Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Účinné energetické systémy pre priemysel a obchod

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Účinné a čisté zásobovanie energiou, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť sú základnými požiadavkami na systémy výroby energie, ktoré využíva priemysel a obchod. Zníženie prevádzkových nákladov predstavuje ďalšiu výhodu, v neposlednom rade vo vzťahu k potenciálnym konkurentom. Viessmann je technologickým priekopníkom v oblasti energetických systémov, ktoré umožňujú nákladovo efektívne zásobovanie teplom, parou, chladom a elektrickou energiou. Pracujú so všetkými zdrojmi energie plynom, biomasou, environmentálnou energiou a odpadovým teplom. Pomocou nášho katalógu produktov  si môžete pohodlne vyfiltrovať podľa oblasti použitia a nájsť ten správny produkt Viessmann pre vás.

Perfektne prispôsobené systémy z jedného zdroja

Koordinované komponenty a systémy sa vždy vyvíjajú individuálne pre zákazníka z jedného zdroja. Okrem toho komplexná ponuka spoločnosti Viessmann zahŕňa širokú škálu služieb od analýzy všetkých procesov s následným plánovaním integrovaných energetických koncepcií, cez uvedenie systému do prevádzky až po údržbu a servis.

Široká ponuka služieb pre široké spektrum požiadaviek

Nasledujúce výkony sa vzťahujú na najväčší typ kotla alebo zdroja energie. Vyššie výkony možno dosiahnuť prepojením jednotlivých kotlov do kaskád.

 • Priemyselné kotly na paru do 70 t/h a na teplo do 44 MW
 • Kogeneračné jednotky na výrobu elektriny do 530 kW a tepla do 660 kW
 • Systémy tepelných čerpadiel na vykurovanie a chladenie do 600 kW

Výroba pary do 70 t/h

Vďaka vynikajúcej úrovni vybavenia spĺňajú parné kotly Viessmann kritériá pre rôzne oblasti použitia. Kotly sú robustné a vyžadujú si len nízku úroveň údržby. Tvoria súčasť na mieru šitých koncepcií kotolní navrhnutých ako systémové riešenia na priemyselnú výrobu pary. Detailný dizajn kotlov Vitomax a naše dlhoročné skúsenosti s konštrukciou priemyselných/komerčných kotlov zaručujú vynikajúcu kvalitu, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a dlhú životnosť.

Systémy parných kotlov

 • Výkon pary do 70 t/h na kotol
 • Prevádzkový tlak do 40 barov
 • Teplota horúcej pary do 440 °C
 • Široká škála druhov paliva
 • Kotly na odpadové teplo na využitie procesného tepla
 • Modulárna konštrukcia

Systémové moduly

Všetky komponenty dodávané spoločnosťou Viessmann sú prispôsobené príslušnému systému parného kotla:

 • Kotol a prehrievač
 • výmenník tepla spalín
 • Tepelné a chemické zariadenia na úpravu napájacej vody
 • spaľovacie zariadenie, skladovanie a nabíjanie paliva
 • riadiaci systém a rozvádzače
 • Čistenie spalín
 • Skladovanie pary
 • Plošina kotla

Prevádzka až so 100 % vodíka

V chemických prevádzkach, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 % vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Tým sa zároveň znižujú emisie CO2.

Výroba energie do 530 kWel

Viessmann ponúka kogeneračné jednotky na výrobu elektrickej energie. Sú navrhnuté na ekologickú prevádzku. Používatelia kogeneračných jednotiek Vitobloc profitujú zo znížených nákladov na elektrinu a teplo, ak sa vyrobená energia spotrebuje aj na mieste.

 • Výkonový rozsah do 530 kWel
 • Uhlíkovo neutrálna prevádzka s bioplynom
 • Štandardne vybavené pre režim náhrady elektrickej siete v prípade výpadku elektrickej energie (ostrovný režim)
 • Spĺňa prísne podmienky pripojenia (AR-N 4105) vydané prevádzkovateľmi siete

Výroba tepla s výkonom do 44 MW pomocou ropy, plynu a energie z prostredia

Spoločnosť Viessmann ponúka so svojimi energetickými systémami pre priemysel, obchod a samosprávy správne riešenie pre každé použitie. Sortiment zahŕňa vysokoúčinné teplovodné kotly, kogeneračné jednotky a systémy tepelných čerpadiel. Priemyselné/komerčné kotly Viessmann sú vďaka svojej konštrukcii a konfigurácii ideálne na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom spektre aplikácií.

