Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Radiátory: funkcia, regulácia a typy

Radiátory sú ústrednou súčasťou vykurovacieho systému. Vyrobené teplo prenášajú do obytného priestoru prostredníctvom vykurovacieho média - vody. Aj keď je však funkčný princíp vždy podobný, existuje niekoľko rôznych typov. To, čo odlišuje všetky radiátory Viessmann Vitoset, je ich vysoká kvalita. Použitie testovaných materiálov a vysoká kvalita spracovania zaručujú, že každé riešenie sa dá efektívne a spoľahlivo realizovať.

Ako funguje chladič?

Funkcia radiátora sa riadi jednoduchým princípom: Čerpadlo dopravuje vykurovaciu vodu z centrálneho generátora tepla do radiátorov. Tam teplá voda prúdi cez vstupný ventil. Počas prúdenia sa teplo uvoľňuje do miestnosti prostredníctvom vykurovacích plôch, čím sa voda ochladzuje. Spätným ventilom vyteká späť a pripojeným generátorom tepla sa opäť zohreje na teplotu. Cyklus sa začína odznova.

Okrem radiátorov Vitoset pre systémy ústredného vykurovania ponúka Viessmann aj elektrické vykurovacie telesá alebo radiátory. Elektrické vykurovacie telesá Vitoplanar sú vhodné aj na decentralizované vykurovanie obytných priestorov - t. j. nezávisle od centrálneho generátora tepla a v jednotlivých miestnostiach.

Termostat reguluje teplotu

Množstvo tepla dodávaného do miestnosti možno regulovať pomocou termostatických radiátorových ventilov. Ventil inštalovaný vo vnútri termostatickej hlavice reguluje prietok vody v závislosti od teploty v miestnosti. Ak je táto teplota príliš nízka, termostatický ventil sa otvorí a voda začne prúdiť cez radiátor. Na nastavenie požadovanej teploty je k dispozícii päť úrovní. Každá z nich predstavuje určitú teplotu v miestnosti. Viac informácií o funkcii, číslach na termostate a spôsobe jeho nastavenia nájdete v časti o správnom nastavení termostatu. Termostatické hlavice Viessmann možno použiť v spojení s akýmkoľvek radiátorom z nášho sortimentu radiátorov.

Termostaty Viessmann pre radiátory

Aké sú typy radiátorov?

Existuje široký výber moderných teplovodných radiátorov. To je zrejmé aj z ponuky radiátorov Viessmann. Okrem panelových radiátorov sú v ponuke aj rúrkové radiátory.

Široko používané panelové radiátory predstavujú najnovší vývoj pôvodných článkových alebo rebrových radiátorov. Na rozdiel od nich sa neskladajú z jednotlivých článkov, ale z jednej alebo viacerých hladkých alebo mierne profilovaných vykurovacích dosiek, cez ktoré prúdi teplá voda. Medzi nimi sú konvekčné dosky, okolo ktorých prúdi vnútorný vzduch.

Typové označenie radiátorov závisí od konštrukcie. Skladá sa z dvoch čísel, pričom prvé označuje počet vykurovacích dosiek a druhé počet konvekčných dosiek. Napríklad model typu 21 pozostáva z dvoch vykurovacích dosiek a jednej konvekčnej dosky. Platí tu základný princíp: čím vyšší je počet konvekčných dosiek, tým vyšší je podiel konvekčného tepla. Viessmann ponúka zodpovedajúce radiátory ako univerzálne radiátory, ako aj panelové radiátory. Tie sa najlepšie vyznačujú hladkým povrchom a opticky štíhlym dizajnom. Radiátory sú v zásade k dispozícii v rôznych variantoch pripojenia, napríklad ako radiátory so stredovým pripojením. To ponúka ešte väčšiu flexibilitu.

Rúrkové radiátory pozostávajú z mnohých vertikálne alebo horizontálne usporiadaných rúrok, cez ktoré prúdi vykurovacia voda. Tieto radiátory sú obľúbené najmä v kúpeľniach, kde slúžia aj ako držiaky na uteráky a sušiče. Veľká časť tepla sa vyžaruje konvekciou. Radiátory Viessmann do kúpeľne sú vhodné na bežné pripojenie vykurovania, ale môžu byť vybavené aj elektrickou vykurovacou patrónou. Vďaka tomu je možné vykurovať miestnosti nezávisle od centrálneho generátora tepla, najmä v lete.