Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie plynom – spoľahlivé a flexibilné

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Viessmann ponúka plynové vykurovacie systémy, plynové kotly a plynové hybridné vykurovacie systémy pre byty obývané majiteľmi, rodinné domy a veľké sídliská, či už ide o novostavbu alebo projekt modernizácie. Použitie najnovších technológií zabezpečuje splnenie širokej škály potrieb a zároveň ponúka pohodlné vykurovanie buď zemným plynom, alebo LPG.

K sortimentu plynových kotlov

Kompaktné, všestranné a účinné

Plynové vykurovacie systémy Viessmann sa vyznačujú mimoriadne kompaktným dizajnom a vysoko efektívnou prevádzkou využívajúcou kondenzačnú techniku. Nie náhodou je plynové vykurovanie najčastejšie inštalovaným vykurovacím systémom na Slovensku v rodinných domoch a bytových domoch a bytoch.

Zo širokého portfólia produktov, ktoré spoločnosť Viessmann ponúka v oblasti bytových domov, profitujú najmä majitelia rodinných domov a malých bytových domov. Nezáleží na tom, či sa rozhodnú pre kompaktné kondenzačné zariadenie v podobe nástenného plynového kotla alebo stacionárneho plynového kotla so solárnym nepriamym výmenníkom: s menovitými vykurovacími výkonmi do 80 kW dokážu plynové vykurovacie systémy Viessmann vždy efektívne a spoľahlivo uspokojiť požiadavky na vykurovanie a teplo.

Podrobné informácie o plynových kondenzačných kotloch nájdete v časti Plynové vykurovanie s kondenzačnou technikou. Záujemcovia o osvedčenú konvenčnú vykurovaciu techniku pre výkonový rozsah 405 až 2000 kW nájdu všetky dôležité informácie v časti o nízkoteplotných plynových kotloch.

Starostlivosť o životné prostredie s kondenzačnou technológiou

Všetky plynové vykurovacie systémy Viessmann spĺňajú celoeurópske požiadavky na účinnú kondenzačnú techniku. Až 98 percent spotrebovanej energie sa premieňa na teplo. Vďaka takejto bezkonkurenčne vysokej účinnosti každý, kto používa plynový kondenzačný kotol, pozitívne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia. Pre porovnanie, väčšina vykurovacích systémov bez kondenzačnej technológie, napríklad nízkoteplotné plynové kotly, zvládne za rovnakých podmienok približne 87 percent. Inovatívna technológia, ako napríklad nové plynové adsorpčné vykurovacie zariadenie, znižuje spotrebu plynu približne o 25 percent v porovnaní s bežnou kondenzačnou technológiou. Tým sa šetrí palivo, ešte viac sa znižujú emisie a vykurovanie plynovým kotlom je ešte efektívnejšie.

Vysoká účinnosť

Plynové kotly Viessmann s kondenzačnou technikou premenia až 98 percent spotrebovanej energie na teplo. Ako to funguje podrobne a ktoré komponenty zohrávajú úlohu, je vysvetlené v časti o funkcii a výhodách plynovej kondenzačnej techniky.

Schéma: Ako funguje plynový kondenzačný kotol

Tipy a požiadavky na nákup

Prevádzka plynového vykurovacieho systému si vyžaduje splnenie určitých podmienok. Po ich splnení je zabezpečená trvalo hospodárna prevádzka. Tu sa dozviete o týchto požiadavkách a o tom, čo by ste mali mať na pamäti pred kúpou.

Ktorý plynový vykurovací systém je pre mňa najvhodnejší?

Predtým, ako si majitelia domov kúpia plynový vykurovací systém, je vhodné získať prehľad o rôznych dostupných modeloch a výhodách, ktoré ponúkajú. Kondenzačné kotly sa v súčasnosti v zásade považujú za najmodernejšie, a preto sú veľmi spoľahlivé. Ak majú majitelia domov len malú potrebu tepla, môžu sa zvyčajne rozhodnúť pre veľmi kompaktný nástenný spotrebič, ktorý sa teoreticky zmestí aj do nástennej skrine. Kombinované kotly so zabudovaným zásobníkom, ktoré zabezpečujú konštantne vysokú úroveň komfortu pri príprave teplej vody, sú o niečo širšie. Ak majitelia domov plánujú využívať solárnu energiu od začiatku, najlepšou voľbou sú plynové kondenzačné kotly so zabudovaným nabíjacím zásobníkom.

