Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovací systém v letnom režime

Foto: © Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock.com

Vykurovací systém v letnom režime šetrí energiu a náklady

Vypnúť v lete vykurovací systém alebo ho nechať zapnutý? Správna otázka, pretože pri letných teplotách nie je vykurovanie miestností zvyčajne potrebné. Ak sa však prostredníctvom systému ústredného kúrenia ohrieva teplá úžitková voda, viedlo by to k zníženiu komfortu. Ak v lete vypnete vykurovanie, zo sprchovej hlavice a vodovodného kohútika bude vytekať len studená voda. V tomto prípade sa odporúča nastaviť vykurovací systém na letný režim. Generátor tepla potom beží len na výrobu teplej úžitkovej vody. Tým sa šetrí energia a zároveň sa znižujú náklady na vykurovanie. V nasledujúcej príručke zistíte, na čo treba myslieť pri zmene vykurovacieho systému v lete a aké sú alternatívy ohrevu teplej vody.

Preto má letný režim vykurovacieho systému zmysel

Vykurovanie miestností a zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody si vyžaduje energiu. Cena za ňu sa odráža v nákladoch na palivo. Čím viac energie sa spotrebuje, tým sú tieto náklady vyššie. Najmä v prípade fosílnych palív je vysoká spotreba energie spojená aj s emisiami. Pri spaľovaní plynu a ropy sa totiž uvoľňujeCO2. Ak nastavíte svoj konvenčný vykurovací systém na letný režim, môžete nielen ušetriť náklady, ale aj znížiť emisieCO2. Keďže letné mesiace sú aj tak teplé, nie je to spojené ani s menším komfortom.

Načasovanie závisí od počasia

Neexistuje žiadne všeobecné pravidlo, kedy by ste mali prepnúť vykurovací systém do letného režimu. Najdôležitejším faktorom sú poveternostné podmienky. Obvyklá vykurovacia sezóna v nájomných bytoch je však dobrým východiskom. Začína sa prvého októbra a končí sa 30. apríla. Preto je začiatok mája vhodným časom na kontrolu, či je obmedzená prevádzka vykurovacieho systému dostatočná.

Moderné vykurovacie systémy poskytujú vysoký komfort

Tí, ktorí už majú moderný vykurovací systém, sa zvyčajne nemusia starať o to, kedy ho prepnúť na letný režim. Automaticky zastavia vykurovanie po dosiahnutí určitej vonkajšej alebo vnútornej teploty. Táto hraničná teplota závisí od toho, či je regulácia vykurovacieho systému závislá od počasia alebo od teploty v miestnosti. Podľa toho sa snímače inštalujú vonku alebo vnútri budovy. Ak teplota klesne pod určitú prahovú hodnotu, vykurovací systém sa automaticky spustí. Tým sa zabezpečí vysoká úroveň komfortu bývania v každom čase, dokonca aj počas chladných období v lete. Teplotu, pri ktorej sa prevádzka vykurovania zastaví alebo obnoví, možno nastaviť manuálne. V návode na obsluhu zistíte, ako nastaviť tzv. hraničnú teplotu vykurovania na vykurovacom systéme Viessmann a nastaviť ho na letný režim. V návode na obsluhu je tiež popísané, ako nastaviť rôzne prevádzkové režimy:

  • Vykurovanie a ohrev TÚV
  • Len vykurovanie
  • Iba ohrev TÚV

Návod na obsluhu si môžete stiahnuť aj na stránke Viessmann ViBooks. Kompetentnú pomoc od odborníkov môžete získať aj prostredníctvom Viessmann komunity. Tam si môžete vymieňať skúsenosti aj s inými majiteľmi systémov.

Na obrázku je zobrazené ovládanie plynového vykurovacieho systému Viessmann Vitodens 242-F prostredníctvom aplikácie ViCare v smartfóne

Ovládanie letného režimu vykurovacieho systému prostredníctvom aplikácie

Ak má vykurovací systém príslušné rozhranie, je možné ovládanie prostredníctvom aplikácie. V nových systémoch Viessmann je táto funkcia integrovaná už z výroby. Ak máte starší vykurovací systém Viessmann s reguláciou Vitotronic, máte možnosť dodatočnej montáže modulu Vitoconnect. Po jeho aktivácii sa všetky nastavenia vykonávajú prostredníctvom aplikácie ViCare - kedykoľvek a bez ohľadu na vašu aktuálnu polohu. Aplikácia ponúka nasledujúce výhody:

  • Energetický manažment: Sledovanie tokov energie v dome
  • Vytváranie plánov vykurovania: Prispôsobte si prevádzku vykurovania
  • Ovládanie prostredníctvom hlasového asistenta: ViCare podporuje Alexu
  • Vzdialená údržba: Rýchla pomoc autorizovaného inštalatéra

Dovolenka ponúka veľký potenciál úspor

Vykurovací systém by sa nemal vypínať len v lete. Keď nie ste dlhšie doma, k úspore energie prispievajú aj časové programy. Aktiváciou prázdninového programu na vašom vykurovacom systéme Viessmann môžete ovplyvniť vykurovanie miestnosti aj ohrev TÚV. Ten sa určuje podľa uložených dní príchodu a odchodu.

