Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Elektrické parné a horúcovodné kotly pre priemyselné aplikácie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ochrana zdrojov, znižovanie emisií CO2 a väčšie využívanie technológií zodpovedných voči klíme sú tiež ciele, ktoré určujú procesy v priemysle a zabezpečujú ďalšiu existenciu projektov. V optimálnom prípade sa ekologicky potrebné a relevantné kroky oplatia aj z ekonomického hľadiska. Viessmann na to ponúka systémové riešenia orientované na budúcnosť, založené na elektrickej energii aj pre priemyselné/komerčné kotolne.

Rastúci význam ekologického povedomia v priemyselných procesoch

V roku 2015 bola v rámci Parížskej klimatickej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo 195 krajín, dosiahnutá dohoda. Základným cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na maximálne 1,5 stupňa Celzia. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musí globálne hospodárstvo zmeniť spôsobom zodpovedným k životnému prostrediu. Na to, aby sa to podarilo, je zase potrebné, aby sa na tom podieľali všetky odvetvia. Všetky súkromné a verejné investície musia podporovať realizáciu klimatických cieľov.

Nemecké spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky zdôrazňuje, že v Nemecku musia nastať zásadné zmeny v zásobovaní energiou. Aby sa tak stalo, musíme sa odkloniť od jadrových a fosílnych palív a prejsť na obnoviteľné zdroje energie.

Preto je nevyhnutné, aby sa aj v priemysle zaviedli obnoviteľné zdroje energie, znížilo sa využívanie fosílnych palív a predovšetkým sa znížili emisie CO2. Jednou z možností je využitie technológie Power-to-heat vo svoj prospech.

Využitie prebytočnej elektrickej energie na výrobu pary a tepla

Veterná a slnečná energia sa čoraz viac začleňujú do elektrickej siete. To však znamená, že existujú výrobné špičky, t. j. v určitom čase je prebytok elektrickej energie. Tieto špičky by sa mali využívať ekologicky aj ekonomicky rozumným spôsobom. Vďaka technológii power-to-heat môže táto energia okrem iného prispieť k výrobe tepla a pary v priemyselných aplikáciách. Proces power-to-heat nadobúda čoraz väčší význam ako hybridný systém skladovania energie v rámci prechodu na energetiku. Využíva sa však nielen prebytočná elektrická energia, ale šetria sa aj fosílne palivá a znižujú sa emisie CO2.

So spoločnosťou Viessmann budete mať po svojom boku spoľahlivého partnera aj v tejto oblasti. Pre priemyselné aplikácie ponúkame elektrické a hybridné kotly v štandardných výkonových radoch, ako aj kotly, ktoré sa dajú prispôsobiť projektom.

Využitie energie – ako prebieha technická realizácia?

Elektrické a hybridné kotly využívajú prebytočnú elektrickú energiu na výrobu sýtej pary alebo tepla. To sa uskutočňuje prostredníctvom prírubových radiátorov usporiadaných v kotle, ktoré sú navrhnuté ako kazetové ohrievače a sú pripojené ku kotlu prostredníctvom konektorov. Kazetové ohrievače sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči korózii a mechanickému namáhaniu. Okrem toho sú v závislosti od požiadaviek možné rôzne dĺžky ponoru v kotle až do 4,5 metra. Výsledkom je optimálne využitie elektrickej energie na výrobu pary a tepla.

Výhody výroby elektrickej energie

Okrem zníženia emisií CO2 a množstva použitých fosílnych palív existujú aj ďalšie výhody elektrických parných a horúcovodných kotlov. Okrem iného to znamená aj úsporu nákladov, keďže je potrebné platiť menej emisných poplatkov. Okrem toho je potrebné nakupovať a skladovať menej paliva. Pri plne elektrických kotloch to vlastne úplne odpadá. Okrem toho zásobníkové ohrievače uľahčujú udržiavanie tepla v kotloch v pohotovostnom režime. To znižuje celkový cyklus horáka a pomáha minimalizovať jeho opotrebovanie.

Hybridné aj plne elektrické kotly využívajú aj lacnú elektrickú energiu. Môže to byť energia podľa nočnej tarify alebo prebytočná energia vyrobená vlastnými silami. Prevádzkové náklady sa môžu znížiť v oboch prípadoch. Obe verzie bodujú vysokou účinnosťou a širokým normálnym rozsahom. Ďalšie podrobnosti a viac informácií nájdete na stránkach hybridného kotla a plne elektrického kotla.

Sortiment produktov

Rozsiahly sortiment elektrických parných a horúcovodných kotlov Viessmann pre priemyselné aplikácie zahŕňa hybridné kotly, ako aj plne elektrické kotly. Sortiment zahŕňa aj všetko potrebné pre energetický systém, ako napríklad dokonale zladenú systémovú techniku pre prístroje a reguláciu, systémy na udržiavanie tlaku, čerpadlá, ventily, systémy rekuperácie tepla a komíny.