Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlá v nových a starších budovách

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlo využíva prírodnú energiu mimoriadne účinným a ekologickým spôsobom: energia sa odoberá z okolitého vzduchu, zeme alebo podzemnej vody pomocou výmenníka tepla a v okruhu tepelného čerpadla sa zvyšuje na teplotu využiteľnú na vykurovanie. Využívanie tejto bezplatnej energie z prírody znamená, že už nie ste závislí od ropy alebo plynu. Navyše sa vám investícia vráti už za niekoľko rokov.

Pokiaľ ide o správny vykurovací systém pre novostavby, stavitelia domov sa čoraz častejšie obracajú na tepelné čerpadlá. Za určitých podmienok sa môže oplatiť použitie tepelného čerpadla aj v staršej budove.

Tepelné čerpadlá v starších budovách

Nové vzduchové tepelné čerpadlá Vitocal 250-A a Vitocal 252-A umožňujú jednoduchú modernizáciu vykurovacích systémov aj v starších domoch. K inováciám patrí chladivo obzvlášť šetrné ku klíme, patentovaný hydraulický systém a nová elektronická platforma so systémom Viessmann Energy Management.

Existujúce radiátory sa môžu naďalej používať

Vitocal 250-A je navrhnutý ako obzvlášť priestorovo úsporný nástenný prístroj, zatiaľ čo Vitocal 252-A je kompaktný podlahový prístroj s integrovaným 190-litrovým zásobníkom na teplú vodu. Zariadenia, ktoré boli špeciálne vyvinuté na modernizáciu vykurovacích systémov v rodinných a dvojrodinných domoch, sú konvenčne prevádzkované s chladivom R290 (propán), ktoré je v porovnaní s chladivami používanými v iných tepelných čerpadlách mimoriadne šetrné ku klíme.

Toto chladivo zároveň umožňuje novým tepelným čerpadlám dosahovať vysoké prietokové teploty až do 70 stupňov Celzia, aj keď je vonku mínus 15 stupňov Celzia. Vo všeobecnosti je preto možné jednoducho pokračovať v používaní existujúcich radiátorov. Nie je nevyhnutné inštalovať podlahové vykurovanie, čo pomáha udržať náklady na projekt modernizácie v medziach.

Úspora nákladov pri inštalácii vďaka inovatívnej hydraulike

Úspora nákladov je zabezpečená aj vtedy, ak sa existujúce tepelné čerpadlo nahradí jedným z nových, ktoré má patentovaný hydraulický systém Hydro AutoControl. Ten sa počas modernizácie prispôsobí prakticky všetkým existujúcim vykurovacím systémom a výrazne skracuje čas inštalácie v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami. Okrem toho hydraulický systém pomáha znížiť priestorové nároky systému o dve tretiny.

Vitocal 200-G sa môže používať v nových aj starších budovách.

Tepelné čerpadlá v novostavbách

Novostavby majú zvyčajne dobré energetické hodnoty a zodpovedajúcu nízku potrebu tepla. Vo všeobecnosti sa na ústredné vykurovanie používajú moderné kondenzačné kotly, ktoré pracujú s vysokou účinnosťou v teplotnom rozsahu 35 až 50 stupňov Celzia. Tepelné čerpadlá sú tiež jedným z najpoužívanejších vykurovacích systémov v novostavbách. Dôvody sú zrejmé – tepelné čerpadlá dosahujú v novostavbách najvyššiu úroveň účinnosti. Okrem toho časť primárnej potreby energie v nových budovách musí byť pokrytá obnoviteľnými zdrojmi energie, čo sa s tepelným čerpadlom dá ľahko dosiahnuť.

Jednoznačne najtichšia vonkajšia jednotka svojho druhu

Nová vonkajšia jednotka Vitocal sa vyznačuje vynikajúcim spracovaním a kvalitou produktu. Presviedča svojou tichou prevádzkou vďaka pokročilej akustickej konštrukcii. Tieto jednotky sú vhodné najmä do husto zastavaných oblastí.

Prevádzka tepelných čerpadiel s fotovoltickým systémom

Fotovoltický systém je tiež dobrým spôsobom, ako využiť bezplatnú energiu z prostredia. Fotovoltické systémy absorbujú slnečné žiarenie pomocou absorbéra a následne premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu. V závislosti od orientácie, typu kolektora a globálneho žiarenia môže fotovoltický systém pokryť veľkú časť potreby elektrickej energie v dome. V kombinácii s tepelným čerpadlom sa môže solárna elektrina využívať na proces chladiaceho okruhu. To pomáha používateľom systému, aby boli o niečo nezávislejší od svojich dodávateľov elektrickej energie. Okrem toho táto kombinácia znamená takmer úplne bezuhlíkové teplo, čo je skvelé pre životné prostredie. Samotné tepelné čerpadlo má inteligentnú funkciu optimalizácie fotovoltických panelov, ktorá čo najlepšie využíva vlastnú solárnu energiu.

Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky môže byť užitočná aj pre majiteľov domov, ktorí chcú dosiahnuť štandard nízkoenergetického domu.

Bez ohľadu na to, či sa tepelné čerpadlo používa v novostavbe alebo v staršej budove, na zabezpečenie spoľahlivej a hospodárnej prevádzky v dlhodobom horizonte musí vykurovací systém čo najviac zodpovedať potrebe tepla. V časti s názvom Kúpa tepelného čerpadla je vysvetlené, na čo by si mali majitelia domov dávať pozor, keď zvažujú takýto nákup.

Mechanické vetranie s rekuperáciou tepla

Pre osoby žijúce a pracujúce v uzavretých vnútorných priestoroch je nevyhnutná riadená výmena vzduchu. Riadené mechanické vetranie zabezpečuje príjemnú klímu v miestnosti, znižuje tepelné straty vetraním a znižuje náklady na vykurovanie. Ventilačné jednotky rekuperujú až 98 % latentného tepla z odvádzaného vzduchu a využívajú ho na ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu. V kombinácii s tepelným čerpadlom Vitocal sa z neho stáva kompletný klimatizačný systém.