Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HW-EH

Hybridný teplovodný kotol

Hybridný kotol pre priemyselné použitie je kombináciou štandardného kotla s plášťom a elektrického prírubového ohrievača.

Rozsah výstupu: 0,8 až 5,6 MW
H2 ready
Kompenzácia špičkového zaťaženia
Zníženie emisií spalín

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Optimalizovaný proces spúšťania

Používanie elektrickej energie

H2 ready

Umožňuje proporcionálne využívanie vodíka

Kompenzácia špičiek zaťaženia a väčší normálny rozsah

Zabezpečenie lepšieho riadenia v prípade čiastočného zníženia zaťaženia

Zníženie emisií spalín

Z COx alebo NOx

Vyššia účinnosť

V porovnaní s modelmi, ktoré fungujú len na fosílne palivá

Znížené používanie fosílnych palív

Takto sa znížia celkové náklady počas prevádzky

Vysoká bezpečnosť dodávok

Ak fosílne zdroje energie zlyhajú

Rýchla dostupnosť tepelnej energie

Prostredníctvom elektrickej akumulácie tepla

Jednoduché udržiavanie tepla

Zabráni sa tak zbytočnému cyklovaniu horákov

Hybridný kotol Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH

Vitomax HW-EH / LW-EH: hybridné kotly na výrobu teplej vody pre priemysel

S vysokotlakovými (HW-EH) a nízkotlakovými (LW-EH) teplovodnými kotlami Viessmann Vitomax môžete prispieť k energetickej transformácii. Hybridné kotly totiž okrem fosílnych palív čiastočne využívajú na výrobu tepla aj elektrickú energiu. Princíp "power-to-heat" umožňuje hospodárne využívanie zdrojov a zároveň znižuje emisie spalín pri výrobe teplej vody. Bezproblémovo prepojené komponenty systémových riešení Viessmann navyše zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.

Čím sa líšia vysokotlakové a nízkotlakové teplovodné kotly?

Dôležitou vlastnosťou teplovodných kotlov Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH je hybridný prevádzkový režim tlakových horákov a elektrických vykurovacích kaziet. Na základe toho ponúkajú vyššiu účinnosť ako porovnateľné modely, ktoré využívajú len fosílne palivá. To má ekologické aj ekonomické výhody. Nižšia spotreba šetrí obmedzené zdroje a znižuje emisie oxidu uhličitého a oxidov dusíka. Zatiaľ čo posledné uvedené má pozitívny vplyv na uhlíkovú stopu spoločnosti, ako aj na poplatky za emisie, nižšia spotreba fosílnych zdrojov energie aktívne znižuje prevádzkové náklady. To sa týka aj využívania lacnej elektrickej energie, ktorá sa môže odoberať z elektrickej siete počas výrobných špičiek alebo si ju spoločnosť môže vyrábať sama pomocou vhodnej technológie. Prevádzka založená na elektrickej energii prispieva k vysokej bezpečnosti dodávok: ak dôjde k výpadku fosílnych zdrojov energie, je možné ho proporcionálne preklenúť. Týmto spôsobom sa môžu znížiť výpadky technologických tokov.

Využívanie alternatívnych palív

Ďalšie úspory fosílnych zdrojov sú možné vďaka využívaniu biogénnych palív a vodíka. Hybridné kotly Vitomax HW-EH / LW-EH sú totiž 100 % pripravené na H2 a umožňujú prevádzku s kvapalnými aj plynnými biogénnymi zdrojmi energie.

Optimalizovaná prevádzka hybridných kotlov Vitomax HW-EH / LW-EH

Elektrická energia sa využíva na optimalizáciu procesu spúšťania. To znamená, že je možné zabrániť poklesu spalín pod rosný bod. Po dosiahnutí prevádzkového stavu sa kotol prepne na primárne palivo alebo sa toto zapne. To umožňuje aj použitie zdrojov energie, ktoré majú nízky rosný bod spalín alebo ktorých kondenzátne zložky by boli škodlivé. Zvýšený normálny rozsah a kompenzácia špičiek zaťaženia umožňujú zabezpečiť lepšie riadenie aj v prípade čiastočného zníženia zaťaženia. Elektrická akumulácia tepla hybridných kotlov Vitomax HW-EH / LW-EH ponúka výhody pri používaní. Okrem rýchlej dostupnosti tepelnej energie zabraňuje zadržiavanie tepla zbytočnému cyklovaniu horáka. Tým sa predchádza opotrebovaniu, prispieva k dlhšej životnosti komponentov a znižuje náklady.

Technické údaje

  • Výkony: 1,2 až 8,4 t/h / ~ 0,8 až 5,6 MW
  • Pomer spaľovania k elektrickej energii: ~ 4:1
  • Vyššie výkony a tlaky na požiadanie

Vykurovacie kazety umožňujú efektívne využívanie elektrickej energie

Hybridné kotly Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH majú až dve vykurovacie kazety, ktoré premieňajú elektrickú energiu na teplo. To následne slúži na výrobu teplej vody. Vykurovacie kazety sú "prírubové vykurovacie telesá" a ku kotlu sa pripájajú pomocou konektora. V závislosti od požiadaviek je hĺbka ponoru až do 4,5 metra. Hrúbka steny do 2,1 milimetra zabezpečuje vysokú odolnosť proti korózii a mechanickému namáhaniu.