Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kódy porúch Viessmann Vitodens 200-W

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kódy porúch sa zobrazia, keď sa program (vykurovania) musí prerušiť z dôvodu chybového hlásenia. Uvádzajú príčiny porúch, ako aj možné opatrenia, ktoré by mal vykonávať len autorizovaný dodávateľ.

Ako vlastník systému však dostanete hrubý návod s príslušným kódom poruchy a príslušným stručným popisom, aby ste mohli dodávateľovi lepšie opísať situáciu. Ak chcete nájsť vhodného obchodného partnera vo svojom okolí, jednoducho použite naše vyhľadávanie odborných partnerov.

Kódy porúch by mal analyzovať dodávateľ

Nasledujúce kódy porúch spoločnosti Viessmann sa vzťahujú na nástenné plynové kotly radu 200 a s reguláciou Vitotronic, vrátane modelov Vitodens 200-W a  ako aj Vitodens 222-W, Vitodens 222-F. Kódy porúch pre novšie modely sa môžu líšiť. Ako bolo uvedené na začiatku, kódy porúch a ich možné opatrenia slúžia používateľom systému len ako približný návod. Dôrazne neodporúčame vykonávať opatrenia svojpomocne. Koniec koncov,

  • Nesprávne vykonané práce na vykurovacom systéme môžu viesť k život ohrozujúcim nehodám.
  • V prípade ich zanedbania môže zákonná záruka stratiť platnosť.
  • Všetky nastavenia a práce na zariadení sa musia vykonávať tak, ako je uvedené v príslušnom návode na obsluhu.
  • Ďalšie práce na spotrebiči smú vykonávať len autorizovaní dodávatelia.

Informácie o tom, ako vykonať nastavenia na vašom kotle a na čo by ste mali dávať pozor, nájdete v návode na obsluhu vášho kotla Viessmann. Nájdete ich napríklad v našej databáze ViBooks.

Platí všeobecné pravidlo:

  • Neotvárajte spotrebič
  • Neodstraňujte kryty
  • Neupravujte ani neodstraňujte prídavné zariadenia alebo namontované príslušenstvo
  • Neotvárajte ani neutahujte prípojky potrubia

Kódy porúch Viessmann neplatia pre všetky vykurovacie systémy

Poznámka: tu uvedené kódy porúch sa vzťahujú výlučne na plynové kondenzačné modely radu 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic. Kotly na tuhé palivo, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky a iné systémy majú vlastné kódy porúch. Okrem toho si nasledujúci zoznam nenárokuje na úplnosť a slúži len ako pomôcka.

Vyhľadajte kódy porúch online

Na vyhľadanie správania systému a príčiny poruchy zobrazeného kódu poruchy môžete použiť aj našu online databázu. Okrem kódu poruchy budete potrebovať aj číslo dielu/sériové číslo vášho výrobku Viessmann. To nájdete na typovom štítku riadiacej jednotky/produktu.

Kódy porúch pre nástenné plynové kotly série 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic


Poznámka: niektoré opatrenia obsahujú kódovacie adresy alebo kódovacie skupiny. Nastavenie týchto kódov môžu vykonávať len autorizovaní odborní montážni alebo servisní partneri.

