Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax LW

Nízkotlakový teplovodný kotol

Výstupný rozsah: 0,65 až 22,0 MW

Výkonový rozsah: 0,65 až 22,0 MW
Vysoká účinnosť viac než 95,5 %
H2 ready 100 %
Široká škála použiteľných palív

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Nízkotlakový teplovodný kotol

Rozsah výstupu: 0,65 až 22,0 MW

Vysoká účinnosť

S viac ako 95,5 %

H2 ready

Prevádzka s až 100 % vodíka

Široká škála možností paliva

Napríklad vodík, zemný plyn, vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, bioplyny, bio-oleje a mnohé ďalšie.

Prevádzkový tlak

6, 10, 16 barov

Rohové stojany usporiadané v pároch

Znižuje napätie v kotle

Optimálna geometria plameňovej trubice

Pre čisté spaľovanie

Najdlhšie možné intervaly kontrol a jednoduchá údržba

Vďaka dostatočnému počtu kontrolných a prístupových portov

Na použitie vo výrobnom priemysle

Môže sa používať v širokej škále priemyselných odvetví

Nízkotlakové teplovodné kotly Vitomax LW s výkonom od 0,65 do 22,0 MW pre komerčné použitie

Vodík až do 100 %

V chemických prevádzkach, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu pracovať na 100 % vodíka s vhodným horákom, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zabraňujú tiež veľkému množstvu emisií CO2, ktoré poškodzujú klímu.

Vlastnosti produktu

Energeticky efektívne a čisté zásobovanie teplom, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť zariadenia sú základnými požiadavkami na vykurovacie centrá vo veľkých budovách a priemyselných závodoch. Vitomax LW sú nízkotlakové teplovodné kotly pre prietokové teploty ≤ 110 °C a prípustný prevádzkový tlak 6, 10 alebo 16 barov.

Trojťahový kotol sa vyznačuje nízkym zaťažením spaľovacej komory s čistým spaľovaním a nízkymi emisiami oxidov dusíka. V plynovej prevádzke má séria s nízkym obsahom NOx emisie NOx nižšie ako 70 mg/Nm3; v olejovej prevádzke sú nižšie ako 150 mg/Nm3.

Nízko namáhaná, priestorovo úsporná konštrukcia zabezpečuje dobrú prirodzenú cirkuláciu a spoľahlivý prenos tepla. Rovnako ako pri kotloch Vitomax HW nie sú potrebné ďalšie kotlové čerpadlá, čo výrazne zjednodušuje hydraulické zapojenie. Optimálna konštrukcia vykurovacej plochy a dymovej rúry zabezpečuje nízky pokles tlaku na strane horúceho plynu.

Všetky nízkotlakové teplovodné kotly Vitomax LW sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka, ak spĺňajú naše rámcové podmienky pre používanie H2.

Nové vykurovacie centrá pre priemyselné a obchodné podniky musia byť často pripravené na prevádzku v krátkom čase, aby mohli dodávať teplo podľa plánu. Platí to najmä v prípade reštrukturalizácie alebo modernizácie, keď sa systém vymieňa počas prebiehajúcej prevádzky. V tomto prípade sa prevádzkovateľ systému môže spoľahnúť na osvedčenú a spoľahlivú techniku spoločnosti Viessmann.

V priemyselných/komerčných kotolniach ponúka nízkotlakový teplovodný kotol Vitomax LW vysokú úroveň spoľahlivosti plánovania a výpočtu. Okrem toho, že zaručuje najvyššiu kvalitu a flexibilitu, sú všetky komponenty spoľahlivo zladené. Napríklad prostredníctvom predmontovaných bezpečnostných zariadení pre maximálne teploty 110 °C. K príslušenstvu patria výmenníky tepla spaliny/voda na použitie v nekondenzačnej a kondenzačnej technológii, ktoré zvyšujú účinnosť kotla na viac ako 95,5 %. K dispozícii sú aj komponenty na zvyšovanie teploty spiatočky, udržiavanie tlaku a odvod spalín.

V nepretržitej prevádzke sú teplovodné kotly Vitomax vysoko hodnotené, pretože sa ľahko obsluhujú vďaka vstupnému miestu horáka odolnému voči opotrebovaniu a chladenému vodou a zadnej reverznej komore bez žiaruvzdorných obkladov, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Odpadá tak nutnosť sušenia žiaruvzdornej vymurovky, čo výrazne skracuje čas uvedenia do prevádzky a servisu. Nosný kryt kotla zjednodušuje inštaláciu a údržbu a chráni tepelnú izoláciu pred poškodením.

 • Vodík až do 100 %: porovnateľné hodnoty NOx ako v prípade vykurovacieho oleja/zemného plynu
 • Palivový olej (EL), emisie NOx (možné < 150 mg/m3 spalín)
 • Ťažký vykurovací olej, Mazut 100
 • Zemný plyn, emisie NOx (možné < 70 mg/m3 spalín)
 • A mnoho ďalších, napr. bioplyny/bioliehy alebo živočíšne tuky
 • Potravinársky priemysel
 • priemysel hnojív
 • Priemysel stavebných materiálov
 • Papierenský priemysel
 • Nápojový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Nemocnice
 • Rafinérie
 • Miestne a diaľkové vykurovacie siete

Vzorový diagram; skutočný kotol sa môže líšiť podľa objednávky.

Modularita – variácie na úrovni zariadenia

 1. Vstupné miesto horáka:
  a) s podšívkou (štandardne)
  b) s vodným chladením – bezúdržbové/odolné voči opotrebovaniu (voliteľné)
 2. Kryt kotla:
  a) Bez krytu kotla / kruhová izolácia (štandard)
  b) Pochôdzny kryt kotla pripravený na montáž na plošinu (voliteľné príslušenstvo)
 3. Modulárna obslužná plošina (voliteľne – len v spojení s pochôdznym krytom kotla)
 4. Podpera kotla:
  a) Priečne dosky (štandardne < 14 t hmotnosti kotla)
  b) Priečne dosky s pozdĺžnymi I-nosníkmi (voliteľne < 14 t hmotnosti kotla / štandardne > 14 t hmotnosti kotla
  c) Verzia s plným I-nosníkom (voliteľne)
 5. Zberač spalín s vývodom dozadu:
  a) Okrúhle vyhotovenie (štandard)
  b) Obdĺžnikové vyhotovenie (voliteľné)
 6. Integrovaný výmenník tepla a zberač spalín:
  a) Nekondenzačný výmenník tepla (voliteľná výbava)
  b) Kondenzačný výmenník tepla (voliteľná výbava)
  c) Zberač spalín s okrúhlym výstupom – možná kombinácia nekondenzačného a kondenzačného