážiť minimálne dva aspekty – svoju potrebu tepla a použitie tepelného čerpadla. Potreba tepla sa bude líšiť v závislosti od energetického stavu budovy a správania používateľov. Aby tepelné čerpadlo pracovalo čo najefektívnejšie, malo by byť podľa toho navrhnuté.

Druhý aspekt sa týka používania. Tepelné čerpadlo môže pracovať v monorežime alebo v duálnom režime. Zatiaľ čo väčšina novostavieb si vystačí s jedným tepelným čerpadlom, mnohí renovátori domov sa pri modernizácii často rozhodujú pre kombinované riešenie. V tomto prípade tepelné čerpadlo spolupracuje s existujúcim, nepoškodeným vykurovacím systémom a ponúka majiteľom systému nielen bezpečné dodávky tepla, ale aj mimoriadne vysokú mieru flexibility z hľadiska ceny paliva.

V našej sekcii Poradenstvo nájdete ďalšie tipy na tému Kúpa nového vykurovacieho systému.

Správne radiátory

Pre hospodárnu prevádzku musí byť správny nielen výkon. Aj radiátory a samotná budova by mali byť pre tepelné čerpadlo čo najvhodnejšie. Dva predpoklady pre efektívnu prevádzku v mono režime sú radiátory, ktoré zvládajú nízke teploty prietoku, a priaznivé energetické hodnoty budovy. V praxi sa podlahové vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom ukázalo ako veľmi efektívne.

Dotácia na kúpu tepelného čerpadla

Keďže ide o technológiu, ktorá je veľmi šetrná k životnému prostrediu, štát zaviedol dotačné programy na podporu nákupu tepelných čerpadiel. Majitelia domov môžu získať dotácie napríklad v rámci programu Zelená domácnostiam alebo Plán obnovy. Prehľad o mnohých dostupných dotáciách a podanie správnej žiadosti sa odporúča konzultovať s dodávateľom vykurovania.

Ideálny čas na nákup

Predtým, ako si majitelia domov kúpia tepelné čerpadlo, mali by dôkladne zvážiť načasovanie. Aby sa predišlo vplyvu na komfort, odporúča sa vybrať si na odbornú konzultáciu, kúpu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky teplejšie mesiace roka. Je to obdobie, keď je dopyt po teple a teplej vode veľmi nízky.

Sortiment produktov