Zobrazený kód poruchyCharakteristika systémuPríčina poruchyMeranie
10Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °CSkrat, snímač vonkajšej teplotySkontrolujte snímač vonkajšej teploty
18Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °CPrerušenie vedenia, snímač vonkajšej teplotySkontrolujte snímač vonkajšej teploty
19Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °CPrerušenie RF komunikácie snímača vonkajšej teploty (RF snímač vonkajšej teploty, KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici, bezdrôtová základňová stanica alebo bezdrôtový opakovač chybný alebo poškodený)Skontrolujte bezdrôtové spojenie (umiestnite RF snímač vonkajšej teploty a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla). Skontrolujte prepojenie KM-BUS s bezdrôtovou základňovou stanicou. Odhláste snímač vonkajšej teploty a bezdrôtový opakovač, potom ich znovu prihláste. Vymeňte snímač vonkajšej teploty RF. Vymeňte bezdrôtový opakovač. Vymeňte bezdrôtovú základňovú stanicu.
20Reguluje bez snímača prietokovej teploty (nízko stratová hlavička)Skrat, systémový snímač teploty prietokuSkontrolujte snímač nízkej straty hlavice
28Reguluje bez snímača teploty prietoku (nízko stratový rozdeľovač)Prerušenie vedenia, snímač teploty prietoku v systémeSkontrolujte snímač nízkych strát hlavového potrubia. Ak nie je pripojený žiadny snímač nízkych strát, nastavte kód 52:0
30Horák zablokovanýSkrat, snímač teploty vody v kotleSkontrolujte snímače teploty vody v kotle
38Horák zablokovanýPrerušenie vedenia, snímač teploty vody v kotleSkontrolujte snímače teploty vody v kotle
40Zmiešavač je uzavretýSkrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty prietoku
44Zmiešavač je zatvorenýSkrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty prietoku
48Zmiešavač je zatvorenýSkrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty prietoku
50Kotol neohrieva teplú voduSkrat, snímač teploty zásobníkaSkontrolujte snímač teploty zásobníka
58Žiadny ohrev TÚVKotol neohrieva TÚVSkontrolujte snímač teploty zásobníka
90Normálna prevádzkaSkrat, snímač teplotySkontrolujte snímač na solárnom regulačnom module
91Normálna prevádzkaSkrat, snímač teplotySkontrolujte snímač na solárnom riadiacom module
92Nefunguje solárny ohrev TÚVSkrat, snímač teploty kolektoraSkontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosolic
93Normálna prevádzkaSkrat, snímač teploty spiatočky kolektoraSkontrolujte snímač teploty na prípojke S3 na Vitosoliku
94Nefunguje solárny ohrev TÚVSkrat, snímač teploty zásobníkaSnímač teploty na solárnom regulačnom module
98Normálna prevádzkaPrerušenie vedenia, snímač teplotyKontrola snímača na solárnom riadiacom module
99Normálna prevádzkaPrerušenie vedenia, snímač teplotySkontrolujte snímač na solárnom riadiacom module
1AHorák zablokovanýPoškodený snímač prietoku 1, ľavý (zástrčka 163)Vymeňte snímač
1bHorák zablokovanýSnímač prietoku 2, pravý (zástrčka 163A) chybnýVymeňte snímač
1FHorák zablokovanýPríliš veľký rozdiel prietokuVyčistite výmenník tepla prepláchnutím
4CZmiešavač je uzavretýPrerušenie vedenia, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty prietoku
9AŽiadny solárny ohrev TÚVPrerušenie vedenia, snímač teploty kolektoraSkontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosolic
9bNormálna prevádzkaPrerušenie vedenia, snímač teploty spiatočky kolektoraSkontrolujte snímač teploty na prípojke S3 na Vitosoliku
9CŽiadny solárny ohrev TÚVPrerušenie vedenia, snímač teploty zásobníkaSkontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosoliku
9ENormálna prevádzkaŽiadny prietok alebo príliš nízky prietok v solárnom okruhu alebo reagoval obmedzovač teplotySkontrolujte čerpadlo solárneho okruhu a solárny okruh. Potvrďte chybové hlásenie
9FNormálna prevádzkaPorucha solárneho riadiaceho modulu alebo VitosolicuVymeňte solárny riadiaci modul alebo Vitosolic
A3Horák zablokovanýNesprávne umiestnený snímač teploty spalínSprávne nasaďte snímač teploty spalín
A4Normálna prevádzkaPrekročený maximálny tlak v systémeSkontrolujte tlak v systéme (max. tlak v systéme 6 barov). Skontrolujte funkciu a veľkosť membránovej tlakovej expanznej nádoby. Odvzdušnenie vykurovacieho systému
A7Normálna prevádzka podľa dodaného stavuChybné programovanie jednotkyVymeňte programovacie zariadenie
b0Horák zablokovanýSkrat, snímač teploty spalínSkontrolujte snímač teploty spalín
b1Normálna prevádzka podľa dodaného stavuChyba komunikácie, programovacia jednotkaSkontrolujte pripojenia a v prípade potreby vymeňte programovacie zariadenie
b5Normálna prevádzka podľa dodaného stavuVnútorná poruchaVymeňte riadiacu jednotku
b7Horák zablokovanýPorucha, kódovacia karta kotlaZapojte kódovaciu kartu kotla alebo ju vymeňte, ak je chybná
b8Horák zablokovanýPrerušenie vedenia, snímač teploty spalínSkontrolujte snímač teploty spalín
bAZmiešavač reguluje teplotu prúdenia na 20 °CChyba komunikácie, rozširujúca súprava pre vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte pripojenia a kód predlžovacej súpravy
