Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Aplikácia VIAR

Vítame vás v novom svete rozšírenej reality

Vo svete, v ktorom si stačí predstaviť, aké by to bolo, keby medzi virtuálnym a skutočným svetom neexistovali žiadne hranice.

Čo je to rozšírená realita (skr. AR)?

Názov rozšírená realita pochádza z anglického Augmented Reality (AR) a je to spôsob ako umiestňovať virtuálne objekty do reálneho prostredia. Tieto objekty sú viditeľné cez displej smartfónu, tabletu alebo cez špeciálne okuliare pre rozšírenú realitu.

Rozdiel medzi rozšírenou a virtuálnou realitou

Virtuálna realita (VR)  využíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, a tým vytrháva používateľa z reálneho prostredia. Dá sa povedať, že  rozšírená realita (AR)  je istým druhom virtuálnej reality. Hlavný rozdiel je v tom, že AR nevyužíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, ale dopĺňa alebo pozmeňuje vnímanie reálneho sveta. Teda AR dopĺňa reálny svet o prvky virtuálneho sveta. Rozšírená realita umožňuje osobe pohybujúcej sa v reálnom prostredí vnímať objekty zhotovené v digitálnom svete. Technológia rozšírenej reality sa stala veľmi atraktívnou pre online aplikácie, ktoré spotrebiteľom umožňujú vizualizovať produkty v reálnej veľkosti a predstaviť si ich umiestnenie priamo v reálnom priestore ešte pred samotnou kúpou.

Aplikácia rozšírenej reality Viessmann – VIAR

Podstata aplikácie VIAR

VIAR umožňuje unikátne zobrazenie 3D modelov – produktov Viessmann v rozšírenej realite, ktoré si môže používateľ umiestniť v reálnom prostredí. Stačí sa prejsť s tabletom alebo smartfónom v reálnom priestore, kde si chce užívateľ svoje 3D modely umiestniť, pridať ich jednotlivo v aplikácii do naskenovaného priestoru s mierkou 1:1. Zariadenia podporujúce AR využívajú kameru na snímanie priestoru a na rozpoznávanie rovných plôch. Na týchto plochách následne dokáže zariadenie vykresliť nejaký virtuálny objekt, ktorý sa vďaka dátam z kamery a pohybových senzorov dokáže držať na tom istom mieste aj vtedy, keď sa používateľ pohybuje a objekt si obzerá z rôznych uhlov a vzdialeností. Používateľovi sa naskytne pohľad na zostavu pozostávajúcu z vykurovacích zariadení Viessmann, akoby boli zariadenia už zabudované v rodinnom dome, kotolni a pod.

Stiahnuť aplikáciu VIAR

Aplikácia VIAR je dostupná v Apple Store a Google Play.

Podmienky pre zobrazenie 3D modelov v rozšírenej realite:

 • Vaše zariadenie musí podporovať ARKit alebo ARCore (zoznam zariadení , ktoré podporujú zobrazenie v rozšírenej realite nájdete tu:  ARKit,  ARCore).
 • Ak vaše zariadenie nepodporuje ARKit alebo ARCore, budú zobrazené len 3D modely.

Čo ponúka aplikácia VIAR?

 • Virtuálny katalóg 3D produktov firmy Viessmann (aktuálne dostupných viac ako 180 3D modelov).
 • Detail produktu 3D modelu s popisom.
 • Interaktívne zobrazenie a fotografie 3D modelov.
 • Umiestnenie 3D modelov v ich reálnej veľkosti, v rozšírenej realite.
 • Umiestnenie 3D modelov v reálnom priestore.
 • Vytvorenie zostáv z 3D modelov v technickej miestnosti.

Možnosti využitia aplikácie VIAR

  

Pre koncového užívateľa (bezplatná aplikácia)

 • Môže si vytvoriť alebo získať od svojej montážnej firmy 3D model zostavy vykurovacieho systému alebo iného Viessmann zariadenia v reálnom prostredí svojho domu.
 • Môže si vytvoriť rôzne alternatívy a vybrať tú správnu.
 • Prehliadanie 3D modelov zariadení Viessmann.

Pre odborného montážneho partnera (platená profi aplikácia s vlastným účtom)

 • Môže si vytvárať ľubovoľné 3D modely zostáv z aktuálneho katalógu v rôznych reálnych priestoroch, ukladať ich a zasielať koncovým spotrebiteľom ako prílohu ponuky.
 • Môže si vytvárať ľubovoľné 3D modely zostáv z aktuálneho katalógu v rôznych reálnych priestoroch, ukladať ich a zasielať montážnym pracovníkom za účelom realizácie.
 • Môže si vytvárať vlastný 3D virtuálny showroom zariadení z aktuálneho katalógu.
 • V rámci obhliadky stavby môže pripraviť a ukázať investorovi 3D model budúceho technického vybavenia v reálnom priestore investora, 3D model môže následne uložiť, odfotiť a zaslať investorovi.
 • Na svojom účte si môže vytvárať, ukladať svoje scény a zdieľať ich (napr. vzorové technické miestnosti).
 • Môže si vybrať obľúbené modely a označiť si ich ikonkou srdiečka. Tieto obľúbené modely sa budú zobrazovať v hlavnom výbere svojich modelov, v dolnej lište aplikácie.

Ako používať aplikáciu VIAR

 • Naskenovať podlahu, stenu, strop, fasádu alebo strechu, vyvarovať sa jednofarebným (čisto bielym) a monotematickým plochám.
 • Vybrať 3D model z virtuálneho katalógu produktov.
 • V režime ukážky možný náhľad 3D modelu.
 • Umiestniť 3D model na vhodnú pozíciu, možnosť rotácie 360°, taktiež priblíženie alebo posunutie.
 • Vytvorenie zostavy 3D modelov v reálnom priestore.
 • Uloženie a zdieľanie zostavy.
 • Viac informácii k používaniu je dostupných v tutoriáli samotnej aplikácie VIAR.