V prípade veľkých budov a priemyselných závodov stoja za zváženie plynové kotly vo vyššom výkonovom rozsahu. Voliteľne využívajú kondenzačnú technológiu a vďaka kaskádovým funkciám môžu dosahovať menovité vykurovacie výkony až do 2 000 kW.

Odborná konzultácia je prvým krokom pri každom projekte modernizácie vykurovacieho systému

Aby bol nový plynový vykurovací systém úsporný a dlhodobo spoľahlivý, musí zodpovedať požiadavkám na teplo. To sa najlepšie určí s pomocou odborníka.

Kúpa plynového vykurovacieho systému s dotáciami

Majitelia domov, ktorí sa rozhodnú pre plynový vykurovací systém, by mali zvážiť aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Kombinácia plynového kondenzačného kotla so solárnym systémom, tepelným čerpadlom alebo vykurovaním drevom je totiž dotovaná štátom veľmi výhodnými dotáciami.  

Vitodens 343-F - plynový kondenzačný kombinovaný kotol s integrovaným 170-litrovým nerezovým zásobníkom teplej vody s nepriamym solárnym výmenníkom.

Požiadavky na prevádzku plynového kondenzačného vykurovacieho systému

Záujemcovia o kúpu plynového vykurovacieho systému sa musia vopred rozhodnúť aj pre technológiu. Konvenčné kotly sa v súčasnosti môžu v oblasti bývania používať len vo výnimočných prípadoch. Plynové vykurovacie systémy využívajúce kondenzačnú technológiu sa považujú za najmodernejšie. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou, pretože dokážu premeniť takmer všetku energiu paliva na teplo. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo táto technológia zahŕňa, pozrite si časť o fungovaní plynových kondenzačných kotlov. Na prevádzku plynového kondenzačného vykurovacieho systému je však potrebné splniť určité požiadavky.

Jednou z výhod plynového vykurovania je, že majitelia systému nemusia skladovať palivo. Zemný plyn sa zvyčajne dodáva priamo z ventilu plynovej prípojky, čím sa zabezpečuje mimoriadne vysoký komfort obsluhy. Alebo aspoň tak je to vo väčšine prípadov. Slovenská distribučná sieť zemného plynu, je schopná zásobovať zemným plynom väčšinu obytných budov a bytov Na Slovensku. Aj napriek tomu však jednoducho nie je možné pripojiť všetky domácnosti. Najmä vo vidieckych oblastiach nemusí byť možné položiť plynové potrubie. Každý, kto má v úmysle zakúpiť si plynový vykurovací systém, by sa preto mal vopred obrátiť na miestnu plynárenskú spoločnosť.

Pripojenie k miestnej plynovej sieti sa nevyžaduje, ak plynový vykurovací systém využíva kvapalný plyn a nie zemný plyn. Ide o plyny, ktoré boli skvapalnené pod tlakom, niekedy pod veľmi vysokým tlakom. Najznámejšími druhmi kvapalného plynu sú bután a propán, ako aj LPG (skvapalnený ropný plyn) a LNG (skvapalnený zemný plyn). V porovnaní so zemným plynom má skvapalnený plyn vyšší energetický obsah. To znamená, že plynový kotol potrebuje na výrobu rovnakého množstva tepla menej paliva. Ak si chcete kúpiť plynový vykurovací systém, ktorý funguje na kvapalný plyn, budete potrebovať nádrž na uskladnenie paliva. Tá môže byť umiestnená buď nad zemou, alebo zakopaná pod zemou. Nákup podzemných nádrží je drahší a musia byť monitorované.

Kľúčom ku kondenzačnej technológii je využitie kondenzačného tepla. To sa získava, keď sa spaľovacie plyny ochladia a vodná para uvoľní latentné teplo. Aby mohlo dôjsť ku kondenzácii, teplota prúdenia v systéme by mala byť čo najnižšia. Konkrétne to znamená, že vykurovacia voda prúdiaca z radiátorov späť do kotla musí byť čo najchladnejšia. Len tak sa dosiahne kondenzácia horúcich spalín. Systémy podlahového vykurovania a veľkoplošné radiátory sú obzvlášť vhodné pre tento prevádzkový režim.

