Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Obnoviteľné zdroje energie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Obnoviteľná energia – vhodné riešenia pre oblasť bývania

Pokiaľ ide o zásobovanie nových bytových domov, existujúcich obytných komplexov alebo celých modernizovaných centier miest vykurovacou energiou a teplou vodou, pozornosť sa presúva z individuálnych vykurovacích systémov čoraz viac na miestne vykurovacie siete s vykurovacími centrami. Okrem toho fosílne palivá budú v budúcnosti zohrávať čoraz menšiu úlohu. Dôvody sú rôzne. Napríklad konvenčné palivá, ako je zemný plyn, podliehajú väčším cenovým výkyvom ako tuhá biomasa alebo bioplyn.

Technické riešenia využívania obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú mnoho možností, ako nákladovo efektívne modernizovať bytový fond v súlade s kritériami dotácií a požiadavkami na ochranu klímy. Technológie využívajúce environmentálne energie a obnoviteľnú biomasu možno ľahko kombinovať s doplnkovými výrobcami tepla na báze fosílnych palív a vytvoriť tak hybridné systémy.

Biomasa: drevo je dobrou alternatívou

Vykurovanie drevom je CO₂ neutrálne. To znamená, že do atmosféry sa uvoľní len toľko oxidu uhličitého, koľko drevo absorbovalo počas svojho rastu. Grafický znázornenie kolobehu CO2: Rozklad mŕtveho dreva (vľavo), fotosyntéza (v strede), spaľovanie drevného paliva (vpravo)

Pri dnešných cenách energie a pri zohľadnení celkových investičných nákladov je vykurovací systém na drevo nákladovo efektívnou alternatívou. Kotly na drevo Viessmann sú vysoko účinné a úsporné z hľadiska spotreby paliva. Sú vhodné ako jediný generátor tepla aj ako doplnok k olejovým alebo plynovým kotlom. Inštaláciou kotla na drevo sa výrazne znížia výdavky na olej a plyn, takže kotol sa začne splácať takmer okamžite. A v konečnom dôsledku prispejete k ochrane našej klímy, pretože vykurovanie drevom jeCO2 neutrálne. To znamená, že do atmosféry sa uvoľní len toľko oxidu uhličitého, koľko drevo absorbovalo počas svojho rastu.

Solárne termické zariadenia

Každý, kto dnes investuje do nového vykurovacieho systému, by mal už od začiatku počítať so solárnym systémom. To vám umožní využívať výhody nižšej spotreby energie a tešiť sa aj na nižšie mesačné účty za energie. Inštaláciou solárnych kolektorov preukážete svoj záväzok chrániť životné prostredie udržateľným znižovaním emisií CO2. Výberom techniky Viessmann sa rozhodnete pre systém, ktorý je odolný voči budúcnosti a v ktorom všetky komponenty optimálne spolupracujú. Investícia do solárnej technológie zároveň zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti.

S inovatívnou funkciou automatického vypnutia ThermProtect ponúka Viessmann dlhodobú ochranu svojich plochých a rúrkových kolektorov ako nikto iný.

S inovatívnou funkciou automatického vypnutia ThermProtect ponúka Viessmann dlhodobú ochranu svojich plochých a rúrkových kolektorov ako nikto iný. Vďaka ThermProtect sa dajú realizovať aj veľké kolektorové plochy bez toho, aby sa pri projektovaní systému musela zohľadniť stagnácia. Technológia spoločnosti Viessmann spôsobí, že kolektory sa vypnú, keď sa dosiahne nastavený teplotný limit. Vypínanie v závislosti od teploty funguje úplne nezávisle od konfigurácie kolektorového systému, nastavenia riadiacej jednotky a polohy inštalácie. Tepelné zaťaženie komponentov systému a teplonosného média zostáva vždy v normálnom rozsahu. Tým sa v porovnaní s bežnými solárnymi tepelnými systémami zvyšuje životnosť a prevádzková spoľahlivosť.

Aj pokiaľ ide o ekologickosť, so solárnymi termickými systémami Viessmann budete na slnečnej strane ulice: len v rodinnom dome sa ročne vyprodukuje v priemere o trištvrte tony oxidu uhličitého (CO₂) menej. Ploché a trubicové kolektory Viessmann sa vyznačujú vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Solárne kolektory Viessmann sú vyrobené z materiálov odolných voči korózii a UV žiareniu. To je najpôsobivejšie overené testami kvality podľa skúšobnej normy EN 12975 alebo ISO 9801. To zároveň potvrdzuje trvalo vysoký tepelný výkon.

Teplo prostredia

Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľnú energiu zo zeme, slnka, podzemnej vody, odpadovej vody alebo vzduchu. Znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú emisie CO2, ktoré poškodzujú životné prostredie. Tepelné čerpadlá Viessmann ponúkajú používateľom ďalšiu výhodu, mnohé z nich majú funkciu aktívneho a prirodzeného chladenia. Popri ich klasickom použití ako generátorov tepla počas chladných dní dokážu v lete vytvoriť príjemnú klímu v miestnosti tým, že do domu privádzajú osviežujúci chladný vzduch.

Podrobnosti o produkte

Teplo zo vzduchu
Teplo zo vzduchu (s vonkajšou jednotkou)
Teplo z podzemnej vody
Teplo zo zeme (sonda)
Energia zo zeme (kolektor)

Rozsiahly výrobný program spoločnosti Viessmann ponúka vhodné tepelné čerpadlo pre každú požiadavku. Už vo fáze projektovania možno zohľadniť stavebné a geologické podmienky, ako aj osobné a individuálne preferencie týkajúce sa potreby tepla. Prevádzka tepelného čerpadla s energiou vyrobenou na mieste pomocou fotovoltického systému je mimoriadne ekologická a cenovo veľmi dostupná. Tepelné čerpadlá Viessmann sa môžu používať v novostavbách a pri modernizáciách, prevádzkovať spolu so solárnymi tepelnými systémami a dokonca sa môžu kombinovať s existujúcim olejovým alebo plynovým vykurovacím systémom, čím sa vytvorí viacrežimový systém. Vďaka tomu môže každý majiteľ budovy a nehnuteľnosti realizovať svoje plány čo najefektívnejším spôsobom.