Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ako môže temperovanie šetriť vaše náklady na vykurovanie

Ako môže temperovanie šetriť vaše náklady na vykurovanie

Pod pojmom temperovanie sa vo všeobecnosti skrýva množstvo činností, ktoré sa vykonávajú v kontexte s metalurgiou, kulinárstvom alebo vykurovaním. Vo svojej podstate predstavuje temperovanie udržiavanie teploty na určitej hladine, respektíve v určitom rozsahu. V spojení s vykurovaním a údržbou budov sa temperovaním rozumie hlavne  udržiavanie určitej teploty v priestoroch, ktoré sú na dlhšiu dobu neobývané, alebo nie sú inak aktívne využívané.

Všetci vieme, že ak dom alebo budova nie sú dlhšiu dobu aktívne využívané, začnú veľmi rýchlo chátrať. Steny a nábytok plesnivejú, omietka a potrubia praskajú. Väčšina týchto problémov vzniká  kombináciou pôsobenia relatívne nízkych teplôt a vlhkosti. Nepríjemné prekvapenia v   podobe spomínaných problémov si vo svojich obydliach môžu nájsť majitelia, ktorí podcenili dôležitosť temperovania.

Odporúčané teploty

Teplota temperovania záleží hlavne od frekvencie a periodicity využívania. Priestory, ktoré sú  trvalo neobývané po celý rok, sa odporúča temperovať na teplotu približne  5 °C, hlavne z dôvodu zamedzenia zamŕzania vody v potrubiach. Ak je  priestor obývaný príležitostne  (napríklad víkendová chatka), odporúčaná teplota temperovania sa pohybuje v rozmedzí  13 – 15 °C. Samotné temperovanie priestorov by malo byť vždy doplnené aspoň občasným nárazovým vyvetraním kvôli minimalizovaniu vlhkosti, ktorá by veľmi rýchlo viedla k šíreniu plesní a zatuchnutiu.

Nižšie náklady na vykúrenie

Temperovanie má výrazný ekonomický význam. Náklady na odstránenie škôd spôsobených zanedbaním temperovania sa môžu vyšplhať veľmi vysoko. Vhodným temperovaním vieme znížiť aj náklady na vykurovanie. Hrubé múry majú veľmi dobrú akumulačnú schopnosť. Ak napríklad využívame víkendový domček, je vhodné priestory  namiesto nárazového vykurovania neustále temperovať. Ak necháme múry ľudovo povedané vychladnúť na teploty pod 10 °C, na ich opätovné zohriatie a vykúrenie na teplotu cez 20 °C minieme veľké množstvo energie. Oveľa efektívnejšie je  nepretržité temperovanie priestorov na 15 °C  pomocou nízko nákladového zdroja. V prípade potreby už teraz vieme teplotu veľmi rýchlo zvýšiť na nami požadovanú.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na účinné, efektívne a lacné temperovanie je potrebné mať k dispozícii  veľkoplošný rozvod tepla a vhodný nízko nákladový zdroj energie. Čo sa týka rozvodov tepla, najvhodnejšou voľbou sa javí  podlahové kúrenie. Veľká teplo-výmenná plocha a sálavý mechanizmus prestupu tepla zabezpečujú rovnomerné temperovanie v celom priestore, kedy nevznikajú zóny s rozdielnymi teplotami. Podobným spôsobom ako pomocou podlahového kúrenia môže byť zabezpečené aj temperovanie stropov.

Zdroj tepla

Najdôležitejšou súčasťou temperovania je zdroj tepla. Hlavnou nutnosťou je, aby bol zdroj úplne  autonómny a nezávislý od prítomnosti a zásahov obsluhy. Dané požiadavky spĺňajú aj  plynové kotly  alebo elektrické špirály, avšak pri dnešných cenách plynu a elektrickej energie by temperovanie bolo pomerne nákladné. Víkendové chatky sa navyše často nachádzajú v lokalite, kde nie je možnosť napojenia na plynovú sieť.  Kto však má tú možnosť a v okolí budovy sa nachádza vhodný zdroj pre nejaký  typ tepelného čerpadla, určite by mal uvažovať nad bivalentnou prevádzkou. Temperovanie priestorov môže byť pokrývané výkonom tepelného čerpadla a na dokurovanie by sa používal sekundárny zdroj, napríklad krbové kachle, plynový kotol alebo  kotol na pevné palivo.

Architektúra budov a  slnečná energia

V dnešnej dobe k temperovaniu budov výrazne prispieva aj architektúra. Čoraz viac sa využívajú veľké presklené priestory, ktoré fungujú ako pasívny zdroj solárneho vykurovania. Južne orientovaná strana domu sa dá využívať ako zimná záhrada, ktorá dokáže veľmi účinne akumulovať teplo a značne tak napomáha temperovaniu. Slnečná energia môže byť využívaná aj  aktívne v podobe solárnych panelov  alebo  fotovoltických článkov.

Správne temperovanie netreba brať na ľahkú váhu. Škody, ktoré vzniknú pri jeho zanedbaní, môžu mnohonásobne prevýšiť investičné a prevádzkové náklady. Dnes už poznáme veľa rôznych alternatív, ktoré sa vhodne dajú použiť na pomerne lacnú prevádzku temperovania. Nikdy hlavne netreba zabúdať na to, že  temperovaný dom je zdravý dom  a prevencia je vždy lacnejšia alternatíva ako odstraňovanie škôd.