Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Modernizácia elektrického podlahového vykurovania – prečo, kedy a kde má zmysel?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Elektrický systém podlahového vykurovania funguje rovnako ako tradičné podlahové vykurovanie s ohrevom vody. Jednoducho povedané, ide o veľký radiátor, ktorý rovnomerne rozvádza teplo po miestnosti. To zaručuje príjemný pocit tepla. Inštalácia tradičného alebo elektrického podlahového vykurovania zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, a samozrejme, zvyšuje komfort bývania.

Ideálny čas na modernizáciu elektrického podlahového vykurovania je rôzny a závisí od individuálnych okolností. Takýto systém by sa mohol zvážiť:

  • Ako doplnok k existujúcim radiátorom
  • Ako náhrada existujúceho radiátora
  • Na celkové zvýšenie hodnoty a komfortu
  • Na vykurovanie miestnosti bez existujúceho radiátora alebo ako možnosť pripojenia k existujúcemu vykurovaciemu systému

Staršie budovy sú vo všeobecnosti vhodné na modernizáciu elektrického podlahového vykurovania. Na rozdiel od tradičného podlahového vykurovania nie je potrebné vynaložiť veľa úsilia, pretože pri montáži elektrickej verzie nie je vždy potrebné rozrezávať podlahu. V závislosti od technológie a okolností možno systém elektrického podlahového vykurovania ľahko nainštalovať na existujúcu podlahovú krytinu.

Požiadavky na modernizáciu elektrického podlahového vykurovania

Na zabezpečenie úspešnej inštalácie elektrického podlahového vykurovania je potrebné vopred splniť niekoľko požiadaviek. Tie sa týkajú predovšetkým miestnosti, ktorá sa má vykurovať, alebo stavu jej podlahy. Tá musí byť rovná. Okrem toho by podlaha mala byť odolná proti krúteniu a predovšetkým tepelne izolovaná. Ak nie je, elektrické podlahové vykurovanie bude musieť použiť väčší výkon, aby dodalo požadované množstvo tepla. To následne spôsobuje vyššie náklady. V najhoršom prípade výkon vykurovania už nebude stačiť na pokrytie tepelnej záťaže, a teda na dosiahnutie požadovanej teploty. Najmä v miestnostiach nachádzajúcich sa nad nevykurovaným suterénom môže byť potrebná inštalácia oddeľovacích a tepelných panelov. Pri inštalácii je menej dôležitá statika podlahy alebo stropu, pretože elektrické podlahové vykurovanie vrátane poteru a vyrovnávacej hmoty je pomerne ľahké.

Spotreba energie ovplyvňuje ekonomickú efektívnosť elektrického podlahového vykurovania

Elektrické podlahové vykurovanie je napájané elektrickou energiou. Na jednej strane to má výhodu, že miestnosť sa veľmi rýchlo zohreje. Na druhej strane je vykurovanie elektrickou energiou výrazne drahšie ako vykurovanie inými palivami. Na zabezpečenie hospodárnej inštalácie a prevádzky elektrického podlahového vykurovania je dôležité dbať nielen na konštrukčné požiadavky, ale aj na uvedomelé používanie vykurovacieho systému. Konkrétne to znamená, že podlahové vykurovanie by ste mali používať len podľa potreby a vypínať ho, keď nie ste v miestnosti.

Výpočet spotreby elektrickej energie elektrického podlahového vykurovania

Neexistuje všeobecná odpoveď na otázku, koľko elektrickej energie spotrebuje elektrický systém podlahového vykurovania. Je to preto, že okrem veľkosti miestnosti závisí spotreba aj od času prevádzky systému podlahového vykurovania. Na určenie spotreby stačí vynásobiť vykurovací výkon vykurovanou plochou a časom prevádzky vykurovania.

Spotreba elektrickej energie (v kilowatthodinách) = vykurovací výkon (vo wattoch na meter štvorcový) x vykurovaná plocha (v metroch štvorcových) x doba vykurovania (v hodinách)

Tu je príklad

  • Sú nainštalované vykurovacie rohože s vykurovacím výkonom 200 wattov na meter štvorcový.
  • Vykurovaná kúpeľňa má vykurovaciu plochu 10 metrov štvorcových.
  • Denné trvanie vykurovania je 3 hodiny.

  

→ 200 x 10 x 3 = 6000 watt hodín alebo 6,0 kWh za deň

Plánovanie modernizácie elektrického podlahového vykurovania

Po splnení všetkých požiadaviek prejdeme k ďalšiemu a najdôležitejšiemu kroku: plánovaniu. V tejto fáze je potrebné zodpovedať niekoľko otázok. Patria medzi ne:

  • Mali by ste si elektrický systém podlahového vykurovania nainštalovať sami alebo ho nechať nainštalovať niekým iným?
  • Akú podlahovú krytinu použiť do ktorej miestnosti?
  • Prečo je umiestnenie snímača teploty také dôležité?

