Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Hydraulické vyváženie vykurovacieho systému znižuje spotrebu energie

Často sa vyskytujúcim problémom je, že radiátory nie sú správne vyhrievané alebo teplo je nerovnomerne rozvádzané do rôznych miestností v dome. V dôsledku toho môže byť v kuchyni zima a v kúpeľni horúco. To znamená, že vykurovací systém nie je optimálne nastavený. Tento problém môže vyriešiť proces nazývaný hydraulické vyváženie. Mal by ho vykonať inštalatér vykurovania. Preto tu nájdete informácie pre majiteľa vykurovania aj pre inštalatéra.

K informáciám pre majiteľov vykurovania
K informáciám pre inštalatérov vykurovania

Informácie pre majiteľov vykurovacích systémov

Hydraulické vyváženie sa musí vykonať po inštalácii vykurovacieho systému, či už v novostavbe alebo v rámci projektu modernizácie. To umožňuje nastaviť systém tak, aby vyhovoval individuálnym požiadavkám na vykurovanie.

Prečo je potrebné hydraulické vyváženie?

Hydraulické vyváženie zabezpečuje, aby bolo v každom radiátore vždy správne množstvo vykurovacej vody. Vďaka tomu sa teplo v budove rozdeľuje oveľa rovnomernejšie. Tým sa nielen zvýši úroveň komfortu, ale zabezpečí sa aj oveľa efektívnejšie využitie spotrebovanej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Hydraulické vyváženie vykurovacieho systému totiž zvyšuje energetickú účinnosť až o 15 percent. Toto bolo dokázané nezávislými štúdiami. Ak vykurovací systém funguje lepšie a efektívnejšie, znamená to aj zníženie spotreby energie a v konečnom dôsledku aj nákladov na vykurovanie.

Vo všeobecnosti platí, že voda vždy ide cestou najmenšieho odporu. V dôsledku toho sa do radiátorov v blízkosti zdroja tepla dodáva viac vykurovacej vody ako do tých, ktoré sú ďalej. Preto sa musí obmedziť množstvo vody, ktoré cez ne preteká. To sa zabezpečuje hydraulickým vyvažovaním.

Obrázok: © SpeedKingz / Shutterstock.com

Aký je postup pri hydraulickom vyvážení?

Ako už bolo spomenuté, hydraulické vyvažovanie je v podstate potrebné na to, aby sa do všetkých radiátorov v systéme dodalo presné množstvo tepla potrebné pre príslušnú miestnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musí vykurovací systém nastaviť podľa dopytu. Na tento účel je potrebné presne kalibrovať prietok vykurovacej vody potrubím vedúcim k jednotlivým radiátorom, rýchlosť čerpadla a nastavenie zdroja tepla tak, aby si navzájom vyhovovali. Opatrenia na hydraulické vyváženie sa týkajú vykurovacích potrubí, všetkých ventilov a všetkých čerpadiel.

Tým sa zabezpečí, aby žiadna miestnosť nebola nedostatočne vykurovaná alebo prehriata a aby sa vykurovacia energia aplikovala efektívne. Hydraulické vyváženie okrem toho znižuje hlukovú záťaž spôsobenú nadmernými rýchlosťami prúdenia v systéme.

Infografika znázorňuje rozdiel medzi systémom s hydraulickým vyvážením a bez neho. (1) Bez hydraulického vyváženia (2) S hydraulickým vyvážením

Jednotlivé kroky procesu hydraulického vyváženia

Na vykonanie  hydraulického vyváženia sa spravidla prizýva dodávateľ vášho vykurovania. Najskôr dodávateľ vypočíta potrebu tepla v jednotlivých miestnostiach. Na tento účel je potrebné určiť výkon nainštalovaných vykurovacích telies a skutočnú potrebu tepla obyvateľov. Okrem toho zhotoviteľ vypočíta optimálnu teplotu prietoku pre sústavu, ako aj potrebné množstvo vody pre každý radiátor. Na tento účel je k dispozícii špeciálny softvér.

Na základe získaných údajov sa potom nastavia jednotlivé komponenty systému. Tie by mali byť navzájom presne koordinované a prispôsobené podmienkam vykurovacieho systému ako celku, ako aj budovy.

Zvyčajne sa rovnomerné rozloženie tepla zabezpečí predimenzovaným vykurovacím čerpadlom a vysokou teplotou prietoku. To však znamená aj nadmerný prísun vykurovacej vody. Výsledkom je zbytočne vysoká spotreba energie a nadmerné náklady na vykurovanie. Proces  hydraulického vyváženia odhalí aj takéto problémy s dimenzovaním. Hydraulické vyváženie možno považovať za úspešné, keď všetky radiátory pracujú s rovnakým tlakom vody bez ohľadu na ich vzdialenosť od zdroja tepla.

Výhody  hydraulického vyvažovania

  • Optimalizácia celého vykurovacieho systému
  • Úspora energie až do 15 percent alebo finančná úspora až 300 eur ročne
  • Zlepšenie komfortu vykurovania
  • Zníženie hlučnosti prúdenia

Potenciálne úspory pre vás

Vyššiu účinnosť dosiahnete bez dodatočných inštalačných prác alebo materiálových nákladov jednoducho správnym nastavením vykurovacích okruhov a zdroja tepla, čo sa vám vráti už v prvom roku. Nasledujúci príklad presne ilustruje, čo sa dá ušetriť:

  • Vykurovací systém so spotrebou tepla 25 000 kWh/rok = 2500 m³ plynu ročne
  • Úspora vďaka hydrauilckému vyváženiu: až 325 m³ plynu ročne

Informácie pre inštalatérov

Nasledujúce informácie sú určené najmä našim odborným partnerom a poskytujú podrobnosti o riešeniach spoločnosti Viessmann, ktoré uľahčujú hydraulické vyvažovanie.

Inovatívne riešenia pre hydraulické vyvažovanie

Na využitie výhod hydraulického vyvažovania ponúka Viessmann riešenie pre rodinné domy. Digitálny a plne automatizovaný výkon je možný s radiátorovými a podlahovými termostatmi ViCare.

Automatické vyvažovanie s inteligentnými termostatmi

S radiátorovými a podlahovými termostatmi ViCare je hydraulické vyvažovanie jednoduchšie a rýchlejšie ako predtým. Stačí nahradiť všetky bežné termostaty inteligentnými komponentmi ViCare a pripojiť ich k zdroju tepla prostredníctvom elektronickej platformy Viessmann alebo rozhrania Vitoconnect. Ovládanie je potom veľmi jednoduché prostredníctvom aplikácie ViCare. Funkcie ako detekcia otvorených okien a možnosť nastavenia individuálnych časových programov ďalej zvyšujú komfort pre obyvateľov.

Ďalšie informácie o aplikácii ViCare