Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Parné a horúcovodné systémy – riešenia pre priemysel a obchod

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Efektívne a čisté zásobovanie energiou, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť sú v komerčných a priemyselných aplikáciách nevyhnutné. Parné a horúcovodné systémy Viessmann ponúkajú správne riešenie. Keďže sme dodávateľom kompletných systémov, vzájomná súhra všetkých komponentov je našou najvyššou prioritou. To zabezpečuje plynulú prevádzku, uľahčuje optimálne plánovanie a umožňuje prispôsobenie požiadavkám zákazníka. S vhodným príslušenstvom tvoria parné a horúcovodné kotly účinný celok, ktorý spoľahlivo poskytuje teplo a je navrhnutý tak, aby bol odolný voči budúcnosti. Produkty Viessmann sú pripravené na H2 a dajú sa rozšíriť o systémy, ako sú špeciálne výmenníky tepla pre vyššie energetické výnosy.

Ak sa rozhodnete pre parné a horúcovodné systémy Viessmann, získate od našich partnerov nielen podporu na mieste. Už od fázy plánovania spolupracujeme so špecialistami na priemyselné/komerčné kotly, ktorí do procesu vnášajú svoje dlhoročné skúsenosti. V nasledujúcom texte nájdete prehľad dostupných riešení pre parné a horúcovodné systémy. Okrem systémov na kľúč s rôznymi výkonovými rozsahmi ponúka Viessmann aj konfigurácie podľa konkrétneho projektu. Portfólio Viessmann preto zahŕňa odborné poradenstvo a komplexné služby a produkty, ktoré zabezpečujú nákladovo efektívnu a na budúcnosť odolnú výrobu pary a horúcej vody.

Parné kotly

Portfólio produktov Viessmann pre parné kotly zahŕňa:

 • Nízkotlakové a vysokotlakové parné kotly do 31,5 t/h
 • Kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú paru a vysokovýkonné parné kotly do 70 t/h

Okrem samotných parných kotlov zahŕňa komplexný sortiment aj dokonale zladenú systémovú techniku pre prístroje a reguláciu (inteligentná regulácia), ako aj spaľovacie systémy, systémy úpravy vody, zásobníky napájacej vody, systémy odvodu spalín, systémy spätného získavania tepla a analýzy vody.

Dlhoročné skúsenosti s konštrukciou veľkých a priemyselných/komerčných kotlov v kombinácii s najmodernejšou technológiou v našich výrobných závodoch sú zárukou vynikajúcej kvality parných kotlov Viessmann. Výrobná technika Viessmann spĺňa požiadavky všetkých aktuálnych predpisov a nariadení platných v jednotlivých krajinách. Vysoké nároky máme aj na použité materiály a ich spracovanie. K ďalším výhodám patrí:

 • Trvalo vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť
 • Najprísnejšie kontroly kvality počas celého výrobného procesu
 • Vysoká úroveň účinnosti, zvýšená pomocou integrovaných alebo externých výmenníkov tepla
 • Čisté spaľovanie (emisie NOx v plynovej prevádzke: pod 70 mg/Nm3)
 • Zníženie emisií CO2 vďaka spaľovaniu až 100 % vodíka

Kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú paru sa okrem toho vyznačujú aj:

 • Využitie procesného tepla a tepla z odsávaného vzduchu ako "odpadových produktov" z priemyselných procesov alebo horúcich spalín
 • Úspora fosílnych palív, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov
 • Flexibilné využitie prostredníctvom individuálnych alebo štandardizovaných konštrukcií v spojení s kogeneračnými jednotkami

Teplovodné kotly

Sortiment produktov zahŕňa tieto teplovodné kotly:

 • Nízkotlakové a vysokotlakové teplovodné kotly s výkonom do 22 MW
 • kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú teplú vodu, ako aj vysokovýkonné teplovodné kotly s výkonmi do 44 MW

Okrem teplovodných kotlov máme v ponuke aj všetko, čo potrebujete na dokončenie systému, vrátane dokonale zladenej systémovej techniky pre prístroje a reguláciu, ako aj spaľovacie systémy, systémy na udržiavanie tlaku, čerpadlá, armatúry, systémy na rekuperáciu tepla a systémy na odvod spalín.

Teplovodné kotly Viessmann pre komerčné a priemyselné aplikácie sa vyznačujú energeticky efektívnym a čistým zabezpečovaním tepla, ako aj vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou. Viessmann ponúka odborné poradenstvo, komplexný sortiment služieb a produkty, ktoré zabezpečujú hospodárnu a perspektívnu výrobu tepla. To umožňuje vypracovať koncepcie kotolní závislé od požiadaviek, ktoré zahŕňajú individuálne špecifikácie pre systémové riešenia na mieru. Je tiež vhodné mať na pamäti nasledujúce skutočnosti:

 • Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti konštrukcie veľkých a priemyselných/komerčných kotlov sú zárukou vysokej kvality našich teplovodných kotlov.
 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť/odolnosť všetkých komponentov hovoria samy za seba.
 • Odborníci a miestni partneri spolupracujú so zákazníkom na návrhu systému, ktorý môže pracovať s maximálnou účinnosťou a zároveň je špeciálne prispôsobený potrebám zákazníka.

H2 ready: teplovodné kotly môžu pracovať aj na 100 % vodíka. Tým sa výrazne znižujú emisie CO2.

Kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú teplú vodu sa vyznačujú aj nasledujúcimi výhodami:

 • Využitie procesného a odpadového tepla
 • Znížené prevádzkové náklady
 • Menšie využívanie fosílnych palív
 • Flexibilita vďaka faktorom, ako je individuálny dizajn

Elektrické parné a horúcovodné kotly pre priemysel

Viessmann ponúka systémové riešenia orientované na budúcnosť a založené na elektrickej energii, nielen pre rodinné domy a bytové domy, ale aj v oblasti priemyselných/komerčných kotlov. Tu sa kladie dôraz na ciele, ako je šetrenie zdrojov, znižovanie emisií CO2 a zvyšovanie využívania technológií šetrných ku klíme. Na dosiahnutie týchto cieľov pri priemyselných/komerčných kotloch existuje možnosť power-to-heat: prebytočná elektrická energia z výrobných špičiek sa môže využiť na prevádzku zdrojov tepla a parných kotlov v priemyselných a komerčných aplikáciách ekonomicky a ekologicky výhodným spôsobom.

Výhody elektrickej výroby pary a horúcej vody v skratke:

 • Zníženie emisií CO2
 • Menšie využívanie fosílnych palív
 • Úspora nákladov vďaka nižším poplatkom za emisie
 • Menej paliva, ktoré je potrebné nakupovať a skladovať
 • Plne elektrické kotly eliminujú potrebu nákupu, skladovania a používania fosílnych palív
 • Menšie cyklické používanie horákov, a teda aj menšie opotrebovanie vďaka používaniu vykurovacích kaziet
 • Využívanie lacnejšej elektrickej energie (nočná tarifa alebo prebytočná energia z vlastnej výroby)
 • Vysoká úroveň účinnosti a široké regulačné rozsahy

Užitočné tipy

Najlepšie je použiť katalóg produktov. V ňom máte k dispozícii rôzne možnosti filtrovania vrátane možnosti filtrovania podľa použitia alebo zdroja energie. Príslušnú tému alebo tu prezentovaný produkt môžete vyhľadať aj vo vyhľadávači produktov. Keď dokončíte vlastný úvodný prieskum a možno prídete aj s niekoľkými konkrétnymi nápadmi, máte možnosť požiadať o bezplatnú konzultáciu.