Niektoré zložky horúcich spalín sú kyslé a z dlhodobého hľadiska môžu komín poškodiť. Predtým, ako si majitelia domov kúpia plynový vykurovací systém s kondenzačnou technológiou, musia myslieť na vhodný systém odvodu spalín, ktorý je schválený na použitie s týmto systémom.

Pri prevádzke plynového kondenzačného kotla vzniká kondenzát. Na jeho odstránenie musí byť potrubie na odvod kondenzátu vybavené odtokom. Mierne kyslý kondenzát sa môže bez problémov vypúšťať do bežnej verejnej kanalizácie. Len väčšie plynové kondenzačné kotly s menovitým vykurovacím výkonom nad 100 kW vyžadujú, aby sa kondenzát pred vypustením neutralizoval. Rozhodujúcim faktorom je tu hodnota pH kondenzátu.  

Komponenty systému odvodu spalín, ktoré sú potrebné pre plynový kondenzačný vykurovací systém

Výhody modernizácie plynového vykurovacieho systému

Ešte stále sa používa nespočetné množstvo plynových vykurovacích systémov, ktoré využívajú zastarané technológie a sú záťažou nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Modernizácia zastaraného plynového vykurovacieho systému prináša majiteľom domov mnoho výhod. Aby však tento proces prebehol hladko, je potrebné zvážiť niekoľko bodov. Viac informácií o stimuloch a osobitných aspektoch modernizácie si môžete prečítať tu.

Výberom plynového kondenzačného kotla majitelia domov aktívne prispievajú k šetreniu zdrojov a znižovaniu záťaže životného prostredia. Ak pôjdu ešte o krok ďalej a budú používať bioplyn, môžu si ešte viac zlepšiť svoje ekologické vlastnosti. Z technického hľadiska nie je tento prechod s plynovým kondenzačným kotlom od spoločnosti Viessmann žiadny problém. Vďaka regulátoru spaľovania Lambda Pro Control sa plynové kondenzačné kotly automaticky prispôsobujú rôznym druhom plynu – vrátane zmesí bioplynu. Okrem zemného plynu, bioplynu a kvapalného plynu sú produkty Vitodens vhodné aj pre zmesi zemného plynu a vodíka s obsahom až 20 % vodíka. Preto vždy premieňajú najvyššie možné množstvo energie na teplo bez ohľadu na kvalitu plynu.

Ďalším argumentom v prospech modernizácie starých plynových vykurovacích systémov je možnosť ich kombinácie so solárnou tepelnou energiou. Každý nový plynový vykurovací systém môže a mal by byť kombinovaný so solárnymi kolektormi, aby sa využívala bezplatná slnečná energia. Plynové kotly Viessmann sú pripravené na pripojenie k solárnemu termickému systému. V niekoľkých jednoduchých krokoch ich možno prepnúť z mono režimu na duálny režim. Solárny termický systém je potom schopný zabezpečiť všetku teplú vodu a slúžiť ako záloha pre vykurovací systém. Konštrukcia systému Viessmann zaručuje dokonalú spoluprácu všetkých komponentov až po komfortnú riadiacu jednotku aj cez internet pomocou aplikácie, ktorá dokáže všetko, čo od nej môžete požadovať.

Plynové vykurovacie systémy možno kombinovať s tepelnými čerpadlami

Pri dvojrežimovej prevádzke možno plynový kotol kombinovať nielen so solárnym systémom, ale aj s tepelným čerpadlom. V druhom prípade tepelné čerpadlo potom zabezpečuje nielen prípravu teplej vody, ale aj vykurovanie miestností. Plynový kotol sa zapína počas špičkového zaťaženia. Majitelia systému tak môžu vykurovať svoje domy mimoriadne efektívne a čisto a zároveň šetriť zdroje. V neposlednom rade štát podporuje takéto kombinácie atraktívnymi dotáciami za predpokladu, že kotol využíva kondenzačnú technológiu. Takto inteligentne doplnený plynový vykurovací systém v staršej budove prinesie optimálne ekonomické výsledky.

