Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HW-E

Elektrický horúcovodný kotol

Viac informácií o špeciálnych vlastnostiach elektrických kotlov Viessmann pre priemyselné aplikácie nájdete tu.

Výkonový rozsah: 0,13 až 9,17 MW
Nízke prevádzkové náklady
Rýchly studený štart
Žiadne produkované emisie

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Dymový systém, horák, prívod paliva, skladovanie

Už nie sú potrebné, čo šetrí peniaze a znižuje nároky na priestor

Nízke prevádzkové náklady

Používaním lacnej elektrickej energie

Žiadne emisie spalín

Z COx alebo NOx

Široký normálny rozsah a kompenzácia špičkového zaťaženia

Aby bolo možné zvládnuť aj čiastočné zníženie zaťaženia

Možnosť rýchlejšieho štartu za studena

Úspora času, keďže už nie je potrebné spúšťanie horáka

Rýchlo dostupné z pohotovostného režimu

Rovnako ako elektrické zadržiavanie tepla

Vysoká účinnosť

Od viac ako 99

Menšie rozmery a hmotnosť

V porovnaní s bežným kotlom

Priame udržiavanie tepla v kotle

Ponúka ďalšie výhody

Elektrický kotol Viessmann Vitomax HW-E

Vitomax HW-E – čisto elektrická výroba teplej vody pre širokú škálu aplikácií

S elektrickým kotlom Viessmann Vitomax HW-E na výrobu teplej vody pre priemyselné a komerčné aplikácie urobíte krok správnym smerom k energetickej transformácii. Zariadenie využíva princíp power-to-heat, t. j. využíva elektrickú energiu na výrobu teplej vody. Zvyšujúci sa podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrickej sieti, najmä veternej a solárnej energie, sa dá týmto spôsobom zmysluplne využiť. Ťaží z výrobných špičiek počas výroby elektriny a z hospodárneho využitia prebytkov vlastnej výroby elektriny. Už tým sa vydáte na cestu šetrnú ku klíme a zabezpečíte si systémové riešenie odolné voči budúcnosti.

Výhody elektrického kotla Vitomax HW-E

Vitomax HW-E patrí do produktového radu Vitomax. Všetky modely z tejto oblasti nášho produktového portfólia sa vyznačujú nasledujúcimi výhodami:

 • Účinné a čisté zásobovanie energiou
 • Optimálne zladené komponenty
 • Systémová technológia z jedného zdroja
 • Systémy, ktoré možno individuálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka
 • Komplexná ponuka služieb
 • Flexibilné možnosti použitia
 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselných/komerčných kotlov
 • Vysoká spoľahlivosť plánovania a výpočtov
 • Vysoká kvalita všetkých komponentov
 • Dlhá životnosť
 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť

Keď sa naši zákazníci rozhodnú pre elektrický kotol Vitomax na výrobu teplej vody, môžu okrem toho využívať nasledujúce výhody:

 • nie je potrebný systém odvodu spalín, horák, dodávka a skladovanie paliva
 • Nižšie prevádzkové náklady vďaka využívaniu lacnej elektrickej energie
 • Žiadne emisie spalín
 • Kompenzácia špičkového zaťaženia
 • Možnosť rýchlejšieho studeného štartu
 • Rýchlejšia dostupnosť z pohotovostného režimu
 • Veľký normálny rozsah
 • Vysoká účinnosť viac ako 99 percent
 • Menšie rozmery a nižšia hmotnosť
 • Jednoduché udržiavanie tepla v kotle

Optimálne zladená systémová technológia

Veľké systémy pre priemyselné, komerčné a komunálne aplikácie musia poskytovať energiu čistým a energeticky úsporným spôsobom. Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť sú nevyhnutné. Viessmann ponúka práve takéto efektívne energetické systémy – vo forme čisto elektrických kotlov. Náš sortiment zahŕňa komponenty a systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby navzájom spolupracovali. To znamená, že sa môžete spoľahnúť na hospodárne riešenie, ktoré je odolné voči budúcnosti. K dispozícii sú nasledujúce rozšírenia:

 • Automatizácia a riadiaca technika
 • Prístrojová a regulačná technika
 • Spaľovacie systémy s prívodom paliva
 • Systémy na úpravu vody a analýzu
 • Nádrž na napájaciu vodu a iné tepelné nádrže
 • Systémy rekuperácie tepla
 • Potrubia a systémy odvodu spalín

Nižšie náklady

Ďalší plusový bod pre vašu spoločnosť: musíte platiť menej poplatkov za emisie, pretože na mieste nevznikajú žiadne emisie COx alebo NOx zo spalín vďaka použitiu elektrickej energie. Ďalšie náklady sa dajú ušetriť, pretože už nie je potrebné skladovanie paliva a systém odvodu spalín. V porovnaní s bežnými kotlami sa tým znižuje aj plocha a hmotnosť. Nižšie sú aj vaše prevádzkové náklady, pretože môžete využívať lacnejšie tarify za elektrinu alebo dokonca vlastnú prebytočnú elektrinu.

Funkcie a technické vlastnosti

Vitomax HW-E využíva prebytočnú elektrickú energiu, a preto dokáže ekologicky a hospodárne využiť výrobné špičky pri výrobe elektrickej energie. Vykurovacia kazeta premieňa elektrickú energiu na teplo, ktoré sa následne využíva na výrobu teplej vody. Vykurovacia patróna je pripojená ku kotlu prostredníctvom konektora a zodpovedá platným normám DIN. Hrúbka steny do 2,1 milimetra zabezpečuje vysokú odolnosť proti korózii a mechanickému zaťaženiu. V závislosti od požiadaviek zákazníka sú možné rôzne dĺžky ponorenia vykurovacej patróny až do 4,5 metra.

Technické údaje Vitomax HW-E

Elektrický kotol Viessmann Vitomax HW-E sa okrem toho vyznačuje aj vysokým výkonom a vysokou účinnosťou.

 • Výkony: 0,5 až 5,0 t/h / 0,45 až 4,5 MW
 • Prípustný prevádzkový tlak: 6 až 25 bar

Význam pre transformáciu energetiky

Elektrický kotol pre priemyselné aplikácie vám umožňuje urobiť krok smerom k energetickej transformácii. Tento systém využíva princíp power-to-heat, t. j. využíva elektrickú energiu na výrobu pary a tepla. Takto možno zmysluplne využiť rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej a solárnej, v elektrickej sieti.

Týmto sa už teraz vydávate na cestu šetrnejšiu ku klíme a zabezpečujete si systémové riešenie odolné voči budúcnosti. Parížska dohoda jasne stanovuje, že globálne otepľovanie nesmie prekročiť 1,5 stupňa Celzia. Tento cieľ sa dá dosiahnuť len vtedy, ak súkromné a verejné investície podporia realizáciu týchto cieľov.