Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax RS

Parný kotol na odpadové teplo

Tento kotol na odpadové teplo vyrába nasýtenú paru.

Využitie procesného a odpadového tepla
Zníženie prevádzkových nákladov
Flexibilné použitie
H2 ready 100 %

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Využitie procesného a odpadového tepla

Ako "odpadový produkt" z priemyselných procesov alebo horúcich spalín

Zníženie prevádzkových nákladov

Úspora fosílnych palív

Flexibilné aplikácie v kombinácii s kogeneračnou jednotkou

prostredníctvom individuálneho dizajnu alebo štandardizovaných konceptov

H2 ready

Prevádzka so 100 % vodíka

Kotol na odpadové teplo Vitomax RS na výrobu pary

Kotly na odpadové teplo využívajú teplo zo spalín vznikajúcich pri spaľovacích procesoch alebo horúci odpadový vzduch z priemyselných procesov na výrobu nasýtenej pary. Z ekonomických a zákonných dôvodov sa kotly na odpadové teplo často používajú v spojení s plynovými turbínami a kogeneračnými jednotkami. Najmä vzhľadom na rastúce náklady na energiu môžu byť kotly na odpadové teplo veľmi dobrou voľbou.

Vodík až do 100 %

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 % vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zároveň sa zabráni vzniku veľkého množstva klimaticky škodlivého CO₂.

Ako fungujú kotly na odpadové teplo

Kotly Viessmann na odpadové teplo sú skonštruované na princípe plameňová rúra:dymová rúra. Horúce spaliny sú vedené cez zväzky rúr, kde sa teplo odovzdáva vode vo vnútri kotlového telesa.

Na minimalizáciu strát vyžarovaním je kotol na odpadové teplo vybavený 100 milimetrovou tepelnou izoláciou a kovovým plášťom. Tak ako pri všetkých kotloch Vitomax, základný rám rovnomerne rozkladá zaťaženie na veľkú plochu podlahy.

S pomocným spaľovaním alebo bez neho

Kotly na odpadové teplo bez prídavného spaľovacieho zariadenia používajú na výrobu sýtej pary len spaliny/spalinový vzduch. Kotly na odpadové teplo so spaľovacím zariadením sú bežné kotly s horákom a využitím odpadového tepla.

Kotly na odpadové teplo s prídavným spaľovaním

Konvenčný kotol Vitomax HS s prídavným spaľovaním odpadového tepla

Všetky spaľovacie kotly Vitomax RS sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka pri dodržaní našich všeobecných podmienok na používanieH2.

Kotol na odpadové teplo bez dodatočného spaľovania

Návrh kotla podľa konkrétneho projektu