Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax RW

Horúcovodný kotol na odpadové teplo

Kotol na odpadové teplo vyrába horúcu vodu pomocou horúcich spalín zo spaľovacích procesov.

Využitie procesného a odpadového tepla
Zníženie prevádzkových nákladov
Flexibilné použitie
H2 ready 100 %

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Využitie procesného a odpadového tepla

Ako "odpadový produkt" z priemyselných procesov alebo horúcich spalín

Zníženie prevádzkových nákladov

Úspora fosílnych palív

Flexibilné aplikácie

Vďaka individuálnemu dizajnu

H2 ready

Prevádzka so 100 % vodíka

Kotol Vitomax RW na výrobu odpadového tepla na prípravu teplej vody

Kotly Viessmann na odpadové teplo sú konštruované na princípe plamenná rúra:dymová rúra. Horúce spaliny sú vedené cez zväzky rúr, kde sa teplo odovzdáva vode vo vnútri kotlového telesa.

Aby sa minimalizovali straty vyžarovaním, je tento kotol na odpadové teplo vybavený tepelnou izoláciou a kovovým plášťom. Tak ako pri všetkých kotloch Vitomax, aj tu sa záťaž rovnomerne rozloží na veľkú plochu kotla pomocou podpery.

Vodík až do 100 %

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 percent vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zároveň sa zabráni vzniku veľkého množstva emisií CO2, ktoré poškodzujú klímu.

Ako fungujú kotly na odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo využívajú teplo zo spalín vznikajúcich pri spaľovacích procesoch alebo horúci odpadový vzduch z priemyselných procesov na výrobu teplej vody.

S pomocným spaľovaním alebo bez neho

Kotly na odpadové teplo bez prídavného spaľovacieho zariadenia využívajú na výrobu teplej vody len spaliny/spalinový vzduch. Kotly na odpadové teplo so spaľovacím zariadením sú bežné kotly s horákom a využitím odpadového tepla.

Výber verzie určujú špecifické požiadavky zákazníka.

Kotol na odpadové teplo s prídavným spaľovaním

Konvenčný kotol Vitomax LW / Vitomax HW s prídavným spaľovaním odpadového tepla

Všetky kotly Vitomax RW s horákom sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka pri dodržaní našich všeobecných podmienok na používanie H2.