Bezproblémová inštalácia

Keďže väčšina prípojok vedie priamo do domu, inštalácia plynového vykurovacieho systému je pomerne jednoduchá. Keď sa majitelia domov rozhodnú pre tento typ vykurovacieho systému, kotol možno nainštalovať takmer kdekoľvek. Kompaktné nástenné plynové kondenzačné kotly šetria miesto a možno ich rýchlo a jednoducho nainštalovať v technickej miestnosti alebo v pivnici. Zatiaľ čo kompaktné podlahové zariadenia možno nainštalovať v podkroví alebo v pomocnej miestnosti, majitelia domov môžu plynové kondenzačné zariadenia ľahko zavesiť aj v obytných priestoroch. Existujú dokonca plynové kondenzačné kotly, ktoré sa zmestia do kuchynskej skrinky.

Nie je potrebný žiadny skladovací priestor

Vďaka tomu, že prípojka je umiestnená priamo v dome, majitelia domov nepotrebujú na prevádzku plynového vykurovacieho systému skladovaciu miestnosť ani zásobník paliva. Nádrž je potrebná len v prípade, že namiesto zemného plynu používajú kvapalný plyn. Tá sa môže inštalovať napríklad v záhrade. Vždy je potrebný existujúci komín. Pri inštalácii alebo montáži v podkroví postačuje protipožiarny strešný vývod s malým priemerom približne desať centimetrov. Ak je k dispozícii komín, dymovod sa môže viesť aj cez strechu. Ak plynový vykurovací systém využíva kondenzačnú technológiu, dymovody musia spĺňať určité požiadavky.

  

Vykurovanie plynom – čisté riešenie pre komerčné podniky a miestne úrady

Plynový kotol je osvedčená technológia vhodná na rôzne aplikácie. S portfóliom, ktoré ponúka výkony až do 2000 kW, má Viessmann správne riešenie pre každú potrebu a rozpočet. Z technického hľadiska tu musíme rozlišovať medzi nízkoteplotnou a kondenzačnou technológiou. Vysvetlíme, v čom spočíva rozdiel a čím sa tieto dva systémy odlišujú v komerčných a komunálnych aplikáciách.

Plynové kondenzačné kotly s výkonom do 2 000 kW na komerčné využitie

Plynové kondenzačné kotly dodatočne využívajú kondenzačné teplo z horúcich plynov a dosahujú tak mimoriadne vysokú úroveň účinnosti. Horúce plyny sa tu neodvádzajú ako spaliny priamo do voľného ovzdušia cez komín, ako je to v prípade bežných kotlov. Namiesto toho prúdia cez výmenník tepla a v tomto procese sa ochladzujú. Keď sa plyny ochladzujú, vodná para v nich obsiahnutá kondenzuje a uvoľňuje latentné kondenzačné teplo. To sa potom využíva na ohrev vykurovacej vody. Týmto spôsobom musí kotol vynaložiť menej práce, aby dosiahol požadovanú teplotu prietoku. Plynové kondenzačné kotly pre komerčné využitie tak nielenže dlhodobo znižujú náklady na vykurovanie, ale pomáhajú aj znižovať množstvo spálených fosílnych palív. To znamená, že sa výrazne menej zaťažuje životné prostredie.

Pokročilá plynová kondenzačná technika Viessmann sa vyznačuje použitím výmenníkov tepla Inox-Crossal z ušľachtilej ocele. Tie sú ideálne prispôsobené kondenzačnej technológii a nájdete ich vo všetkých kotloch radu Vitocrossal vo výkonovom rozsahu od 80 do 1400 kW. Kondenzačné kotly Vitocrossal sa používajú najmä v bytových komplexoch, vo verejných a komerčných budovách a v lokálnych tepelných sieťach. Ktorý typ kotla je najvhodnejší pre konkrétnu aplikáciu, by sa malo určiť na základe dôkladnej prípravy a plánovania projektu.

