Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitoconnect

Komunikačné rozhranie

Tu nájdete všetky dôležité informácie o komunikačnom rozhraní Vitoconnect, ktoré sa používa na diaľkové monitorovanie a diaľkové ovládanie vykurovacích systémov Viessmann.

Rozhranie medzi kotlom a aplikáciami
Prevádzka vykurovacieho systému pomocou aplikácie ViCare
Diaľková údržba vykurovacieho systému pomocou aplikácie ViGuide
Komplexný koncept zabezpečenia

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájdite si odborného partnera
Ovládajte svoj vykurovací systém zo smartfónu alebo tabletu

Vitoconnect je rozhranie k aplikácii ViCare

Vzdialená údržba systému

Váš dodávateľ prostredníctvom aplikácie Vitoguide

Komplexný koncept zabezpečenia

Úspešne absolvoval test informačnej bezpečnosti VDE Smart Home

Komunikačný modul Vitoconnect

Vitoconnect je rozhranie medzi kotlom a aplikáciou. Je potrebný na ovládanie vykurovacieho systému zo smartfónu alebo tabletu a na diaľkovú údržbu systému dodávateľom pomocou aplikácie Vitoguide. Modul Vitoconnect sa pripája priamo k regulácii Vitotronic vášho vykurovacieho systému Viessmann alebo k regulácii Ecotronic kotlov na drevo prostredníctvom kábla.

Vitoconnect využíva komplexný bezpečnostný koncept, ktorý úspešne prešiel testom informačnej bezpečnosti VDE Smart Home. Tu sa dozviete, čo je súčasťou dodávky Vitoconnect, ako sa inštaluje, uvádza do prevádzky a na čo musíte pamätať.

Informácie o výrobku

Nasledujúce komponenty sú súčasťou štandardnej výbavy každého zariadenia Vitoconnect:

 • Nástenný komunikačný modul na pripojenie k širokopásmovému smerovaču
 • Napájací kábel so zásuvnou napájacou jednotkou (dĺžka 1,5 m)
 • Pripojovací kábel s pripojením Optolink pre komunikačný modul/riadiacu jednotku kotla (dĺžka 3 m)

Komunikácia

 • Prostredníctvom rozhrania Optolink s riadiacou jednotkou kotla
 • Prostredníctvom WiFi s DSL routerom

Pripojenia

 • Zásuvná napájacia jednotka (230 V / 50 Hz)
 • Pripojovací kábel na pripojenie komunikačného modulu/Optolink
 • WiFi komunikácia pre pripojenie na internet

Všetky generátory tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic vrátane rozhrania Optolink možno pripojiť k Vitoconnect. Kompatibilné modely nájdete v zozname nižšie:

Riadiace jednotky pre nástenné alebo zásobníkové kombinované kotly

 • Vitotronic 200, typy HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, typy HO1C, HO1E

Riadiace jednotky pre podlahové kotly

 • Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, typ KW3

Riadiace jednotky pre tepelné čerpadlá a hybridné zariadenia

 • Vitotronic 200, typy WO1A, WO1B a WO1C

Riadiace jednotky pre kotly na tuhé palivo

 • Vitoligno 200-S s Ecotronic (od verzie softvéru 2.03)
 • Vitoligno 250-S s Ecotronic (od verzie softvéru 2.00)
 • Vitoligno 300-C s Ecotronic (od verzie softvéru 2.12)
 • Vitoligno 300-P s Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S s Ecotronic (od verzie softvéru 2.04)

Vitoconnect OT2 je kompatibilný so všetkými novými vykurovacími zariadeniami Viessmann s rozhraním OpenTherm, ktoré boli vyrobené po októbri 2017 a nemajú nainštalované rozšírenie OpenTherm. Ide o tieto zariadenia:

 • Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
 • Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Pokyny

Ako už bolo opísané, Vitoconnect je rozhranie medzi vykurovacím systémom – najmä riadiacou jednotkou – a aplikáciou na jeho ovládanie (napríklad ViCare). Na zabezpečenie bezproblémovej regulácie musí byť Vitoconnect nainštalovaný a uvedený do prevádzky. Na tento účel postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Namontujte zariadenie Vitoconnect na stenu. Uistite sa, že miesto inštalácie je suché a chránené pred mrazom. Uistite sa tiež, že signál WiFi má dostatočný dosah. Potom vykonajte pripojenie. Na spodnej strane zariadenia Vitoconnect sa nachádzajú dve prípojky na elektrické pripojenie a pripojenie k riadiacej jednotke: prípojka micro USB na napájanie prostredníctvom zásuvnej napájacej jednotky a na pripojovací kábel Optolink/USB. Riadiaca jednotka vykurovacieho systému má tiež port Optolink/USB.

