Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HS-EH

Hybridný parný kotol

S potešením vám predstavujeme hybridný kotol pre priemyselné použitie, ktorý je kombináciou štandardného kotla s plášťom a elektrického prírubového ohrievača.

Výkonový rozsah: 1,2 až 31,5 t/h
H2 ready
Zníženie produkovaných emisií
Optimalizovaný proces nábehu

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Hybridný parný kotol

Výstupy: ~ 0,8 až 5,6 MW (vyššie výkony a tlaky na požiadanie)

Pomer spaľovania k elektrickej energii

Približne 4:1

Optimalizovaný proces spúšťania

Používanie elektrickej energie

H2 ready

Umožňuje proporcionálne využívanie vodíka

Kompenzácia špičiek zaťaženia a väčší normálny rozsah

Zabezpečenie lepšieho riadenia v prípade čiastočného zníženia zaťaženia

Zníženie emisií spalín

Z COx alebo NOx

Vyššia účinnosť

V porovnaní s modelmi, ktoré fungujú len na fosílne palivá

Znížené používanie fosílnych palív

Takto sa znížia celkové náklady počas prevádzky

Vysoká bezpečnosť dodávok

Ak fosílne zdroje energie zlyhajú

Rýchla dostupnosť tepelnej energie

Prostredníctvom elektrickej akumulácie tepla

Jednoduché udržiavanie tepla

Tým sa zabráni zbytočnému cyklovaniu horákov

Hybridný kotol Viessmann Vitomax HS-EH

Vitomax HS-EH, vysoká bezpečnosť dodávky vďaka použitiu elektrických ohrievačov kaziet

Nový hybridný kotol Viessmann Vitomax HS-EH kombinuje osvedčený kotol s horákovým plášťom s prídavným elektrickým prírubovým ohrievačom.

Výroba elektrickej pary prostredníctvom tohto hybridného kotla ponúka viacero výhod. Dôraz sa tu kladie na čisté, energeticky úsporné zásobovanie energiou. Nemenej dôležitá je jeho vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť. Bezproblémová prevádzka je zaručená. Ponúkame komponenty navrhnuté tak, aby spolu spolupracovali, a teda ekonomické a perspektívne systémové riešenia pre priemyselné aplikácie.

Čím sa vyznačuje hybridný kotol Vitomax HS-EH?

Tieto hybridné kotly využívajú prebytočnú elektrickú energiu na výrobu pary, čím znižujú spotrebu konvenčných palív. To zaručuje nielen zvýšenú šetrnosť ku klíme, ale aj prevádzkovú spoľahlivosť a úspornú prevádzku.

Hybridný kotol Viessmann Vitomax HS-EH boduje vyššou účinnosťou ako porovnateľné modely, ktoré využívajú len fosílne palivá. Týmto spôsobom je možné ušetriť aj na fosílnych palivách. Tým sa znižujú celkové prevádzkové náklady. Zároveň sa tým šetria cenné, vyčerpateľné zdroje. Prevádzkové náklady sú v podstate nižšie, pretože hybridný kotol využíva lacnú elektrickú energiu. Môže to byť nočná elektrina, ale aj prebytok vlastnej výroby elektriny. Výhodou elektrickej pomoci pri výrobe pary je aj zníženie emisií oxidov uhlíka a oxidov dusíka (COx a NOx) zo spalín. To následne znamená, že spoločnosť musí platiť menej poplatkov za emisie. Ďalšou výhodou využívania elektrickej energie je vysoká bezpečnosť dodávok. Ak dôjde k výpadku fosílnych zdrojov energie, hybridný kotol to dokáže proporcionálne preklenúť. Prerušenia procesov sa tak dajú minimalizovať.

Proces nábehu sa dá optimalizovať vďaka využívaniu elektrickej energie. Tým sa zabráni poklesu teploty spalín pod rosný bod. Po dosiahnutí prevádzkového stavu sa kotol prepne na primárne palivo alebo sa toto zapne. To znamená, že sa môžu používať aj palivá, ktorých rosný bod spalín je nízky alebo ktorých kondenzačné zložky by boli škodlivé. Tak ako všetky plášťové kotly Viessmann, aj hybridné kotly Vitomax HS-EH sú pripravené na H2 a umožňujú proporcionálne využívanie vodíka.

Okrem toho použitie hybridných kotlov umožňuje vyrovnať špičkové zaťaženie. Zvyšuje sa aj normálny rozsah. To znamená, že počas čiastočného poklesu zaťaženia možno zabezpečiť lepšie zásobovanie.

Napokon, elektrická akumulácia tepla ponúka určité výhody počas používania. Umožňuje nielen rýchlu dostupnosť tepelnej energie, ale zabraňuje aj zbytočnému cyklickému striedaniu horákov. To následne znižuje opotrebovanie, a tým šetrí náklady.

Spotreba energie v hybridnom kotle

Aby bolo možné rozumne využívať elektrickú energiu, v hybridnom kotle Vitomax HS-EH sú nainštalované až dve vykurovacie kazety. Ide o "prírubové vykurovacie telesá", ktoré sú pripojené ku kotlu prostredníctvom konektora. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči korózii a mechanickému namáhaniu. V závislosti od verzie je dĺžka ponoru vykurovacích kaziet až 4,5 metra.

Význam pre transformáciu energetiky

Ak si vyberiete hybridný kotol Viessmann, prispejete k energetickej transformácii. Tento systém do určitej miery využíva princíp "power-to-heat" a na výrobu pary využíva elektrickú energiu. Takto sa dajú ekologicky a ekonomicky rozumne využiť buď prebytky vlastnej výroby elektriny, alebo výrobné špičky z elektrickej siete. Tým sa znižuje spotreba fosílnych palív. Elektrina z veternej a slnečnej energie nespôsobuje žiadne emisie. Hybridný kotol vám tak umožňuje zaujať prístup, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu a zároveň odolný voči budúcnosti. Zároveň je to ďalší krok k neprekročeniu limitu Parížskej dohody o globálnom otepľovaní o maximálne 1,5 stupňa Celzia.

Odoslať dopyt na hybridný kotol Vitomax HS-EH

Hybridný kotol Viessmann možno použiť na výrobu pary. Naši odborníci vám radi pomôžu a podporia vás pri vašich projektoch. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte požiadať o individuálnu odbornú konzultáciu. Naši odborníci s vami preskúmajú požiadavky vášho projektu a zistia, čo je možné.