Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Podlahové vykurovanie: funkcia, typy a regulácia

Viessmann má vo svojom portfóliu nielen rôzne zdroje tepla, ale aj príslušné príslušenstvo pre vykurovacie centrály. To znamená, že získate systém z jedného zdroja, so všetkými navzájom optimálne zladenými komponentmi priamo z výroby. Tento sortiment Vitoset zahŕňa rôzne typy podlahového vykurovania, ktoré sa v posledných rokoch čoraz častejšie stáva štandardom v novostavbách. Čoraz častejšie sa však modernizuje aj v existujúcich budovách. Tu sa dozviete, ako funguje, aké má výhody, najmä v porovnaní s klasickými radiátormi, a ktoré typy uvádza Viessmann vo svojom sortimente.

Výhody podlahového vykurovania

Čo môžete očakávať od systému podlahového vykurovania Vitoset:

Hospodárna, energeticky úsporná prevádzka
Vysoká úroveň komfortu a pohodlia
Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť
Trvalo vysoká kvalita v súlade s príslušnými štandardnými požiadavkami
Vynikajúca kvalita jednotlivých komponentov, ako aj celého systému
Optimálne zladené prvky systému
Bezpečná a časovo úsporná inštalácia

Osobitná výhoda: vďaka veľkej teplovýmennej ploche možno podlahové vykurovanie prevádzkovať s veľmi nízkymi teplotami prietoku v spojení s ultranízkoteplotnými a nízkoteplotnými kotlami, kondenzačnými kotlami, tepelnými čerpadlami a mnohými ďalšími výrobkami Viessmann.

Ako funguje podlahové vykurovanie?

Treba rozlišovať medzi elektrickým a teplovodným podlahovým vykurovaním. Viessmann predáva elektrickú verziu v sortimente Vitoplanar. Základná funkcia je pri oboch rovnaká. Ako plošný vykurovací systém odovzdáva podlahové vykurovanie teplo do miestností po celej ploche podlahy. Vďaka tomu ho mnohí ľudia považujú aj za veľmi príjemné. Okrem toho je možná pomerne nízka teplota prúdenia podlahového vykurovania, ako už bolo zdôraznené vo výhodách. Systém podlahového vykurovania prevádzkovaný pomocou teplej vody je napojený na centrálny zdroj tepla. Elektrický systém podlahového vykurovania Vitoplanar sa prevádzkuje nezávisle od neho a zvyčajne sa používa pri projektoch modernizácie. V nasledujúcom texte sa budeme podrobnejšie venovať teplovodnému podlahovému vykurovaniu a jeho osobitostiam z hľadiska konštrukcie, funkcie a inštalačných systémov.

Komponenty podlahového vykurovania

Podlahové vykurovanie sa inštaluje buď v mokrom, alebo v suchom systéme. Pri mokrom systéme podlahového vykurovania sú vykurovacie rúrky položené priamo vo vyhrievanom potere, a teda sú ním priamo obklopené. Tento spôsob je vhodný najmä pri novostavbách, keďže sa pri ňom podlaha kladie prvýkrát. Teplo sa tu rozvádza cez vyhrievaný poter. Naproti tomu systém suchého podlahového vykurovania Viessmann je uložený v izolačnej vrstve. Tu ležia vykurovacie rúrky priamo pod podlahovou krytinou v paneloch suchého poteru. Verzia s podlahovým vykurovaním v suchom systéme sa preto volí skôr pri modernizačných projektoch, t. j. ak chcete podlahové vykurovanie dodatočne inštalovať.

Pre oba varianty sú dôležité nasledujúce komponenty:

  • Izolačná vrstva (vrátane nárazového zvuku)

  • Izolačný pás na okraji

  • Vykurovacie rúrky

  • Nosné systémy (vrátane rohoží, upínacích koľajníc)

  • Vyhrievaný poter alebo panely suchého poteru

  • Podlahy

Tip: Pokiaľ ide o podlahu, máte k dispozícii širokú škálu dizajnových možností. Len sa uistite, že výrobca schválil podlahy na použitie s podlahovým vykurovaním. Do úvahy prichádzajú tieto podlahové krytiny: keramická dlažba, dosky, prírodný kameň, betónové tvárnice, textilné krytiny, PVC, linoleum, laminát, parkety a korok. Osobitnú pozornosť treba venovať tepelnej vodivosti, tá by mala zodpovedať zodpovedajúcej potrebe tepla a správaniu sa pri vykurovaní. Najlepšie je nechať si vopred poskytnúť komplexné poradenstvo od odborného partnera Viessmann.

Rôzne typy: systémy s čapmi, systémy s príchytkami a modernizačné systémy

Viessmann ponúka tri systémy pre podlahové vykurovanie. Systém s klincami a tackerom je najlepšou voľbou, pokiaľ ide o pokládku v mokrom systéme. Systém tacker pre teplovodné podlahové vykurovanie sa vyznačuje tým, že rúrky sa kladú na potiahnuté izolačné dosky a upevňujú sa špeciálnymi sponami tacker. Pri systéme s klincami sa vykurovacie rúrky kladú medzi klince a nevyžadujú si žiadne dodatočné upevnenie. Štruktúra svorníkových dosiek zaisťuje vždy minimálnu vzdialenosť. Možné je pravouhlé aj diagonálne vedenie.

Modernizačný systém je obzvlášť vhodný pri projektoch rekonštrukcie. To znamená, že systém možno inštalovať na existujúci poter. Modernizačný systém podlahového vykurovania Viessmann je vhodný aj pre iné druhy plošného vykurovania, ako je stenové alebo stropné vykurovanie. Okrem systémových dosiek sa systém skladá z príslušných systémových rúrok. Na vytvorenie optimálneho spojenia s podkladom sa používa rýchlo tuhnúca a vysokoúčinná výplňová a škárovacia hmota. Vhodný je okrem iného betón, cementový poter, poter viazaný síranom vápenatým alebo keramická krytina. Dôležitá je pritom dôkladná príprava podkladu.

Ovládacia technológia a regulácia prostredníctvom aplikácie

Optimálne nastavenie systému podlahového vykurovania Viessmann je nevyhnutné. Základom je preto regulačná technika. Dôležitými komponentmi sú:

  • Rozdeľovač vykurovacieho okruhu

  • Akčný člen

  • Obmedzovač teploty

  • Izbový termostat

Všetky regulačné komponenty Viessmann Vitoset spĺňajú požiadavky platného zákona o energii v budovách (GEG) a sú optimálne prispôsobené systému podlahového vykurovania Vitoset. Použitie jednotlivých izbových regulátorov teploty umožňuje orientáciu na dopyt a efektívne využívanie energie. Regulačná technika bola špeciálne navrhnutá pre kombináciu tepelného čerpadla a podlahového vykurovania. Okrem využitia tejto kombinácie na vykurovanie sa jeden z hlavných dôrazov kládol na možnosť využitia tepelného čerpadla a podlahového vykurovania na chladenie.