Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vitajte v energetickej komunite Viessmann Share

K Viessmann Share konfigurátorom

Viessmann Share: S nami sa zelená elektrina skutočne oplatí

Či už ide o elektrinu alebo teplo, fotovoltický systém alebo tepelné čerpadlo: V rámci energetickej komunity Viessmann Share bude vaša dodávka energie presne prispôsobená vašim individuálnym potrebám – 100% ekologická z obnoviteľných zdrojov.

Na základe vašich vstupov vám vopred vypočítame predbežnú ponuku na dodávku elektriny. Vďaka našim flexibilne voliteľným individuálnym programom získate plnú kontrolu nad nákladmi a prehľad o svojich úsporách.

Dôverujte špičkovým partnerom

Vašim zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share bude spoločnosť Magna Energia. Jej výhodné dynamické tarify idú ruka v ruke so spoľahlivými a technologicky vyspelými energetickými systémami Viessmann, s ktorými môžete významne znížiť svoje pravidelné výdavky za energiu.

Staňte sa súčasťou energetickej komunity Viessmann Share. 

Viessmann Share ponúka dodávku elektriny s dohodnutou cenou na dvojročné zmluvné obdobie v dvoch individuálnych programoch:

  • Paušál (rovnaká mesačná paušálna platba)
  • Tarif (variabilné, detailné mesačné vyúčtovanie v ôsmich časových tarifách)

Urýchlime spolu transformáciu na zelené energie

Viessmann Share Paušál: Komplexné energetické systémy bez starostí

Energetická komunita Viessmann Share

Kým na neustále sa zvyšujúce ceny elektriny si postupne zvykáme, náklady na solárne moduly a skladovanie elektriny klesajú. Vďaka tomu je pre majiteľov rodinných domov čoraz lukratívnejšie vyrábať a využívať elektrinu či teplo, ktoré si sami vyrobia. Investícia do technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje sa stáva výhodou.

Čo však robiť, ak si so všetkými energetickými bilanciami a hrubými výpočtami neviete dať rady? Okrem toho, kto zabezpečí, že elektrina, ktorú vyrobíte nadbytočne, bude správne účtovaná a dodá vám elektrinu zo siete, ak vaša vlastná produkcia nestačí? Tu prichádza na rad Viessmann Share Paušál.

Individuálny program Viessmann Share Paušál obsahuje všetky potrebné zmluvné podmienky a dohodu o cene, ktorá spočíva v stanovení fixnej mesačnej platby za elektrinu odvodenej od predpokladanej ročnej spotreby, konfigurácie zariadení a ostatného vybavenia. Zohľadňuje technické parametre domu a počet jeho užívateľov, a to v tolerancii spotreby +/- 20 %. Skutočná spotreba sa raz ročne porovná s predpokladaným paušálom a rozdiel nad/pod tolerančné pásmo sa raz ročne vysporiada v cene dynamickej tarify od Magna Energia.

S individuálnym programom Viessmann Share Paušál sa zložité energetické systémy stanú jednoduchými

Vďaka individuálnemu programu Paušál sa už nemusíte obávať zložitých energetických systémov. Ako užívateľ paušálnej sadzby máte svoje náklady na energiu pod kontrolou hneď od začiatku a všetky náklady dostanete združené v jednej faktúre.

A navyše, vopred vypočítame vaše náklady na energiu na základe vašich požiadaviek a energetickej technológie. Takto sa zložité energetické systémy stanú jednoduchými, spoľahlivými a ekonomickými

> K individuálnemu programu Viessmann Share Paušál

Viessmann Share Tarif: Komplexné energetické systémy pod kontrolou

Precízna kontrola a presúvanie spotreby v rámci dňa pre minimálne náklady za elektrinu

Poznáte charakter odberu elektriny vo vašej domácnosti? Máte možnosť presúvať využívanie vašich spotrebičov v rámci dňa? Ste technicky zdatný v energetických systémoch? Tak potom je Viessmann Share Tarif ten správny program pre vás. Umožní vám využívať mimoriadne nízke ceny energie v časových pásmach, keď sú na trhu prebytky elektriny.

Individuálny program Viessmann Share Tarif obsahuje obdobne ako Viessmann Share Paušál všetky potrebné zmluvné podmienky dodávky a dohodu o cene s presnou mesačnou fakturáciou skutočnej spotreby. Spôsob vyúčtovania Viessmann Share Tarif prináša pre zákazníkov ďalšie možnosti úspory nákladov využívaním nízkych taríf a dôsledným riadením svojej spotreby. Ceny sú stanovené vždy na obdobie dvoch rokov, resp. do najbližšieho konca roku po uplynutí dvojročnej doby od uzatvorenia zmluvy.

