Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Prečo musím dopĺňať vodu do vykurovacieho systému?

Obrázok: © Zvone / Shutterstock.com

Aby sa teplo dostalo z kotolne alebo technickej miestnosti do všetkých miestností, potrebuje vykurovací systém určitý systémový tlak (ľudovo nazývaný aj vykurovací tlak). Ak je tento tlak príliš nízky, môže to mať negatívny vplyv na výkon vykurovania. Medzi možné dôsledky patria studené vykurovacie plochy a nepríjemné zvuky z vykurovacieho systému. A napokon, ak je systémový tlak príliš nízky, zdroj tepla už nebude pracovať optimálne, čo bude mať za následok zbytočné náklady na vykurovanie. Z tohto dôvodu je dôležité doplniť vykurovací systém vodou, keď tlak v systéme klesne príliš nízko.

  

Akú úlohu zohráva tlak vody vo vykurovaní?

Zdroj tepla je potrebný na vykurovanie miestností na príjemné teploty aj v hlbokej zime. Ten ohrieva vykurovaciu vodu na potrebnú prietokovú teplotu predtým, ako sa dopraví do miestností. Za dopravu vody zo zdroja tepla (zvyčajne na spodnom podlaží) do radiátorov (zvyčajne na horných podlažiach) zodpovedá čerpadlo vykurovania. Musí vytvoriť určitý tlak, aby vykurovacia voda mohla prekonať tento výškový rozdiel. Jednotka, ktorá sa na to používa, sa nazýva bar. Jeden bar sa približne rovná tlaku vzduchu na povrchu Zeme. Okrem výškového rozdielu sa musia kompenzovať aj tlakové straty v potrubí, armatúrach a samotných vykurovacích plochách.

  

Prečo vykurovací systém vôbec stráca tlak?

Vykurovací okruh je teoreticky uzavretý systém. V praxi sa však do vykurovacích potrubí rôznymi cestami dostáva vzduch a vznikajú bubliny. Vzduchové bubliny znižujú vykurovací výkon a spôsobujú aj nepríjemné zvuky. Aby sa to odstránilo, je potrebné z času na čas odvzdušniť radiátory. Pri tomto procese však vždy uniká určité množstvo vykurovacej vody. To znamená, že pri každom odvzdušňovaní systém stráca vodu, čo spôsobuje pokles tlaku v systéme. Preto sa musí vykurovací systém každú chvíľu dopĺňať vodou. Medzi ďalšie možné príčiny straty tlaku vo vykurovacích systémoch patrí poddimenzovaný poistný ventil (skôr zriedkavé), nesprávna alebo chybná membránová expanzná nádoba a iné netesnosti.

Skúsenosti ukázali, že najčastejšou príčinou okrem netesnosti je, že tlak pred plnením expanznej nádoby už nie je správny (kontroluje sa a opravuje počas údržby) alebo že membrána je chybná a expanzná nádoba je plná vody.

Obrázok: © Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Ako vypočítam optimálny tlak v systéme?

To, aký vysoký musí byť tlak v systéme alebo na koľko barov musí byť vykurovací systém naplnený, je v každom jednotlivom prípade iné. Vzorec, ktorý je na to potrebný, je však pomerne jednoduchý, na určenie optimálneho tlaku v systéme je potrebné vynásobiť výškový rozdiel medzi zdrojom tepla a najvyšším radiátorom číslom 0,1. K výsledku pripočítajte 0,5 baru na kompenzáciu prípadných tlakových strát.

Vzorec

Systémový tlak = výškový rozdiel (metre) x 0,1 (bez jednotky) + 0,5 (bar)

Tu je príklad

Výškový rozdiel medzi zdrojom tepla a najvyšším radiátorom je 10 metrov. Na základe toho by teda minimálny systémový tlak mal byť 1,0 bar (10 x 0,1). Keď sa pripočíta tolerancia 0,5 baru, výsledkom je systémový tlak 1,5 baru.

Doplnenie vykurovacej vody v 5 krokoch

Ak chcete doplniť vykurovaciu vodu a zvýšiť tak tlak v systéme, je najlepšie zavolať dodávateľa. Ak sa to totiž neurobí správne, môže dôjsť k poškodeniu vykurovacieho systému znečistenou vodou. Na druhej strane obchodný partner Viessmann presne vie, na čo si treba dať pozor pri dopĺňaní vykurovacej vody. Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce body:

  • Voda musí byť čistá a bez usadenín.
  • Musia byť splnené aj požiadavky vyhlášky o pitnej vode.
  • V žiadnom prípade sa nesmie vykurovacia voda dostať do okruhu TV počas plnenia

Nasledujúce pokyny na dopĺňanie vykurovacej vody sú určené pre majiteľov systémov, ktorí túto činnosť už niekoľkokrát vykonávali.

  1. Vypnite obehové čerpadlo a úplne otvorte všetky termostatické ventily. Teraz môžete odvzdušniť všetky radiátory. V prípade nehnuteľností rozmiestnených na viacerých poschodiach je najlepšie začať odspodu.
  2. Skontrolujte tlak vody – buď na používateľskom rozhraní vášho zdroja tepla, alebo na tlakomere. Ten má zvyčajne označenie, ktoré farebne zvýrazňuje ideálny tlak v systéme.
  3. Naplňte príslušnú vodnú hadicu vodou, až kým nepreteká. Teraz pripojte vykurovací systém k prípojke vody. Použite na to špeciálne plniace ventily od spoločnosti Viessmann, aby sa do okruhu TV nedostala vykurovacia voda.
  4. Teraz otvorte oba ventily a doplňujte vykurovaciu vodu, kým sa nedosiahne ideálny tlak v systéme. Na výpočet systémového tlaku použite vyššie uvedený vzorec.
  5. Keď používateľské rozhranie alebo tlakomer ukáže požadovanú hodnotu, môžete uzavrieť ventily a zavrieť kohútik. Ak sa chcete uistiť, že sa do systému nedostal žiadny vzduch, môžete radiátory opäť odvzdušniť.

Dôležité: tlak v systéme by mal po naplnení zostať konštantný a nesmie byť nižší ako 1,3 bar. Ak je to tak, práca bola úspešná. Ak tlak stále klesá, môže ísť o technickú poruchu. V takom prípade sa obráťte na svojho dodávateľa vykurovania.

Ako často by som mal dopĺňať vykurovaciu vodu?

O tom, ako často je potrebné dopĺňať vodu do vykurovacieho systému, sa musí rozhodnúť pre každý systém osobitne. Okrem stavu samotného vykurovacieho systému zohrávajú úlohu aj ďalšie faktory, ako napríklad časté odvzdušňovanie alebo technické komponenty, napríklad expanzná nádoba. Počas vykurovacej sezóny sa odporúča pravidelne kontrolovať tlak vo vykurovacom systéme.

Uzatvorte zmluvu o údržbe a užite si pokoj na duši

Či už ide o doplnenie vykurovacej vody alebo kontrolu bezpečnostných zariadení – v mnohých prípadoch sa oplatí podpísať zmluvu o údržbe s miestnym dodávateľom. Odborník na vykurovanie sa potom bude v pravidelných intervaloch zastavovať, aby sa uistil, že váš systém bude naďalej správne fungovať. V prípade potreby technik upraví tlak v systéme na ideálnu hodnotu.