Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie vydáva zvuky – príklady, príčiny a opatrenia

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © Irena Maslova / Shutterstock.com

Poruchy, napríklad vzduch v hydraulike, môžu spôsobiť hluk vykurovacieho systému. Najbežnejšie zvuky vykurovania, či už ide o žblnkotanie, šumenie, pískanie alebo hučanie, sa dajú od seba pomerne ľahko rozlíšiť. Dodávateľ vykurovacieho systému dokáže na základe hluku identifikovať problém alebo aspoň zúžiť možné príčiny. Náš sprievodca vysvetľuje, aké sú príčiny a čo môžete urobiť sami.

Čo môžete urobiť sami pre hluk vykurovacieho systému

Výrazné zvuky vykurovania môžu znamenať, že jednotlivé komponenty vykurovacieho systému nie sú správne nastavené alebo nefungujú správne. V najhoršom prípade ide o poruchu, ktorú treba rýchlo odstrániť. Hluk prúdenia a hluk vody z vykurovacieho systému sú však v rámci určitých parametrov normálne. Potrubím predsa preteká horúca voda. Preto je dôležité posúdiť, či vôbec ide o problém. Ak áno, je nevyhnutná odborná pomoc kúrenára. V ideálnom prípade by sa majitelia systému mali najprv obrátiť na dodávateľa (svojho odborného partnera v blízkosti) vykurovania, ktorý vykurovací systém inštaloval.

Aké zvuky sa ozývajú z vykurovacieho systému?

Aby ste mohli rozlíšiť neškodné prevádzkové zvuky od kritických, v nasledujúcej časti sme uviedli najčastejšie zvuky z vykurovania. Súvisiace príčiny vychádzajú zo skúseností. Nie je zaručené, že informácie sú v každom prípade presné. V prípade pochybností sa poraďte s dodávateľom vykurovania, ktorý si hluk vypočuje sám.

V prípade týchto alebo podobných zvukov vody je vo vykurovacom systéme pravdepodobne vzduch. Systém by sa mal odvzdušniť. Môžete to ľahko urobiť sami, aj bez inštalatéra kúrenia. Všetko, čo na to potrebujete, je nádoba na zachytávanie vody, handra alebo handrička a odvzdušňovací kľúč, ktorý sa dá kúpiť v obchode pre domácich majstrov alebo v špecializovanom obchode. Keď všetko zhromaždíte, jednoducho postupujte podľa nižšie uvedených pokynov krok za krokom a odvzdušnite svoje radiátory.

Krok za krokom: správne odvzdušnenie vykurovacieho systému

1. Vypnite čerpadlo vykurovacieho okruhu
2. Otvorte všetky termostatické hlavice
3. Podložte alebo omotajte handričku
4. Umiestnite odvzdušňovací kľúč na odvzdušňovací ventil (zvyčajne na strane oproti termostatickej hlavice) a podržte pod ním nádobu
5. Pomaly otáčajte a nechajte uniknúť vzduch
6. Vypustite vzduch. Hneď ako voda unikne, zavrite vypúšťací ventil
7. Znovu spustite čerpadlo vykurovacieho okruhu
8. Uistite sa, že tlak vody je dostatočný: v prípade potreby sa obráťte na dodávateľa vykurovania, ktorý doplní systém s prihlaidnutím na regionálnu kvalitu vody.

  

Ak sa z vykurovacieho systému ozýva výrazný hluk, obehové čerpadlo je pravdepodobne nastavené príliš vysoko. To znamená, že systémom preteká veľké množstvo vody. Hluk tryskajúci v potrubí je primerane hlasnejší. Vhodné nastavenie sa líši v závislosti od požiadaviek vykurovacieho systému. Preto je potrebné vždy kontaktovať montážneho patnera, ktorý vám vykurovanie namonmtoval.