Zdroje tepla

 • Teplovodné kotly do 44 MW s maximálnym prevádzkovým tlakom 20 barov
 • Kotly na odpadové teplo na využitie technologického tepla
 • Kombinované jednotky na výrobu tepla a elektrickej energie do 660 kWth
 • Tepelné čerpadlá do 600 kW

Systémové moduly

 • Kotol
 • Spaľovacie zariadenie, skladovanie a nabíjanie paliva
 • Výmenník tepla spalín
 • Medziprietoková časť s bezpečnostným zariadením
 • Riadiaci systém a rozvádzač
 • Zariadenie na zvyšovanie teploty spiatočky
 • Plošina kotla

Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka vopred zmontovaným kontajnerovým systémom

Čas sú peniaze najmä v priemyselných a obchodných podnikoch, kde je často potrebné uviesť nové vykurovacie centrá do prevádzky v čo najkratšom čase, aby bolo možné bezodkladne dodávať teplo do výroby. Pre časovo úspornú inštaláciu a uvedenie do prevádzky ponúka Viessmann vopred zmontované kontajnerové riešenia, ktoré sú kompaktné a ľahko sa prepravujú.

Úsporné chladenie s tepelnými čerpadlami do 600 kW

Veľké tepelné čerpadlá sú okrem iného vhodné pre priemysel, veľké obytné a kancelárske budovy a hotely. Pri priemyselných a komerčných aplikáciách je chladiaca funkcia tepelného čerpadla rovnako dôležitá ako jeho vykurovacia funkcia - napríklad na chladenie skladovacích priestorov na potraviny a zabezpečenie klimatizácie vo výrobných priestoroch. Tento energetický systém má osobitnú výhodu v tom, že dokáže súčasne vykurovať aj chladiť.

 • Tepelné čerpadlá s výkonom do 600 kW
 • Možnosť inštalácie aj v nevhodných priestoroch
 • Realizácia dvojrežimových vykurovacích systémov v kombinácii s olejovým alebo plynovým kondenzačným kotlom na pokrytie špičkového zaťaženia

Systémové moduly

 • Suchý chladič
 • Kolektory

Samostatné chladiace riešenia

Viessmann ponúka aj inovatívne chladiace riešenia pre komerčné aplikácie. Portfólio zahŕňa chladiace a mraziace komory, chladiace skrine a chladiace jednotky, príslušenstvo a komplexné služby pre potravinársky priemysel a maloobchod s potravinami, hotely a reštaurácie.

Referencia: kotly Shell zásobujú teplom 40 percent domácností v Chemnitzi

Viessmann nedodáva len priemyselné/komerčné kotly, ale pomáha aj pri realizácii veľkých projektov v rozsahu megawattov. Príkladom je kompletná prestavba teplárne v Altchemnitzi. Po 40 rokoch prevádzky potrebovala elektráreň patriaca energetickej spoločnosti eins energie in sachsen modernizáciu od základov. Koncom roka 2018 boli preto uvedené do prevádzky tri dvojplameňové kotly Viessmann, ktoré teraz podľa dopytu dodávajú do siete diaľkového vykurovania až 100 000 kilowattov, čo pomáha zásobovať teplom a teplou vodou približne 40 percent domácností v Chemnitzi.

 • Kompletne navrhnuté a skonštruované v 3D
 • 3 konštrukčne identické kotly v plášti, každý s výkonom 33,3 MWth.
 • 210 ton materiálu prepraveného z Venlo do Chemnitz.
 • Inštalácia troch plášťových kotlov v relatívne malej existujúcej kotolni.
 • Tepláreň so špičkovým odberom s tepelným výkonom 100 MW.

Pozrite si video, v ktorom uvidíte, ako spoločnosti z divízie priemyselných systémov riešili tento mamutí projekt.