Pri inštalácii elektrického podlahového vykurovania sú nevyhnutné odborné znalosti a starostlivé pracovné postupy. Nie je žiadnym tajomstvom, že na trhu si môžete zakúpiť samoinštalačné súpravy, ale aby ste neohrozili bezpečnosť a hospodárnosť vykurovacieho systému, dôrazne vám ich neodporúčame. Po inštalácii sa totiž k systému podlahového vykurovania už nedá dostať na drobné opravné práce. Navyše, ak dôjde k chybnému vyhotoveniu z vašej strany, môže dôjsť k strate garancie výrobcu.

  

Výber podlahovej krytiny závisí predovšetkým od miestnosti, v ktorej sa má systém elektrického podlahového vykurovania inštalovať. Dlažba sa zvyčajne používa vo vlhkých miestnostiach, ako sú kúpeľne a toalety. Tu zhotovitelia zvyknú používať vykurovacie rohože, ako napríklad Vitoplanar EF2 s výkonom až 200 W na meter štvorcový. Ak sa namiesto dlažby kladú laminátové alebo parketové podlahy, volí sa metóda vykurovacích fólií. Pri nich by však výkon nemal prekročiť hranicu 150 wattov na meter štvorcový. V opačnom prípade hrozí poškodenie materiálu.

  

Hotový systém elektrického podlahového vykurovania sa ovláda pomocou regulátora, ktorý je namontovaný na stene a pripojený k snímaču teploty v podlahe. Snímač teploty výrazne ovplyvňuje fázy vykurovania a zahrievania, ako aj presnosť teploty. Preto je jeho umiestnenie mimoriadne dôležité. V praxi sa umiestňuje presne medzi dva vykurovacie vodiče a osadzuje sa do ochrannej rúrky (rúrka snímača) v existujúcom potere.

Otázky a odpovede k inštalácii

Ako už bolo spomenuté, inštaláciu elektrického podlahového vykurovania je najlepšie zveriť odbornému partnerovi, ktorý zabezpečí správne vykonanie prác. Môže tiež podrobne odpovedať na otázky, z ktorých niektorých sa stručne dotkneme nižšie.

  

Čo je to schéma rozloženia?

Predtým, ako môže odborný montážny partner nainštalovať systém elektrického podlahového vykurovania, potrebuje konkrétne informácie o príslušných miestnostiach vrátane toho, ako budú zariadené. Len tak sa dá určiť presná dĺžka vykurovacích rohoží. Ak sú vykurovacie rohože príliš dlhé, nemožno ich len tak skrátiť. Ak sú príliš krátke, môže to znížiť tepelný komfort. Okrem dĺžky zohráva dôležitú úlohu aj počet potrebných komponentov. Všetky tieto údaje zhotoviteľ zadá do takzvanej dispozičnej schémy. Ten slúži ako usmernenie pre samotnú inštaláciu.

  

Akú úlohu zohráva vzduch v nivelačných súvrstviach?

V závislosti od podlahovej krytiny je elektrický systém podlahového vykurovania zabezpečený pružným lepidlom na dlaždice alebo je uzavretý v nivelačnej hmote. V oboch prípadoch je dôležité, aby bola vyrovnávacia hmota čo najviac vzduchotesná. Ak nie je, vykurovací výkon sa môže znížiť. V najhoršom prípade budú vzduchové vrecká viesť k defektom.

Príklad inštalácie

A Surový betón
B Existujúca izolácia
C Existujúci podklad
D Sieťovina zo sklených vlákien
E Flexibilné lepidlo
F Podlaha (vrchná vrstva)
G Vykurovací vodič
H Pripojovacia objímka
I Koncový uzáver
J Pripojovací kábel
K Inštalačný kanál pre pripojovací kábel
L Inštalačný kanál pre prívodný kábel snímača
M Inštalačný kanál a ochranná rúrka snímača v medi
N Zapustená rozvodná krabica pre termostat

Aké teplo bude pod vašimi nohami?

V závislosti od použitej technológie (vyhrievacie rohože alebo vyhrievacie fólie) je možné dosiahnuť teplotu až 34 stupňov Celzia. Táto hodnota vychádza z povrchovej teploty ľudskej pokožky. Vzhľadom na malý teplotný rozdiel medzi podlahou a pokožkou je stúpajúce teplo vnímané ako veľmi príjemné.

  

Akú celkovú výšku možno očakávať?

Vykurovacie rohože a vykurovacie fólie sú mimoriadne tenké – ich celková výška sa v skutočnosti pohybuje v milimetroch. Pri celej konštrukcii však treba počítať s celkovou výškou približne päť centimetrov alebo viac, pretože vždy existuje možnosť, že bude potrebné inštalovať ďalšie podlahové dosky. V prípade potreby by sa mali existujúce dvere zdvihnúť, aby sa prispôsobili novej výške.