Vykonali ste renovačné práce? Ak sa v dôsledku toho zmenila potreba tepla vo vašom dome, dodávateľ vykurovania zvyčajne vykoná hydraulické vyváženie. Počas hydraulického vyváženia vykurovací technik skontroluje celý vykurovací systém, aby sa uistil, že distribúcia tepla v dome je správna. Tým sa môže odstrániť aj nepríjemný hluk pri tryskaní.

Klepanie alebo praskanie v radiátoroch alebo v stene pôsobí na mnohých ľudí spočiatku nepríjemne. Príčinu možno v skutočnosti často nájsť v držiakoch teplovodných potrubí. Horúca voda spôsobuje rozťahovanie potrubia. Ak na to nemajú v nástenných konzolách dostatok priestoru, môže to spôsobovať desivé zvuky. V takom prípade by mal dodávateľ vykurovania vymeniť konzoly a/alebo znovu zaizolovať vodovodné potrubia.

Vykurovací systém môže tiež vydávať zvuky praskania, ak potrubia nie sú nainštalované bez napätia. Často náročnú úlohu identifikácie príslušného miesta by mal vykonať dodávateľ vykurovania. V ideálnom prípade bude poznať aj udržateľné a účinné riešenie "praskajúceho" problému.

Ak vykurovací systém vydáva klepavé zvuky, príčinou môže byť aj chýbajúci alebo nesprávne nastavený prepadový ventil. V starších systémoch môže byť zodpovedný za nadmerný tlak vo vykurovacom systéme. Zavolajte montážneho partnera vykurovacích zariadení. Ten sa bližšie pozrie na ventil, ktorý sa nachádza nad obehovým čerpadlom, a v prípade potreby ho znovu nastaví.

Hukot vykurovacieho systému sa často objavuje priamo na termostatickom ventile radiátora. V tomto prípade je čerpadlo vykurovacieho okruhu pravdepodobne nastavené príliš vysoko a po zapnutí termostatu vydáva hučanie. Ak je vykurovací systém dobre nastavený hydraulickým vyvážením, ale napriek tomu hučí, môže to byť spôsobené starým čerpadlom vykurovacieho okruhu. Dodávateľ vykurovania určí presnú príčinu a vymení alebo vyčistí zastarané alebo znečistené komponenty.

Technické poruchy spôsobujú hluk a náklady

Ak sú samotné zvuky z vykurovania len nepríjemné, základné technické poruchy môžu spôsobiť skutočné náklady. Chybný alebo nesprávne nastavený vykurovací systém spotrebuje viac energie, ako je potrebné. To nielen zvyšuje náklady na vykurovanie, ale aj plytvá zdrojmi. Možné príčiny by sa preto mali v každom prípade skontrolovať a odstrániť.

Keď vykurovanie nevydáva žiadny hluk

Jemné prevádzkové zvuky sú súčasťou každého vykurovacieho systému. Voda sa predsa pohybuje po vykurovacom okruhu. Dokonca ani zapnutie horáka nie je úplne tiché. Ak napríklad váš plynový kotol zostáva úplne tichý, môže to znamenať, že systém nie je v prevádzke alebo sa nedá spustiť. Prejaví sa to najneskôr vtedy, keď sa vykurovanie nezačne zohrievať. Systém spravidla hlási aj príslušnú poruchu na displeji. V každom prípade by ste mali určite kontaktovať dodávateľa vykurovania, aby mohol vykurovací systém skontrolovať a opraviť.

  

Tipy pre nájomníkov pri hluku z vykurovania

Väčšina opatrení na zastavenie hluku z vykurovania je pre vás ako nájomcu pravdepodobne nerealizovateľná. Vo väčšine nájomných bytov nie je zaručený prístup ku kotlu. Preto je najlepšie, ak sa ako nájomca v prípade výskytu vyššie uvedených zvukov z vykurovacieho systému obrátite na prenajímateľa. Ten sa pri odstraňovaní príčin zase spolieha na pozorovania, protokoly a dokumentáciu, ktorú mu poskytnú nájomníci. Po dohode s nájomcom by mal byť možný aj prístup inštalatérov do bytu.