bbZmiešavač reguluje teplotu prietoku na 20 °CChyba komunikácie, rozširujúca súprava pre vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte pripojenie rozširujúcej súpravy a kód
bCNormálna prevádzka bez diaľkového ovládaniaChyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača)Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovanie adresy "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a prepínač DIP na jednotke diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Vymeňte bezdrôtové komponenty
bdNormálna prevádzka bez diaľkového ovládaniaChyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovú adresu "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a nastavenia diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Vymeňte bezdrôtové komponenty
bENormálna prevádzka bez diaľkového ovládaniaChyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovanie adresy "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a nastavenia diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Výmena bezdrôtových komponentov
bFNormálna prevádzkaNesprávny komunikačný modul LONVymeňte komunikačný modul LON
C1Normálna prevádzkaChyba komunikácie, rozšírenie EA1Skontrolujte pripojenie
C2Normálna prevádzkaChyba komunikácie, solárny riadiaci modul alebo VitosolicSkontrolujte solárny riadiaci modul alebo Vitosolic
C3Normálna prevádzkaChyba komunikácie, predĺženie AM1Skontrolujte prepojenia
C4Normálna prevádzkaChyba komunikácie, rozšírenie OpenThermSkontrolujte rozšírenie OpenTherm
C5Normálna prevádzka, max. otáčky čerpadlaChyba komunikácie, čerpadlo s premenlivými otáčkamiSkontrolujte čerpadlo KM-BUS
CdNormálna prevádzkaChyba komunikácie, Vitocom 100 (KM-BUS)Skontrolujte pripojenie, Vitocom 100 a kódovanie adresy "95" v skupine "Všeobecné"/1
CFNormálna prevádzkaChyba komunikácie, komunikačný modul LONVymeňte komunikačný modul LON
d6Normálna prevádzkaVstup DE1 na rozšírení EA1 hlási poruchuOdstráňte poruchu na príslušnom zariadení
d7Normálna prevádzkaVstup DE2 na rozšírení EA1 hlási poruchuOdstrániť poruchu na dotknutom spotrebiči
d8Normálna prevádzkaVstup DE3 na rozšírení EA1 hlási poruchuOdstrániť poruchu na dotknutom spotrebiči
dANormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiSkrat, snímač izbovej teploty, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača)Skontrolujte snímač izbovej teploty, vykurovací okruh 1
dbNormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiSkrat, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2
dCNormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiSkrat, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3
ddNormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiPrerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača)Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 1 a nastavenia diaľkového ovládania
dENormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiPrerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 a nastavenia diaľkového ovládania
dFNormálna prevádzka bez vplyvu miestnostiPrerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom)Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 a nastavenia diaľkového ovládania
E0Normálna prevádzkaPorucha externého účastníka LONSkontrolujte pripojenia a účastníkov LON
E3Horák v poruchovom stavePríliš nízky prenos tepla počas kalibrácie. Vypol sa obmedzovač teplotyZabezpečte primeraný prenos tepla. Stlačte resetovacie tlačidlo R
E4Horák sa zablokovalPorucha, napájacie napätie 24 VVymeňte riadiacu jednotku
E5Horák zablokovanýPorucha zosilňovača plameňaVymeňte riadiacu jednotku
EbHorák v poruchovom staveOpakovaná strata plameňa počas kalibrácieSkontrolujte medzeru medzi ionizačnou elektródou a montážnou gázou horáka. Skontrolujte priradenie typu plynu. Skontrolujte systém odvodu spalín; v prípade potreby odstráňte recirkuláciu spalín. Stlačte resetovacie tlačidlo R
ECHorák v poruchovom staveChyba parametra počas kalibrácieStlačte tlačidlo reset R alebo vymeňte kódovaciu kartu kotla a potom stlačte tlačidlo reset R
EdHorák v poruchovom staveVnútorná poruchaVymeňte riadiacu jednotku
F0Horák je zablokovanýVnútorná poruchaVymeňte riadiacu jednotku
F1Horák v poruchovom staveTeplota spalín prekročila limitSkontrolujte úroveň naplnenia vykurovacieho systému. Odvzdušnite systém. Po vychladnutí spalinového systému stlačte resetovacie tlačidlo R
F2Horák v poruchovom staveSnímač teploty vody v kotle zareagovalSkontrolujte úroveň naplnenia vykurovacieho systému. Skontrolujte obehové čerpadlo. Odvzdušnite systém. Skontrolujte snímač teploty vody v kotle a pripojovacie káble. Stlačte tlačidlo resetovania R
F6Horák v poruchovom staveHodnoty teplôt snímačov teploty vody v kotle sa od seba príliš líšiaVymeňte snímače teploty vody v kotle
F8Horák v poruchovom stavePalivový ventil sa zatvára neskoroSkontrolujte elektromagnetický ventil plynu. Skontrolujte obe regulačné cesty. Stlačte resetovacie tlačidlo R
FFHorák zablokovaný alebo v poruchovom staveVnútorná porucha alebo resetovacie tlačidlo R zablokovanýReštartujte spotrebič. Ak sa spotrebič nedá reštartovať, vymeňte riadiacu jednotku