Nízkoteplotné plynové kotly pre komerčné aplikácie

Nízkoteplotné kotly sa vyznačujú osvedčenou a spoľahlivou technológiou. Vďaka ich kompaktnej konštrukcii sa dajú ľahko prepraviť na miesto použitia. Jedným z hlavných plusov v porovnaní so zastaraným kotlom s konštantnou teplotou je, že výkon nízkoteplotného plynového kotla možno prispôsobiť aktuálnym potrebám v budove. Táto funkcia sa označuje aj ako modulačná regulácia teploty. Okrem toho sú tieto kotly určené na prevádzku s nízkymi teplotami prietoku. Nízkoteplotné kotly Viessmann sú vhodné na použitie v komerčných budovách, budovách samosprávy a vo veľkých obytných budovách, a to tak pri novostavbách, ako aj pri projektoch modernizácie.

Plynový horák Matrix v prevádzke

Často kladené otázky o vykurovaní plynom

Aké sú výhody modernizácie? Koľko môžete ušetriť na nákladoch za energiu s novým plynovým vykurovacím systémom? Čo znamená pripravovaná premena na plyn? Nie je plyn konečné palivo a ako sa môžem stať nezávislým od vývoja jeho cien? Najčastejšie otázky o plynovom vykurovaní a odpovede na ne.

V prípade kotla s konvenčnou vykurovacou technológiou je reálna úspora 15 percent. Na druhej strane pri starom kotle s konštantnou teplotou môže úspora dosiahnuť až 30 percent. Ak sa majitelia domov v rámci modernizácie vykurovacieho systému rozhodnú pre kombináciu plynového kondenzačného kotla a solárnej energie, ich účty môžu byť až o 35 percent nižšie ako predtým. Vždy za predpokladu, že sú komponenty systému: kotol, radiátory, čerpadlo a potrubie, navzájom zladené.

Tí, ktorí majú plynové kondenzačné kotly, ktoré nie sú vybavené inteligentnou regulačnou jednotkou Lambda Pro Control od spoločnosti Viessmann, by si mali všímať všetky listy, oznámenia a termíny, ktoré dostali od svojho dodávateľa energie. Spotrebitelia nebudú musieť znášať žiadne náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku prestavby.  

Tí, ktorí sa dnes rozhodnú pre technológiu budúcnosti, budú menej závislí od dodávateľa paliva a z dlhodobého hľadiska znížia svoje náklady na vykurovanie. Táto technológia je tu už teraz v nasledujúcich podobách:

  • Solárne termické systémy v kombinácii s plynovými kondenzačnými kotlami. V tomto prípade je solárny termický systém zodpovedný za ohrev teplej vody a môže odbremeniť vykurovací systém.
  • Plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo. Plynový kondenzačný kotol sa zapína len počas špičkového zaťaženia.
  • Vykurovací systém s palivovými článkami, ako napríklad Vitovalor 300-P s kotlom, ktorý sa zapína len v prípade potreby.

Ďalšie informácie o plynovom vykurovaní nájdete aj v príručke o plynových hybridných zariadeniach.

©️ MaximP / Shutterstock.com

Prehľad plynových kondenzačných kotlov Vitodens

Viessmann ponúka širokú škálu modelov, ktoré splnia každú požiadavku. Podrobné informácie získate jednoducho kliknutím na príslušný odkaz k ďalším informáciám o produkte.

Nástenný plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 2,5 až 32 kW

Plynový kondenzačný kombinovaný kotol s integrovaným zásobníkom z nehrdzavejúcej ocele
Menovitý tepelný výkon: 2,5 až 32 kW

Plynový kondenzačný kombinovaný kotol s integrovaným 100-litrovým zásobníkom alebo 130-litrovým zásobníkom na teplú vodu s vnútornou nepriamou špirálou
Menovitý tepelný výkon: 2,5 až 32 kW

Plynový kondenzačný kombinovaný kotol na najmodernejšie vykurovanie s kondenzačnou a solárnou technológiou v rodinných domoch
Menovitý tepelný výkon: 2,5 až 19 kW

Nástenný plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon od 49 do 150 kW
Ako systém viacerých kotlov od 98 do 594 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 2,6 až 60 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 87 až 311 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 187 až 635 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 400 až 630 kW, ako dvojkotlový systém až do 1260 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 800 a 1000 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 787 až 1400 kW

Plynový kondenzačný kotol
Menovitý tepelný výkon: 80 až 318 kW, ako dvojitý kotol až do 636 kW