Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Horúcovodné kotly pre priemysel – úspora energie a menej emisií

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vysokotlakový teplovodný kotol Vitomax LW v teplárni Gräfelfing

Energeticky efektívne a čisté zásobovanie teplom, ako aj vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sú základnými požiadavkami na výrobné zariadenia a priemyselné prevádzky. Pri koncepciách kotolní, ktoré spĺňajú požiadavky, sa musia zohľadniť individuálne požiadavky na systémové riešenia na mieru. To si vyžaduje odborné poradenstvo, komplexnú ponuku služieb a produktov, ktoré zabezpečia nákladovo efektívnu a na budúcnosť odolnú výrobu tepla.

Horúcovodné kotly Vitomax majú vďaka svojej konštrukcii a konfigurácii najlepšie predpoklady na splnenie týchto požiadaviek. Vďaka mnohým vlastnostiam, ktoré sú špecifické pre horúcovodné kotly Vitomax, ako aj vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s výstavbou veľkých priemyselných/komerčných kotlov dokážeme zabezpečiť vynikajúcu kvalitu, vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a dlhú životnosť. Odborníci z nášho tímu pre priemyselné/komerčné kotly spolupracujú so zákazníkom a miestnymi partnermi na návrhu systému, ktorý dokáže pracovať s maximálnou účinnosťou a zároveň je špeciálne prispôsobený potrebám zákazníka.

Dokonca ani spaľovanie až 100 % vodíka nie je pre naše teplovodné kotly Vitomax žiadnym problémom, čo znamená, že sa môžu znížiť ďalšie skleníkové plyny, ako napríklad CO₂.

Priemyselná/komerčná kotlová technika Viessmann sa vyznačuje kvalitou, účinnosťou, udržateľnosťou a servisom!

Až 100 % vodíka

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 percent vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zároveň sa zabráni vzniku veľkého množstva klimaticky škodlivého CO₂.

Horúcovodné kotly

Rozsiahly sortiment spoločnosti Viessmann zahŕňa nízkotlakové a vysokotlakové teplovodné kotly do výkonu 22 MW, kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú teplú vodu a výkonné teplovodné kotly s výkonom až 44 MW. Sortiment zahŕňa aj všetko potrebné pre kompletný energetický systém, ako napríklad dokonale zladenú systémovú techniku pre prístroje a reguláciu, spaľovacie systémy, systémy na udržiavanie tlaku, čerpadlá, armatúry, systémy na spätné získavanie tepla a systémy na odvod spalín.