Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Údržba fotovoltických systémov pre väčšiu bezpečnosť a efektívnu prevádzku

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

O potrebe udržiavať konvenčný vykurovací systém alebo kompletné riešenie sa nikdy nepochybuje, jednoducho sa to považuje za samozrejmosť. Náklady na údržbu sú zahrnuté už vo fáze plánovania. V prípade fotovoltického systému (fotovoltika alebo FV systém) to ešte nie je stanovené v rovnakom rozsahu. Jedným z dôvodov je dlhá životnosť fotovoltických modulov, ktoré sú hlavnou súčasťou fotovoltického systému. Napriek tomu sa ich servis oplatí. Solárny technik totiž skontroluje všetky komponenty a spoje systému a v prípade potreby ich vymení. Tým sa zvyšuje životnosť celého systému, zabezpečuje sa bezpečná prevádzka a tiež trvalo vysoké výnosy. V tejto príručke sa dozviete, ktoré konkrétne úkony sú súčasťou servisu, ako pravidelne by sa mal vykonávať, aké sú jeho výhody a aké náklady by ste mali očakávať.

Aké práce zahŕňa servis fotovoltického systému?

Servisné práce v podstate zahŕňajú vizuálnu kontrolu všetkých prvkov – od modulov, kabeláže a vedenia až po striedače a systém zásobníkov energie. Okrem kontroly správneho fungovania zahŕňa aj odhalenie slabých miest a porúch. Odborný servisný partner opraví všetky drobné poškodenia priamo na mieste a v závislosti od dostupnosti náhradných dielov aj krátko po nich počas ďalšej návštevy. Drobné poškodenia alebo poruchy môžu byť opotrebovaná alebo porézna izolácia káblov, uvoľnené skrutkové spoje alebo svorky. Osobitná pozornosť sa venuje samotným modulom. Na zistenie horúcich miest a porúch sa používajú termografické snímky. Zhotoviteľ si tiež dáva pozor na napätia, ktoré môžu spôsobiť rozbitie skla. Okrem toho sa spolu s montážnym systémom a strešnou konštrukciou testuje aj prepäťová ochrana fotovoltických modulov. Posledným krokom je kontrola softvéru. V krátkosti, servisný alebo montážny partner na mieste skontroluje tieto komponenty:

  • Moduly

  • Upevnenie a strešnú konštrukciu

  • Káble a pripojenia

  • Menič

  • Prepäťová ochrana

  • Jednotka na ukladanie energie

  • Softvér

Ako často sa musí vykonávať servis a existuje povinnosť vykonávať servis?

Vo všeobecnosti neexistuje žiadna zákonná servisná povinnosť pre vlastníkov súkromných systémov. Vzťahuje sa však na komerčne využívané systémy. Je na vás, či si necháte servisovať svoj systém. Interval údržby je tiež individuálnym rozhodnutím. Norma DIN VDE 0105-100 (prevádzka elektrických systémov) odporúča pravidelnú údržbu v štvorročných intervaloch. Ako často by sa mal fotovoltický systém skutočne servisovať, závisí od rôznych faktorov. Nasledujúca diskusia slúži len na orientačné účely. Najlepšie je komunikovať s odborným partnerom vo vašej blízkosti.

  • Podmienky na mieste – okrem iného zohrávajú úlohu aj vplyvy prostredia, ako je napríklad znečistenie z okolia. Blízke cesty s hustou premávkou, veľké staveniská alebo farmy s hospodárskymi zvieratami majú za následok požiadavku na častejšie čistenie a údržbu zo strany dodávateľa, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka. Úlohu môže zohrávať aj typ budovy. Týka sa to potenciálneho nebezpečenstva v prípade poruchy.

  • Poistenie – niektoré poisťovne vyžadujú pravidelnú údržbu. V opačnom prípade môže poisťovňa odmietnuť uhradiť náklady v prípade poistnej udalosti.

  • Inštalácia – rozhodujúcim faktorom je uhol sklonu. V systémoch s uhlom sklonu väčším ako 20 stupňov je dobrý samočistiaci účinok. Prach a nečistoty sú pravidelne odplavované dažďom. Ak sú moduly namontované naplocho, potenciálne sa môže nahromadiť viac nečistôt. Aj v tomto prípade je rozhodujúce umiestnenie.

Optimálny interval do značnej miery závisí od aspektu čistenia modulov a ostatných komponentov. Prach a nečistoty sa usadzujú všade a môžu zhoršiť drobné poruchy alebo ovplyvniť výťažnosť systému. Čistenie by preto mal pravidelne vykonávať odborný partner alebo by sa malo vyžadovať ako súčasť servisu.

 

Zhrnutie výhod údržby

Aj keď sú fotovoltické systémy vďaka svojej dlhej životnosti nenáročné na údržbu, ich výkon po niekoľkých rokoch klesá. Príčiny tohto javu sme uviedli v predchádzajúcej časti. Stratu výnosu si často nevšimneme, pretože tento proces prebieha veľmi pomaly. Na zabezpečenie trvalo efektívnej prevádzky z dlhodobého hľadiska sa odporúča údržba fotovoltického systému. Okrem pozitívneho vplyvu na výkon sa zvyšuje životnosť jednotlivých komponentov a celého systému. Poruchy sa tiež dajú odhaliť v počiatočnom štádiu. To následne chráni pred poškodením a minimalizuje možnosť porúch alebo požiarov spôsobených chybnými komponentmi.