Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Aký plynový kotol do rodinného domu?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plynové kotly sa nerozdeľujú iba na základe výkonu, ale napríklad aj podľa spôsobu prenosu tepla a podľa množstva ďalších kritérií. Prečítajte si, ako sa v nich zorientovať a podľa čoho si vybrať ten správny plynový kotol do rodinného domu.    

Pri kúpe plynového kotla počítame s tým, že bude fungovať spoľahlivo a efektívne dlhé roky. Jeho správny výber je prvým krokom k tomu, aby sme neriešili nečakané nepríjemnosti uprostred zimy. Ako si však vybrať ten správny? V nasledujúcich riadkoch je zhrnutých niekoľko základných informácií, ktoré vám pri výbere môžu pomôcť.      

Jeden kotol, viacero parametrov    

Pri teplovodnom vykurovaní ohrieva  plynový teplovodný kotol  vodu, ktorá je rozvedená do vykurovacích telies – či už radiátorov, alebo podlahového vykurovania. Vykurovacia voda môže obiehať prirodzene (samospádom) alebo nútene, keď jej obeh zabezpečuje obehové čerpadlo.  

Plynové kotly môžeme rozdeliť podľa  spaľovania plynu v horáku  na  atmosférické a pretlakové, podľa  spôsobu prenosu tepla horákom  na  konvenčné a sálavé.    Rozdielny môže byť aj  materiál tepelného výmenníka  – podľa neho delíme plynové kotly na  antikorové, oceľové, liatinové, medené  a na kotly zo špeciálnej  hliníkovo-kremíkovej zliatiny.

Podľa spôsobu umiestnenia kotly delíme na:

Nástenný (závesný) kotol
Má modernú konštrukciu a tým aj  kompaktné rozmery. Vďaka zaveseniu na stenu neprekáža v priestore. Pokojne ho teda môžete umiestniť aj  pod schody, do kuchyne či do jedálne.     

Stacionárny kotol
Umiestňuje sa na zem a často ide o kotly s vysokým výkonom určené na vykurovanie väčších domov či budov. Na ich inštaláciu potrebujete väčší priestor, napríklad v podobe pivnice, kotolne či technickej miestnosti.    

Kombinovaný plynový kotol
Okrem vykurovania pripraví aj teplú vodu. Rozoznávame rôzne druhy:    

  • Plynový kotol s prietokovým ohrevom teplej vody.  Ohrev vody funguje rovnako ako v prietokovom ohrievači. Výhodou je  jednoduchá konštrukcia a nízka cena.    
  • Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom. Ohrieva teplú vodu vopred, jej teplota je teda pri odbere stabilnejšia a jej používanie komfortnejšie. Hodí sa pre malé domácnosti.    
  • Plynový kotol s možnosťou pripojenia k zásobníku. Na využitie ohrevu vody k nemu musíte pripojiť  externý  nepriamovýhrevný zásobník na teplú vodu. Je ideálny pre viacčlenné domácnosti.    

Vysokoteplotný, nízkoteplotný a kondenzačný plynový kotol    

Aby ste dosiahli čo najvyššiu účinnosť a úspornosť plynového kotla, musíte dosiahnuť  čo najnižšiu teplotu spalín.  Čím menej tepla vypustíte hore komínom, tým viac vám ho zostane „doma“.    

Podľa efektívnosti využitia tepla pri spaľovaní plynu potom delíme plynové kotly na klasické, nízkoteplotné a kondenzačné. V zmysle smerníc EÚ už výrobcovia  nesmú na trh uvádzať  nekondenzačné plynové kotly.    

Najúspornejší je kondenzačný kotol    

Najviac tepelnej energie z plynu vám umožní získať  kondenzačný plynový kotol. Využíva režim  kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku tepla skupenské teplo obsiahnuté v spalinách (pozri obrázok nižšie).

Zjednodušene povedané,  ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému (tzv. spiatočka), sa pri vstupe do kotla predhrieva teplom zo spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Takto predhriata voda sa potom  horákom v kotle dohrieva na požadovanú teplotu.      

Kotol pracuje  v kondenzačnom režime pri teplote spiatočky do cca 56 °C. Teplota spalín sa pohybuje v rozsahu  40 – 90 °C. Samozrejme,  v závislosti od teploty vykurovacej vody a okamžitého využitia kotla.  

Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplovýmenná plocha v kondenzačných kotloch a tiež komínová konštrukcia vyrobená  z antikorózneho materiálu.    Kondenzačný kotol je  najúspornejším typom plynového kotla  a patrí medzi  najúspornejšie vykurovacie zdroje  vôbec. Je vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov  vrátane podlahového.    

Vyberáte si plynový kotol? Odpovedzte si na tieto otázky:  

1. Aké sú tepelné straty objektu?     
Kotol by mal mať dostatočný výkon, aby bol schopný  vykryť tepelné straty objektu aj v prípade tuhej zimy. Straty však môžete o pár mesiacov neskôr znížiť tým, že stavbu zateplíte a kotol môže byť zrazu predimenzovaný (tým aj zbytočne drahý). Potrebný výkon kotla by mal teda  vyplynúť zo starostlivo vypracovaného projektu.    

2. Dokáže kotol znížiť svoj výkon?    
V teplejších dňoch počas vykurovacej sezóny by mal byť kotol schopný  znížiť svoj výkon,  aby minimalizoval tzv. cyklovanie. Kotly bez regulácie sa totiž musia neustále zapínať a vypínať, čím sa  opotrebúvajú ich komponenty a skracuje sa životnosť.  

3. Budete vykurovať radiátormi alebo podlahou?    
V prípade podlahového vykurovania a klasického (nekondenzačného) kotla budete musieť  teplotu vykurovacej vody znížiť  pomocou dodatočných prvkov, ako sú zmiešavací ventil či akumulačná nádrž.    

4. Chcete kotlom aj ohrievať teplú vodu?    
Nie je to problém, existujú však kotly  s prietokovým ohrievaním, so vstavaným zásobníkom alebo s napojením na externý zásobník. Každý z nich má svoje za a proti.

5. Koľko miesta máte na kotol?      
Závesný kotol má kompaktné rozmery  a pokojne ho môžete umiestniť aj pod schody či do kuchyne. Nezabudnite však, že kotol potrebuje aj  odvod spalín a prívod vzduchu  (býva súčasťou jediného potrubia).    
  

6. Chcete plynový kotol kombinovať s iným vykurovacím zdrojom?      
V prípade použitia tepelného čerpadla či solárneho ohrevu vody budete potrebovať  zložitejšiu sústavu s akumulačnou nádržou.    

7. Podporuje kotol ekvitermickú reguláciu?      
Pri ekvitermickej regulácii sa teplota vykurovacej vody nastavuje automaticky na základe teploty v exteriéri (získava sa zo senzora na fasáde). Ide o  najúspornejší režim prevádzky, musí ho však  podporovať kotlová regulácia i priestorový termostat.  

Výberom plynového kotla sa to nezačína, no ani nekončí      

Efektívne a tým aj úsporné vykurovanie  nie je iba otázkou voľby vhodného kotla. Jeho obstaranie by sa malo  začínať projektom, ktorý vypracuje odborník. Podceniť by ste nemali ani  odbornú inštaláciu  vrátane nastavenia parametrov vykurovacieho systému. Nebojte sa teda  poradiť s odborníkmi, ktorí vám pri výbere pomôžu a neskôr poskytnú kvalitnú servisnú podporu.