Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Sanačný systém Vitoset

Sanačný systém

Ideálne pri modernizačných projektoch na inštaláciu na existujúci podklad.

Vhodné najmä pre modernizačné projekty
Tenkovrstvý systém
Rýchla reakcia pri vykurovaní a chladení
Rýchla a univerzálna inštalácia

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Rýchla a univerzálna inštalácia

Aj pri komplikovanej geometrii miestnosti

Nízka konštrukčná výška

Už od 17 mm

Rýchla reakcia pri vykurovaní a chladení

Ideálne pre tepelné čerpadlá Viessmann

Sanačný systém Vitoset

Sanačný systém je systém na vykurovanie a chladenie. Je vhodný na inštaláciu na existujúci poter alebo na vhodné nosné, tvrdé podklady pri realizácii modernizačných projektov. Systém sa vyznačuje  minimálnou konštrukčnou výškou len 17 milimetrov, čo vedie k  rýchlej reakcii vykurovacieho systému.

Pri pokládke na podlahu sa štruktúra systémových dosiek a trubiek vyplní rýchlo tvrdnúcou, vysoko účinným poterom.

Sanačný systém Vitoset na inštaláciu podlahového vykurovania

Štruktúra  sanačného systému

Sanačný  systém Viessmann pre podlahové vykurovanie pozostáva okrem iného z nasledujúcich komponentov:

  • Systémové dosky so samolepiacou vrstvou
  • 5-vrstvová systémová rúra PE-RT Ø 10,5 mm
  • Rozdeľovač vykurovacieho okruhu
  • Pripojovacie komponenty pre potrubie a rozdeľovač vykurovacieho okruhu
  • Okrajové izolačné pásy
  • Dilatačný profil

Sanačný systém Viessmann je vhodný najmä pre projekty renovácií. Aplikuje sa na existujúci poter alebo na vhodné nosné, tvrdé podklady. Hlavnými komponentmi sanačného systému na podlahové vykurovanie sú dosky a systémové rúrky. Tie sú vyplnené rýchlo tvrdnúcim vysoko účinným tenkovrstvovým poterom. Tým sa dosiahne pevné spojenie s podkladom. Za predpokladu vhodnej predúpravy ju možno aplikovať na rôzne podklady, ako je betón, cementový poter, anhydritové potery alebo keramické povrchy.

Systém podlahového vykurovania sa musí inštalovať odborne

Starostlivá príprava podkladu je jedným z najdôležitejších krokov pri inštalácii. Podlaha musí byť čistá, pevná a predovšetkým nosná. Ak je povrch príliš hladký alebo má iné vlastnosti, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť, musí sa najprv obrúsiť. Na odstránenie nerovností sa používa vyrovnávacia hmota. Potom sa nanesie základný náter. Miestny odborný partner Viessmann zabezpečí, aby bol základný náter zladený s tesniacou hmotou.

Jednotlivé kroky montáže

Po príprave sa musia pozdĺž všetkých zvislých hraníc namontovať okrajové izolačné pásy. To znamená nielen tam, kde sa stretávajú podlaha a steny, ale aj na prechodoch k stĺpom, pilierom a schodiskám.

Zhotoviteľ potom odstráni silikónový papier zo systémových dosiek. Tým sa odhalí lepiaci povrch. Dosky sa potom môžu klásť jedna po druhej.  Montážnik vykurovacieho systému začína tento krok v rohu miestnosti. Následne pri kladení dosiek ich prekrýva.  

Teraz je možné rúrku zatlačiť do nopov systémových dosiek. Akonáhle je všetko položené, je potrebné urobiť tlakovú skúšku a potom zaliať plochu poterom. Nasleduje vytvrdnutie a po určitej dobe funkčný ohrev. Po dokončení týchto krokov je možné položiť novú podlahovú krytinu.

Podrobnosti o produkte

Vlastnosti

Vysokopevnostné systémové dosky s inštalačnou výškou 14 mm, vyrobené zo semikryštalického materiálu (PET)

Instalačná rozteč

75/150/225 mm, uhlopriečka 105 mm

Efektívna oblasť inštalácie

0,785  m²

Rozmery

1072 x 772 x 14  mm

Trieda stavebného materiálu

podľa DIN 4102 B2