Registrácia používateľa prostredníctvom aplikácie ViCare a konfigurácia zariadenia Vitoconnect

Ďalším a hlavným krokom je registrácia používateľa, pretože zariadenie Vitoconnect možno uviesť do prevádzky len s platným používateľským účtom. V prípade aplikácie ViCare to vykonajte nasledujúcim spôsobom:

 1. Stiahnite si aplikáciu ViCare.
 2. Klepnutím na "Create new account" (Vytvoriť nové konto) vytvorte svoje používateľské konto.
 3. Naskenujte QR kód na vašom generátore tepla alebo faktúre.
 4. Ak kód nie je k dispozícii, zadajte výrobné údaje a ID a zaregistrujte sa.
 5. Na zariadeniach so systémom Android sa teraz automaticky vytvorí pripojenie k sieti WiFi "Vitoconnect".
 6. Ak používate systém iOS: Zavrite aplikáciu a prejdite do nastavení zariadenia. Potom ručne vytvorte spojenie s WiFi "Vitoconnect" a vložte heslo WPA2 zo schránky. Teraz sa prepnite späť do aplikácie.
 7. Nakoniec podľa pokynov v aplikácii nastavte domácu sieť, zadajte svoju polohu a osobné údaje a prijmite zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania.

Vitoconnect a aplikácia ViCare sú teraz nastavené a pripravené na používanie. To signalizujú aj dve horné zelené LED diódy na zariadení Vitoconnect.

Máte tiež možnosť zaregistrovať iba svoj nový systém. Potom vám predĺžime záruku a potvrdíme to certifikátom systému. Ten obsahuje aj všetky údaje o vašom systéme. Ak ste už vytvorili spojenie s aplikáciou ViCare, môžete použiť informácie uvedené tam.

Plný rozsah funkcií zariadenia Vitoconnect je k dispozícii len vtedy, ak sú samotné zariadenie Vitoconnect aj riadiaca jednotka správne pripojené a nakonfigurované. Okrem toho musí byť k dispozícii trvalé internetové pripojenie prostredníctvom WiFi routera. V opačnom prípade nie je možné prenášať údaje z regulátora vykurovania do aplikácie. V neposlednom rade musí byť nastavené používateľské konto. Tým sa prepojí Vitoconnect s účtom systému (v aplikácii).

Všeobecné informácie o uvedení do prevádzky:

 • Pred uvedením do prevádzky skontrolujte požiadavky systému na komunikáciu prostredníctvom miestnej siete IP / WiFi.
 • Na prevádzku systému Vitoconnect je potrebné dostupné internetové pripojenie s paušálnym prenosom dát (bez časových alebo objemových obmedzení). Signál WiFi musí byť dostatočne silný a v prípade potreby ho možno zosilniť pomocou opakovača.
 • Aby bolo možné odosielať správy aj v prípade výpadku elektrického prúdu, odporúčame pripojiť zariadenie Vitoconnect a smerovač WiFi k elektrickej sieti prostredníctvom neprerušiteľného zdroja napájania (UPS).
 • WiFi router by mal byť chránený dostatočne silným heslom WPA2, pretože prostredníctvom pripojenia sa prenášajú citlivé údaje.
 • Zariadenie Vitoconnect by malo byť nainštalované vo vzdialenosti najmenej 0,3 metra od generátora tepla.

Nastavenia brány firewall:

 • Port 443 (HTTPS) a port 123 (NTP) musia byť otvorené.
 • Adresa MAC je vytlačená na štítku zariadenia.

Potenciálne chybové hlásenia

Vitoconnect má tri LED diódy, ktoré indikujú stav pripojenia k generátoru tepla a serveru Viessmann a poskytujú informácie o funkciách systému. Základný princíp je pomerne jednoduchý a je založený na systéme semaforov.