Nastavenie starších kotlov na letný režim

Staršie kotly sa stále používajú v mnohých domácnostiach. Keďže tieto zvyčajne nemajú zodpovedajúcu regulačnú techniku, úsporné vykurovanie v lete si vyžaduje trochu viac úsilia. Kotly sa musia vypnúť alebo stlmiť ručne. Počas dlhších období chladného počasia sa opäť zapínajú. Ďalšie úspory môžete dosiahnuť vypnutím čerpadla vykurovacieho okruhu v lete. To je zodpovedné za cirkuláciu vody v radiátoroch. Aby sa však tento komponent známy aj ako obehové čerpadlo počas letnej prestávky nezadrel, mal by sa v určitých intervaloch zapínať. Pri moderných vykurovacích systémoch sa to vykonáva automaticky. Aby sa predišlo poškodeniu systému a aby sa našlo optimálne nastavenie, odporúča sa poradiť sa s dodávateľom vykurovania. Váš inštalatér je spoľahlivým kontaktom, pokiaľ ide o letnú prevádzku starého vykurovacieho systému.

Tipy na vykurovanie v lete

Ak váš vykurovací systém Viessmann pracuje v letnom režime, už teraz šetríte energiu a náklady. Aby ste boli dobre pripravení na ďalšiu vykurovaciu sezónu a využili ďalší potenciál úspor, zhrnuli sme ďalšie tipy na tému vykurovania v lete.

© Fotolia / Inpixkommunikation

Nezabudnite na termostatické ventily

Aj keď sa radiátory počas letnej prevádzky nezahrievajú, termostatická hlavica by nemala byť nastavená na ochranu proti zamrznutiu. V opačnom prípade môže počas vykurovacej pauzy dôjsť k zablokovaniu. Toto riziko sa dá znížiť otvorením termostatických ventilov na radiátoroch v lete. Tým sa uvoľní mechanizmus, ktorý reguluje prietok vody vo ventile. Ak sa ventily zaseknú aj napriek tomu, že ste termostaty nastavili správne, môžete sa ich pokúsiť uvoľniť sami. Ak to chcete urobiť, najprv odstráňte kryt regulátora. Po odkrytí spodnej časti ventilu naň jemne poklepte alebo zľahka potiahnite za čap ventilu.

© Fotolia / Benjamin o Zweig

Časový spínač pre obehové čerpadlo TÚV

Cirkulačné čerpadlo TÚV zabezpečuje rýchle zásobovanie všetkých odberných miest v dome teplou vodou. To umožňuje vysokú úroveň komfortu. Okrem toho neustály pohyb znižuje riziko vzniku legionelly. Tie sa obzvlášť dobre množia v teplej, stojatej vode. Ak však toto čerpadlo beží nepretržite, trvalo spotrebúva elektrickú energiu v čase, keď teplá voda nie je skutočne potrebná - napríklad v noci alebo keď počas dňa nikto nie je doma. Na rozdiel od obehového čerpadla vykurovacieho systému by sa však v lete nemalo úplne vypínať. Na úsporu elektrickej energie sa odporúča ovládať obehové čerpadlo TÚV pomocou časového spínača. Týmto spôsobom možno čas prevádzky prispôsobiť aktuálnej potrebe.

Využitie leta na modernizáciu vykurovacieho systému

Letné mesiace sú ideálnym obdobím pre nový vykurovací systém. Je to preto, že obyvateľom nemusí byť zima, aj keď vykurovanie dočasne nie je možné alebo je možné len v obmedzenej miere. Ak starý kotol nemá modernú riadiacu jednotku, oplatí sa vykurovací systém vymeniť. Tým sa odstráni potreba manuálneho nastavovania vykurovacieho systému na letný režim. Okrem toho inovatívne vykurovacie systémy mimoriadne efektívne využívajú spotrebovanú energiu. Tí, ktorí sa pri modernizácii rozhodnú pre generátory tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie, zároveň šetria cenné zdroje a znižujú svoju závislosť od fosílnych palív a možného rastu cien. Modernizácia vykurovacích systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie je zaujímavá aj vďaka štátnym dotáciám. Tie môžu majiteľom domov výrazne znížiť investičné náklady. V nasledujúcich návodoch zistíte, ktoré vykurovacie systémy sú vhodné na obnovu vykurovacieho systému:

Solárne termické systémy poskytujú teplú vodu v lete

Ak váš vykurovací systém pracuje v letnom režime, ohrieva len teplú úžitkovú vodu. So solárnym tepelným systémom môžete aj v lete pripravovať teplú vodu bez použitia vykurovacieho systému, a tak ešte viac ušetriť. V tomto prípade je dôležité najmä správne plánovanie. Na optimálne využitie solárnej energie musia byť splnené určité podmienky. Okrem iného je dôležitým faktorom orientácia strechy a jej veľkosť, ako aj hra tienenia. Aj potrebný zásobník by mal byť prispôsobený individuálnej potrebe a funkcii solárneho systému. Táto technológia sa totiž okrem ohrevu TÚV môže využívať aj na zálohovanie ústredného kúrenia. Spoľahlivým kontaktom pri plánovaní solárnych tepelných systémov je skúsený solárny technik. Ten nový systém optimálne prispôsobí podmienkam na mieste.