Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Spotreba teplej vody na osobu

Aby ste mohli optimalizovať spotrebu TV, musíte jej najprv porozumieť. Spotreba TV na osobu predstavuje 25 až 40 percent celkovej spotreby vody v tejto krajine. Pri priemernej celkovej spotrebe vody 121 litrov denne to predstavuje 30 až 48 litrov. Toto široké rozpätie je spôsobené tým, že každá osoba využíva TV veľmi odlišne.

Spotreba TV v číslach

Najväčší podiel na spotrebe TV na osobu v domácnosti má každodenná osobná hygiena. Patrí sem sprchovanie, kúpanie, umývanie tváre atď. Uvedená priemerná hodnota 30 až 48 litrov sa nevzťahuje na celkové množstvo vody spotrebovanej na sprchovanie alebo kúpanie. Vzťahuje sa len na množstvo, ktoré poskytuje zásobník TV alebo solárny termický systém. Ten, kto sa kúpe častejšie, má vyššiu spotrebu TV, a tým aj vyššiu celkovú spotrebu vody ako ten, kto sa každý deň len rýchlo osprchuje. Je to preto, lebo k ohriatej TV sa pridáva studená voda.

Nasledujúce obrázky ukazujú, ako úzko spolu súvisia spotreba TV (teplej vody) a spotreba vody (teplej a studenej vody) vo všeobecnosti:

 • Splachovanie toalety predstavuje takmer 30 % celkovej spotreby vody. Podľa očakávania ide o studenú, neohrievanú vodu z potrubia.
 • Na pranie pripadá niečo viac ako 10 percent celkovej spotreby vody. Na rozdiel od splachovania WC sa časť tejto vody ohrieva zvyčajne priamo v práčke pomocou elektriny.
 • Podobne ako pri praní bielizne sa časť vody používanej na umývanie riadu ohrieva. Táto činnosť predstavuje približne 6 percent celkovej spotreby vody.

Výpočet a zníženie nákladov na spotrebu TV

Z technického hľadiska sa TV môže ohrievať rôznymi spôsobmi: v centrálnom bode alebo v decentralizovanom systéme. V prípade centralizovaného ohrevu TV túto úlohu preberá existujúci vykurovací systém. Voda sa ohrieva buď konvenčným spôsobom pomocou tepla vznikajúceho pri spaľovaní, alebo pomocou slnečného žiarenia. V druhom prípade je nevyhnutný solárny tepelný systém a vhodný solárny zásobník.

Decentralizovaný ohrev TV je na druhej strane oddelený od existujúceho vykurovacieho systému. V tomto prípade sa na zásobovanie teplou úžitkovou vodou používajú elektricky poháňané systémy. Ktorý typ ohrevu TV sa použije, má veľký vplyv na náklady na spotrebu TV.

V praxi odborníci odporúčajú centrálne riešenie, pretože je lacnejšie vzhľadom na použité palivo. Decentralizované zásobovanie má však aj svoje výhody, napríklad keď je dopyt po TV príliš nízky na to, aby bolo pripojenie na existujúci vykurovací systém ekonomicky výhodné. V konečnom dôsledku je na každom jednotlivcovi, aby sa rozhodol, ktorá verzia je najlepšia. Prvým dôležitým krokom by malo byť vždy poradenstvo od dodávateľa vykurovania na mieste.

Výpočet priemerných nákladov na spotrebu TV

Ak ste majiteľom domu a zároveň vlastníte solárny termický systém, výpočet priemerných nákladov na spotrebu TV môže mať pre vás len druhoradý význam. Na druhej strane tí, ktorí bývajú v prenajatom byte, by sa tomu nemali vyhýbať. Poskytuje totiž prehľadnosť aj motiváciu k šetreniu energie. Ak si chcete vypočítať náklady na priemernú spotrebu TV, musíte mať na pamäti niekoľko faktorov. Medzi ne patrí napr:

 • Priemerná spotreba TV
 • Teplotu, na ktorú sa voda ohrieva
 • Cena použitého paliva

Počet obyvateľov ovplyvňuje spotrebu TV

Ročná spotreba TV v domácnosti veľmi závisí od toho, koľko ľudí v nej žije. Pri spotrebe TV približne 40 litrov na deň/osoba (pozri vyššie) to pre trojčlennú rodinu predstavuje 43 800 litrov alebo 43,80 m3 za rok (40 litrov x 3 osoby x 365 dní).

Dôležitým faktorom je aj teplota vody

Čím teplejšia je TV, tým viac energie spotrebuje ohrievač vody. V priemere sa TV vo väčšine systémov ohrieva na 50 až 60 stupňov Celzia. Ohrev na teplotu nižšiu, ako je tento rozsah, môže mať vplyv na pohodlie.

  

Ak si teraz chcete vypočítať celkové náklady na ročnú spotrebu TV, stačí vynásobiť príslušnú ročnú spotrebu v kilowatthodinách cenou paliva. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť ročnú spotrebu, je pozrieť sa na váš ročný účet za vykurovanie. Ak ho nemáte po ruke, môžete si ho vypočítať pomocou tohto vzorca:

Spotreba TV x koeficient 2,5 x rozdiel medzi studenou a teplou vodou = ročná spotreba, pričom sa vychádza z teploty studenej vody 10 stupňov Celzia.

V našom konkrétnom príklade to znamená: 43,80 m3 x 2,5 x 40 stupňov Celzia (nastavená teplota 50 °C - teplota studenej vody 10 °C) = 4380 kilowatthodín. Na druhej strane, ak sa teplá voda ohrieva na 60 stupňov Celzia, ročná spotreba je 5475 kilowatthodín = (43,80 metra kubického x 2,5 x 50 stupňov Celzia).

Optimalizácia spotreby TV a úspora nákladov

Optimalizácia vlastnej spotreby TV neznamená za každú cenu spotrebovať menej TV alebo znížiť náklady. Na začiatok je potrebné naďalej uspokojovať základnú potrebu vody. A po druhé, okrem obstarávacích nákladov na solárny systém je možné vyrábať TV bezplatne. Ide skôr o optimálne využitie TV realizáciou technických a manuálnych opatrení.

  

Ako optimalizovať spotrebu TV alebo vody

 • Optimalizácia spotreby TV sa začína spôsobom jej výroby. Pri ohreve TV sa rozhodnite pre modernú, účinnú technológiu ohrevu, ktorá vyhovuje vašim potrebám.
 • Ak je to možné, investujte do solárneho systému a nechajte ho pokryť väčšinu vašich potrieb TV.
 • Na toalete používajte úspornú nádržku na vodu. Ušetríte tak až trikrát viac vody ako pri bežnej splachovacej nádržke.
 • Obmedzovače prietoku a termostatom riadené vodovodné batérie môžu výrazne znížiť spotrebu vody.
 • Dbajte tiež na to, ako dlho sa sprchujete, alebo zvážte vypnutie kohútika počas nanášania mydla.