> K individuálnemu programu Viesssmann Share Tarif

Komplexné energetické systémy sa s Viessmann Share stanú jednoduchými

Čo sa stane, ak budete dodávať vlastnú vyrobenú elektrinu do siete alebo využívať elektrinu zo siete? Vďaka programu Paušál a Tarif sa nemusíte starať o detaily. Ako užívateľ programu Paušál a Tarif máte od začiatku svoje náklady na energie pod kontrolou a všetky platby dostávate združené v jednej faktúre. Navyše, v programe Paušál vopred vypočítame vaše náklady na energiu na základe vašich požiadaviek a energetickej technológie. Takto sa na prvý pohľad zložité energetické systémy stanú jednoduchými, spoľahlivými a ekonomickými.

Video: Spoločná transformácia na zelené energie

Máte na výber z dvoch programov, ktoré si prispôsobíte individuálnym požiadavkám vašej domácnosti: Paušál a Tarif. Vďaka nim získate nielen úspory, ale aj maximálnu flexibilitu a bezpečnosť dodávok v časoch ich rastúcich cien a bez akýchkoľvek skrytých nákladov.

S Viessmann Share získavate 100 % zelenú elektrinu. Ste menej závislí od fosílnych palív a veľkých dodávateľov energie. Zároveň prispejete k zvýšeniu svojej energetickej nezávislosti od trhu s energiami, ktorý svojou nadmernou reguláciou bráni skutočným opatreniam na záchranu životného prostredia.

Ako súčasť energetickej komunity Viessmann Share môžete aktívne formovať energetický pokrok vo všetkých oblastiach. Napríklad, prostredníctvom vlastne vyrobenej solárnej elektriny a jej skladovania vo vašej batérii. Okrem nej môžete využiť aj požičovňu elektriny. Prípadne ťažiť z trvalo udržateľnej výroby tepla pomocou tepelného čerpadla poháňaného zelenou elektrinou.

Hľadáte stáleho a spoľahlivého dodávateľa energií, ktorý je priekopníkom v oblasti flexibilných taríf? Váš zmluvný partner v energetickej komunite Viessmann Share, Magna Energia, stojí pri vás ako expert pre váš individuálny energetický systém. Získate nielen vynikajúcu energetickú technológiu, ale aj trvalú podporu pre optimálnu prevádzku energetického systému vo vašej domácnosti.

Princíp fungovania energetickej komunity Viessmann Share

Jednoduché a plánovateľné

S individuálnymi progamami Viessmann Share Paušál aleo Tarif od Magna energia, a.s. je rozhodnutie vlastniť vlastný energetický systém jednoduchšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým. Príspevok Viessmann Share odráža hodnotu vášho systému, vďaka čomu sú prevádzkové náklady (alebo dokonca výnosy) vášho domu bezprecedentne transparentné. Okrem toho funkcie produktu, ako je záruka slnečného svitu a rezerva na nadmernú spotrebu, zvyšujú vašu istotu pri plánovaní.

Elektrina, teplo a mobilita – 100 % udržateľné

Ako súčasť energetickej komunity Viessmann Share aktívne formujete energetickú transformáciu vo všetkých oblastiach: Napríklad prostredníctvom solárnej energie, ktorú si sami vyrábate. Alebo prostredníctvom tepelného čerpadla poháňaného ekologickou elektrinou a elektromobilu. S programami Viessmann Share ste súčasťou prechodu na nové zdroje energie, vykurovania alebo dopravy.

Spoločenstvo uskutočňuje energetický prechod

Cieľom energetickej komunity Viessmann Share je spoločne rozvíjať trhy a realizovať potenciál vo váš prospech ako súčasť komunity. Riadenie elektrární, napríklad s cieľom optimalizovať dopyt po elektrickej energii podľa ceny alebo dostupnosti energie z obnoviteľných zdrojov, má zásadný význam pre úspech transformácie na zelené energie. 

Efektívne energetické systémy Viessmann

Všetky energetické systémy Viessmann sú dokonale zladené a pracujú vysoko efektívne. Ak chcete využiť individuálne programy Viessmann Share Paušál alebo tarif od Magna energia, a.s., vyberte si fotovoltický systém Vitovolt so zásobníkom elektriny Vitocharge. V prípade potreby sa dá rozšíriť o tepelné čerpadlo Vitocal.