Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HW

Vysokotlakový horúcovodný kotol

Výkonový rozsah: 0,35 až 20,0 MW

Výkonový rozsah: 0,35 až 20,0 MW
Výstupná teplota > 110 °C
Vysoká účinnosť viac než 95.5 %
H2 ready 100 %

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Vysokotlakový horúcovodný kotol

Výkonový rozsah: 0,35 až 20,0 MW

Výstupná teplota

> 110 °C

Vysoká účinnosť

Viac než 95,5 %

H2 ready

Prevádzkovanie až so 100 % podielom vodíka

Široká škála použiteľných palív

Ako napríklad vodík, zemný plyn, vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, bioplyny, bio-oleje a mnohé ďalšie.

Poistné teploty

≤ 210 °C

Tlakové rady

0,5 až 30 bar

Certifikácia podľa smernice o tlakových zariadeniach

Pre prípustné prevádzkové teploty > 110 °C

Rohové výstuhy usporiadané v pároch

Znižuje napäťové sily v kotle

Optimálna geometria plamenca

Pre nízkoemisné spaľovanie

Maximálne predĺženie inšpekčných intervalov a jednoduchá údržba

Vďaka dostatočnému počtu inšpekčných a servisných otvorov

Pre aplikácie vo výrobnom priemysle

Je možné používať v širokej škále priemyselných odvetví

Vysokotlakové horúcovodné kotly Vitomax HW od 0,35 do 20,0 MW pre priemyselné aplikácie

Vodík až do 100 %

Pri chemických procesoch, ako je výroba chlóru alebo ďalšie priemyselné procesy, nie je veľká časť plynného vodíka využívaná a je emitovaná do atmosféry.  Účinné a ekonomicky efektívne je použitie kotlov Vitomax, ktoré môžu použitím vhodného horáka spaľovať až 100 % vodíka. Inštaláciou takéhoto kotla je zároveň možné zabrániť vzniku veľkého množstva emisií CO2.    

Vlastnosti produktu

Vysokotlakové teplovodné kotly Vitomax HW spĺňajú všetky nové zákonné požiadavky na mimoriadne čisté spaľovanie. Účinnosť týchto kotlov s výmenníkom tepla je viac ako 95,5 %, a to aj pri 100 % zaťažení.

Bez ohľadu na použité palivo poskytuje kotol Vitomax HW výkon až do 20,0 MW. Je špeciálne navrhnutý pre výrobný priemysel, ako aj pre lokálne a diaľkové tepelné siete, kde sa vyžadujú vysoké prietokové teploty a tlaky.

Nízko namáhaná, priestorovo úsporná konštrukcia zabezpečuje dobrú prirodzenú cirkuláciu a spoľahlivý prenos tepla. Nie sú potrebné žiadne ďalšie kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie. Vitomax HW možno veľmi flexibilne prevádzkovať s ľahkým alebo ťažkým vykurovacím olejom, bioolejom alebo dokonca (bio)zemným plynom.

Pre voliteľné inovatívne vstupné miesto horáka v kotloch Vitomax sa nepoužíva žiadny betón. To znamená, že je chladený vodou a nevyžaduje opotrebovanie a údržbu, čím sa eliminuje potreba výmeny počas životnosti kotla. Vodné chladenie zaručuje konštantnú teplotu v okolí hlavy horáka – nedochádza k inak obvyklému odrazu od žiaruvzdornej výmurovky (ktorý spôsobuje tepelnú tvorbu NOx ).

Vstupné miesto horáka a zadná reverzná komora spalín kotla Vitomax HW sú chladené vodou. To znamená, že energia v spalinách sa využíva výlučne na výrobu teplej vody.

Všetky vysokotlakové teplovodné kotly Vitomax HW sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka, ak spĺňajú naše všeobecné podmienky pre používanie H2.

Vzdialenosť medzi jednotlivými dymovými rúrami, ako aj vzdialenosť medzi dymovými rúrami a plášťom kotla a plamencovou rúrou sú v súlade so zákonnými požiadavkami. Strižná sila na čelné podlahy spôsobená rozdielnou lineárnou rozťažnosťou dymových rúrok a plamencovej rúrky je preto veľmi nízka. Táto konštrukcia zaručuje dlhú životnosť kotla Vitomax HW.

Rovnako ako všetky ostatné kotly Vitomax je aj Vitomax HW vybavený dostatočným počtom kontrolných a prístupových otvorov na vykonávanie dôležitých kontrol vo vnútri kotla. Vďaka tomu dosahujú vysokotlakové teplovodné kotly Vitomax najdlhšie možné intervaly medzi kontrolami. Ľahko otvárateľné dvierka kotla a čistiace dvierka na konci kotla tiež zabezpečujú jednoduchú údržbu a prispievajú k nízkym prevádzkovým nákladom.

 • Vodík až do 100 %: porovnateľné hodnoty NOx ako v prípade vykurovacieho oleja/zemného plynu
 • Palivový olej (EL), emisie NOx (možné < 150 mg/m3 spalín)
 • Ťažký vykurovací olej, Mazut 100
 • Zemný plyn, emisie NOx (možné < 70 mg/m3 spalín)
 • A mnoho ďalších, napr. bioplyny/bioliehy alebo živočíšne tuky
 • Potravinársky priemysel
 • priemysel hnojív
 • Priemysel stavebných materiálov
 • Papierenský priemysel
 • Nápojový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Nemocnice
 • Rafinérie
 • Miestne a diaľkové tepelné siete

Rez produktu*

Rez produktu je len príkladom toho, ako môže vysokotlakový parný kotol Vitomax HS vyzerať. V závislosti od individuálnej objednávky sú možné odchýlky.

Modularita – variácie na úrovni zariadenia

 1. Vstupné miesto horáka:
  a) s podšívkou (štandardne)
  b) s vodným chladením – bezúdržbové/odolné voči opotrebovaniu (voliteľné)
 2. Kryt kotla:
  a) Bez krytu kotla / kruhová izolácia (štandard)
  b) Pochôdzny kryt kotla pripravený na montáž na plošinu (voliteľné príslušenstvo)
 3. Modulárna obslužná plošina (voliteľné – len v spojení s pochôdznym krytom kotla)
 4. Podpera kotla:
  a) Priečne dosky (štandardne < 14 t hmotnosti kotla)
  b) Priečne dosky s pozdĺžnymi I-nosníkmi (voliteľné < 14 t hmotnosti kotla / štandardne > 14 t hmotnosti kotla
  c) Verzia s plným I-nosníkom (voliteľné)
 5. Zberač spalín s vývodom dozadu:
  a) Okrúhle vyhotovenie (štandard)
  b) Obdĺžnikové vyhotovenie (voliteľné)
 6. Integrovaný výmenník tepla a zberač spalín:
  a) Nekondenzačný výmenník tepla (voliteľné)
  b) Kondenzačný výmenník tepla (voliteľné)
  c) Zberač spalín s okrúhlym výstupom
  Možná kombinácia nekondenzačného a kondenzačného